In Nederland is in 1983 een groot landelijk cohort van 1.338 kinderen, die zijn geboren met een zwangerschapsduur onder 32 weken en/of met een geboortegewicht onder 1500 gram, onderzocht en gevolgd tot de jongvolwassenen leeftijd. Dit POPS (Project On Preterm and Small for gestational age infants) cohort is uniek; nergens ter wereld is een landelijk cohort van deze omvang zo langdurig gevolgd en uitgebreid onderzocht.

POPS-19-onderzoek en POPS-19-magazine

Het laatste grote fysieke onderzoek heeft op 19-jarige leeftijd plaatsgevonden. Toen heeft TNO, samen met alle ziekenhuizen waar neonatale zorg gegeven wordt, naar het medisch, psychosociaal en maatschappelijk functioneren van de POPS deelnemers gekeken. De resultaten van het POPS-onderzoek op de 19 jarige leeftijd staan beschreven in het POPS-19-magazine. Deelnemers en hun ouders zijn benaderd om het POPS-19-magazine met de belangrijkste resultaten van het onderzoek op 19-jarige leeftijd thuis te ontvangen. POPS-deelnemers, ouders of andere geïnteresseerden kunnen het POPS-19 magazine ook downloaden als pdf.

POPS-28

Ongeveer een derde van nog beschikbare POPS-deelnemers heeft op de 28-jarige leeftijd driemaal een online vragenlijst ingevuld over:

  • kwaliteit van leven
  • levensloop van tiener naar volwassene
  • algemene gezondheid, relaties en kinderwens/kinderen.

Het bleek dat de kwaliteit van leven vergelijkbaar was die op 19-jarige leeftijd. De problemen leken vooral op het psychologische vlak te liggen. De levensloop van de POPS-deelnemers is beter vergelijkbaar met die van hun leeftijdsgenoten in het algemeen, dan met leeftijdsgenoten die een Wajong-uitkering krijgen (door aandoeningen sinds de kindertijd). Wel lijken de POPS-deelnemers minder risicogedrag te vertonen, zoals we al zagen bij POPS-19. Daarnaast leken POPS-deelnemers minder vaak getrouwd en minder vaak kinderen te hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten. We hebben ook gevraagd welke onderwerpen van belang zouden zijn voor nieuw vervolgonderzoek en kregen mooie input.

TNO heeft samen met andere partijen de JGZ-richtlijn ontwikkeld voor vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.

Nieuw pOPS 35 recap onderzoek

Inmiddels zijn de POPS deelnemers halverwege de dertig. Een leeftijd waarop mensen doorgaans vol in het leven staan en druk zijn om hun baan en hun gezin vorm te geven. Graag willen we weten hoe het hier nu mee gaat. Daarvoor hebben weer een korte online vragenlijst ontwikkeld. 

Ook doet het POPS cohort mee aan het grote Europese RECAP project. Aan dit project doen alle grote Europese cohorten mee die te vroeg of te licht geboren kinderen of volwassen volgen. Dit project onderzoekt hoe de data van alle cohorten samengevoegd bekeken kan worden. Dit project onderzoekt ook hoe deelnemers aan een langlopend cohort hun deelname ervaren, zodat deelname verbeterd kan worden in de toekomst. Enkele POPS deelnemers hebben meegedaan aan een online (groeps)interview hierover. Meer informatie over het RECAP project is te vinden op: www.recap-preterm.eu. Ben je een POPS deelnemer? Dan kun je hier je gegevens updaten.

Om het wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn gevolgen van vroeggeboorte te verbeteren is POPS data de laatste jaren gedeeld met diverse internationale samenwerkingen, waaronder de RECAP samenwerking. Dit is steeds volgens de Nederlandse en Europese privacy wetgeving (AVG en GDPR) en geanonimiseerd gedaan.

POPS-deelnemer?
Downloads
Ons werk

Groeidiagrammen prematuren, leeftijd 25-36 weken

Deze groeidiagrammen zijn geschikt voor het volgen van de groei van prematuren geboren na een zwangerschapsduur vanaf het aantal aangegeven volledige weken. De curves zijn gebaseerd op premature kinderen... Lees verder
Contact

Dr. Sylvia van der Pal

  • POPS vroeggeboorte prematuren prematuur