Digitale daadkracht en weerbaarheid van Nederland

Thema:
Cyber and electronic warfare

Cyberspace is na land, zee, lucht en ruimte het vijfde werkgebied van Defensie. Vrijwel alle vitale processen en systemen in Nederland zijn deels of volledig gedigitaliseerd. Digitale weerbaarheid, ofwel cyber resilience, is dus van essentieel belang. Onze wetenschappers werken daarom dagelijks aan maatregelen gericht op preventie, detectie, respons en herstel.

Eersteklas cybersecurity-oplossingen voor onze nationale digitale veiligheid

Onze Defensie en veiligheidsorganisaties beschikken over eigen state-of-the-art middelen om ook in het digitale domein de veiligheid van Nederland te borgen. Hieronder vallen ook de Nationale Politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Samen hebben zij de verantwoordelijkheid voor onze nationale veiligheid. Essentieel dus dat hun kennis en middelen van het hoogste niveau blijven. En dat kan alleen als we blijven innoveren.

Hier maken we ons hard voor. We staan voor een samenleving die effectief kan omgaan met digitale dreigingen om digitale kansen te kunnen blijven benutten. Daarom werken we samen met onze partners aan innovatie van cybersecurity-oplossingen voor onze veiligheidsorganisaties. Voor nu en in de toekomst.

Binnen TNO zijn ruim 120 experts actief in multidisciplinair cybersecurityonderzoek. Dat is uniek en maakt ons hét onafhankelijke expertisecentrum voor toepasbare kennis van cybersecurity.

Bestrijden van cybercrime

Cybercriminelen maken gebruik van een verscheidenheid aan technieken. We werken daarom nauw samen met politiediensten in binnen- en buitenland. Met een hecht multidisciplinair team van computer- en sociaal-wetenschappers creëren we zichtbare impact in de opsporing en bestrijding van cybercrime.

Op dit moment werken we aan toepasbare technologieën om het gebruik van phishing-kits te detecteren en criminele entiteiten op het darkweb volgbaar te maken. En we maken gebruik van AI om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten.

Politie werkt aan digitale daadkracht en weerbaarheid
We werken aan toepasbare technologieën om criminele entiteiten op het darkweb volgbaar te maken.

Professionele cyber workforce

De vraag naar cybersecurity-personeel is groot en het tekort neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarom voorzien we in een multidisciplinaire aanpak om de uitdagingen rond tekorten van cyberprofessionals aan te pakken. Samen met partners uit de ‘gouden driehoek’ (overheid, onderwijs en bedrijven) ontwikkelen we een portfolio aan innovaties om deze gemeenschappelijke uitdaging aan te gaan.

Het stimuleren van 'veilig gedrag' van medewerkers is een van de pijlers binnen deze geïntegreerde aanpak. Menselijk gedrag speelt namelijk een belangrijke rol in de cyberweerbaarheid van een organisatie. Verreweg de meeste van alle cyberincidenten zijn te wijten aan menselijk handelen.

We ontwikkelen en optimaliseren daarom strategieën om gedrag in de veilige richting te sturen. Zo hebben we het Cyber Cube model ooit ontwikkeld voor Defensie. Nu gebruiken organisaties het om snel in kaart te krijgen op welke gebieden ze hun mensen moeten trainen.

Digitale weerbaarheid van wapensystemen

Een fysiek pantser is in de 21e eeuw niet meer voldoende om de continuïteit van militaire operaties te waarborgen. Om ICT-systemen in of rond onze wapensystemen tegen cyberdreigingen te beschermen is ook een ultramodern digitaal pantser nodig.

We werken daarom hard aan specifieke toepassingen van onder andere cybersecurity risicomanagement, security architectuur, monitoring & detectie en de automatisering van cybersecuritymaatregelen.

Hiervoor zetten we onze multidisciplinaire mix van expertise in. Denk aan kennis van het militaire domein, cybersecurity technologie, gedragswetenschappen en het elektromagnetische spectrum.

Whitepaper digitale daadkracht: cyberoperaties in 2035

Hoe zien de cyberactiviteiten van Defensie van morgen eruit?

We werken aan integrale oplossingen

Kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van cybersecurity is broodnodig om cybercriminelen voor te blijven en nieuwe digitale dreigingen het hoofd te bieden. Het gaat om multidisciplinair onderzoek in de hele kennisketen dat kijkt naar oplossingen voor de korte en lange termijn. Dat doen we altijd samen.

TNO ontwikkelt samen met haar partners innovatieve oplossingen op het gebied van cybercrime, militaire cyberoperations, cybersecurity en cyber resilience. Zo dragen we bij aan:

Onze experts ondersteunen organisaties en hun mensen zodat ze vandaag én in de toekomst onze digitale veiligheid kunnen waarborgen.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 6 t/m 10

Eerste overzicht van technieken cyberaanvallen van AI door AI

Informatietype:
Nieuws
17 februari 2023
Kunstmatige Intelligentie wordt in alle internationale trendrapporten gezien als de belangrijkste disruptieve technologie van de komende jaren, ook binnen het cybersecurity-domein.

Noors-Nederlandse nanosatellieten succesvol gelanceerd

Informatietype:
Nieuws
3 januari 2023

Automated Vulnerability Research

Informatietype:
Artikel

Milieu-effecten van sonar

Informatietype:
Artikel

Actieve sonar met lage frequentie

Informatietype:
Artikel