De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het Nederlands bedrijfsleven ook de kans om voorop te lopen en hun innovatieve producten te exporteren en zo wereldwijd bij te dragen aan de energietransitie.

Lees de whitepaper 'Scenario's voor een klimaatneutraal energiesysteem'

Nieuwe verkenning toont grenzen mogelijkheden

Download

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het nodig de energietransitie te versnellen. De uitdaging is om de CO₂-emissies te laten dalen door duurzame energie versneld in te faseren en fossiele energie soepel uit te faseren, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. Tevens is energiebesparing een belangrijk middel. Deze transitie vereist grote technische en maatschappelijke omwentelingen in alle sectoren van de economie, bij overheden en bij burgers.

Voor de transitie naar een energiehuishouding zonder CO₂-emissies zijn technische, sociale en beleidsinnovaties nodig. De unit EnergieTransitie heeft een tweeledige missie: de energietransitie versnellen én de concurrentiepositie van Nederland versterken. TNO verricht onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek en we staan voor een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Onze 4 innovatieprogramma’s voor het versnellen van de energietransitie

Onze ambities zijn geformuleerd in vier samenhangende innovatieprogramma’s die aansluiten bij de energieagenda en het Regeerakkoord.

De unit EnergieTransitie streeft met deze programma’s naar:

De innovatieprogramma’s bestrijken alle relevante onderdelen van de energietransitie. Dagelijks werken er 700 toponderzoekers aan het versnellen van de energietransitie.

Meer weten over ons werk rondom de energietransitie of met ons samenwerken?

Kijk hieronder verder of neem contact met ons op

Contact opnemen
Contact

Dr. Sven van der Gijp

  • CO2 Capture
  • CCUS
  • energy storage
  • duurzaamheid
  • EGR