Direct naar de inhoud

Zelfvoorzienend door wind

Wind is nu én in de toekomst een van de grootste bronnen voor het opwekken van duurzame energie. Binnen enkele decennia is een kwart van de Noordzee in gebruik door windmolenparken. TNO zorgt ervoor dat deze parken met respect voor natuur en milieu gebouwd worden. We houden de kosten zo laag mogelijk en zetten de technologie zo efficiënt mogelijk in. Zonder CO2 uitstoot.

Optimale inzet

We zetten onze kennis o.a. in om de afzonderlijke windturbines verder te ontwikkelen en de ultieme locatie op zee en de positie van elkaar te bepalen. Een optimale infrastructuur zorgt ervoor dat de opgewekte windstroom direct over zee naar het land wordt getransporteerd. Doordat er zoveel energie via zon en wind wordt opgewekt zijn opslagbronnen als waterstof en batterijen noodzakelijk.“We moeten dat netwerk verbeteren, maar ook werken aan slimme manieren om die energie tijdelijk op te slaan. Het energiesysteem van de toekomst is een geheel van slim op elkaar afgestemde elementen”, vertelt Peter Eecen, Business Developer Wind Energy bij TNO.

Wonen in een warmtebatterij

Lees verder

De natuur

Met de groei van windparken stijgt ook de noodzaak tot multifunctionele inzetbaarheid. Tussen de windmolens en op de ondersteunende constructies kunnen oesterbanken, mosselkwekerijen zeewierteelt aangelegd worden. Ook onderzoeken we mogelijkheden om de sterfte van vogels zoveel mogelijk te vermijden. De ontwikkeling van geluidsarme heitechnieken voorkomt het vluchten van vissen, zeehonden en bruinvissen.

Windparken in synergie met de omgeving

Lees verder

Windturbines op land

Het plaatsen van windturbines is een belangrijk onderdeel van de strategie om de klimaatdoelstellingen te halen, maar windturbines op land geven vaak hinder door geluid en slagschaduw en hebben impact op het landschapsbeeld. Wat is het effect van toekomstige windturbines op huizenprijzen? TNO bracht dit in kaart

De sociale aspecten van de Energietransitie

Lees verder

Krachtpatser op zee

TNO loopt voorop als het gaat om kennis van wind en daarbij behorende aerodynamica, sensoren,  modellen en meetinstrumenten. Onze experts voeren uitgebreide meetprogramma’s uit die mede hebben geresulteerd in het in gebruik nemen van de grootste windturbine ter wereld, de Haliade X. Deze krachtpatser staat nu nog op de Maasvlakte, maar zal in de toekomst voor een revolutie in het opwekken van wind op zee gaan zorgen.

Verhuizen naar de Noordzee

Lees verder

Kijk door onze ogen en zie ook:

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.