Direct naar de inhoud

SDG 11 | DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Duurzame groei is een belangrijke uitdaging voor de steden van de toekomst. Veerkrachtige steden moeten kansen bieden voor iedereen, met toegang tot adequate huisvesting, basisdiensten, vervoer en huisvesting, en daarbij de impact op het milieu wordt beperkt. Wij zijn sterk gepositioneerd om deze uitdaging aan te gaan, vanwege de diepgaande kennis van onze verschillende expertisegroepen die gecombineerd kan worden in integrale oplossingen en innovaties.

IMPACT: TROPOMI SATELLIET

TROPOMI satellite

Samen met partners hebben we de TROPOMI-satelliet ontwikkeld. Deze satelliet brengt luchtvervuiling tot op stadsniveau zeer nauwkeurig in kaart. Deze informatie kan door overheden worden gebruikt om te zien of milieuregels worden nageleefd.

Lees meer >

IMPACT: DUURZAME STEDELIJKE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

Sustainable Urban Mobility and Accessibility

Wij bieden steden een geïntegreerd pakket aan instrumenten waarmee zij hun bereikbaarheid, gezondheid en economische vitaliteit kunnen verbeteren. Door operationele monitoring te integreren met tactische en strategische besluitvorming, biedt SUAM effectieve oplossingen voor beleidsmakers.

Lees meer >

IMPACT: SLIMME MOBILITEIT

Smart Mobility

Samen met de Provincie Noord-Holland hebben we de paper "De maatschappelijke waarde van Smart Mobility" gepubliceerd. Hierin leggen we uit hoe Smart Mobility kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid, en hoe het invloed heeft op de gezondheid en de vermindering van CO2-uitstoot.

Lees meer >

IMPACT: KOUDE BAKSTENEN MALAWI

Cold Bricks Malawi

Ontbossing is een van de grootste milieu-uitdagingen voor Malawi. Samen met partners hebben we Cold Bricks ontwikkeld die niet verwarmd of gestookt hoeven te worden en dus de impact op het milieu beperken. Met deze technologie stimuleren we ook lokaal ondernemerschap, vooral onder vrouwen.

Lees meer >

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.