Welkom in het TNO Bouwinnovatie Lab! In dit state-of-the-art laboratorium doen we toegepast onderzoek naar innovaties op het gebied van bouwmaterialen, klimaatsystemen en constructies. Op 6 oktober 2021 werd dit gloednieuwe Bouwinnovatie Lab in Delft geopend. 

Opening Bouwinnovatie Lab

Kijk hier de online opening van het Bouwinnovatie Lab terug

Terugkijken

1. Wat voor onderzoek vindt er plaats in het Bouwinnovatie Lab?

Met de tests en onderzoeken levert TNO zijn opdrachtgevers betere kennis van klimaatsystemen, materialen en constructies. Hiermee kunnen zij bestaande gebouwen, infrastructuur, maritieme en mechanische constructies optimaal onderhouden of producten/diensten innoveren.

Het gaat hierbij om toepassingsgericht experimenteel onderzoek waarmee we bedrijven ondersteunen bij concept- en productontwikkeling. De werkzaamheden richten zich op research & development om bijvoorbeeld constructief gedrag en prestaties in beeld te krijgen, maar ook om modellen te ontwikkelen, voeden en valideren.

2. Op welke terreinen concentreert het onderzoek in het lab

Het Bouwinnovatie Lab is breed actief op 7 onderzoeksterreinen:

 1. Wegenbouw: hier onderzoeken we het lange termijn gedrag van de weg, maar ook de prestaties en eigenschappen van constructies of bouwmaterialen.
 2. Binnenklimaat: hier werken we aan innovatieve oplossingen die zorgen voor een gezonde, comfortabele en duurzame werk- en leefomgeving 
 3. Warmtepompen en ventilatiesystemen met warmteterugwinning: hier ontwikkelen en testen we innovatieve oplossingen voor duurzame en energie-efficiënte installatietechnologie in het Heat Pump Application Centre
 4. Schadeonderzoek: hier geven we inzicht in constructieve schades (voornamelijk in het civiele en maritieme domein) met onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak en advies voor herstel. Opgedane kennis zetten we proactief in om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.
 5. Bouwmaterialen: Hier beproeven en verouderen we versneld materialen om de prestaties (op de lange termijn) te beoordelen en om te onderzoeken of de beoogde innovaties in de praktijk werken.
 6. Constructies: hier onderzoeken we het gedrag van maritieme, civiele en mechanische constructies (o.a. staal, beton, hout, composiet) onder statische en dynamische belastingen om de levensduur nauwkeurig te kunnen voorspellen en schade mechanismen in kaart te brengen.
 7. Maritiem: hier onderzoeken we de mogelijkheden en effecten van ontwikkelingen op het gebied van de maritieme energietransitie, maar doen ook onderzoek voor ontwikkeling en validatie m.b.t. regelgeving & veiligheid.

3. Over welke faciliteiten beschikt het lab?

Het laboratorium beschikt over diverse vaste testopstellingen. Ook is het mogelijk om opstellingen te bouwen of aan te passen voor specifieke doeleinden

Dynamische en statische trek- & druktestbanken

Het uitvoeren van statische sterkte proeven en drukbelastingproeven behoort tot de mogelijkheden. In het lab zijn diverse testbanken aanwezig om vermoeiingsproeven uit te voeren:

 • 3 MTS testbanken met een test capaciteit tot 100 ton, 35 ton en 25 ton
 • 1 Schenck testbank met een capaciteit van 25 ton
 • 2 Toni Technik testbanken met een capaciteit van 40 ton en respectievelijk 500 ton
 • 2 Zwick testbanken met een capaciteit van 25 ton en 0,25 ton
 • 2 Instron testbanken met een capaciteit van 1 ton en 2,5 ton.

BOUT TEST SETUP 

Specifiek voor toepassingen in de offshore wind en infrastructuur is een test setup voor boutverbindingen ontwikkeld. In deze opstelling kan een boutverbinding tot 50 ton statisch of dynamisch beproefd worden.   

KLIMAATKAMERS

Om inzicht te krijgen in de impact van klimaat en omgeving op mens en constructies zijn verschillende soorten klimaatkamers aanwezig waaronder CO2 kamers, bouwstoffenkasten, een QUV voor het testen van weersomstandigheden en verschillende ovens. 

HEAT PUMP APPLICATION CENTRE

Het Heat Pump Application Centre beschikt over twee duo-klimaatkamers waar echte, fysieke klimaatsystemen zoals warmtepompen, en ventilatiesystemen met warmteterugwinning aan een computersysteem gekoppeld kunnen worden in het hardware-in-the-loop-principe.

Daarmee kunnen we de apparaten onder nagebootste ‘praktijkomstandigheden’ testen waarbij ook zaken als isolatie, ventilatie en bewonersgedrag worden meegenomen. We kunnen ook extreme weersomstandigheden nabootsen en tevens de geluidsproductie meten. 

INSPECTIE- EN MONITORINGSAPPARATUUR  

Naast de test opstellingen is er ook uitgebreid apparatuur aanwezig in de laboratoria voor het uitvoeren van metingen. Er zijn verschillende type sensoren waarmee wordt gewerkt zoals rekstroken, akoestische emissie, ultrasoon, optisch etc.

Naast sensoren beschikken de laboratoria ook over high-end data acquisitie systemen om de metingen te loggen. Op deze manier kunnen opstellingen en constructies in het veld zoals bruggen, viaducten en hoogbouw worden uitgerust met meetsystemen voor inspectie en monitoring. 

CHEMISCH LABORATORIUM 

Naast mechanische testopstellingen is er ook de beschikbaarheid over een chemisch lab. Hier is diverse apparatuur aanwezig zoals bijvoorbeeld een magnetronoven, een Latroscan, Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Dynamic Shear Rheometers (DSR) Inductively Coupled Plasma (ICP) etc.

Zie voor een totaal overzicht van de beschikbare apparatuur het volgende overzicht. (= link naar het totaal overzicht van alle test faciliteiten). Met deze technieken onderzoeken we onder andere bindmiddelen voor wegenbouwmaterialen en duurzame bouwmaterialen. 

SCHOK EN SHAKER TESTEN 

In het bijzonder voor dynamische proeven zijn er schok en shakeropstellingen beschikbaar. Dit soort opstellingen worden ingezet bij onderzoek naar aardbevingseffecten in bebouwde gebieden en de gevolgen van schok en/of trillingen op specifieke mechanische onderdelen en constructies.  

VRIJE TESTOPSTELLINGEN 

Mocht er behoefte zijn aan een specifieke opstelling omdat de behoeften afwijken van de standaard dan is er altijd de mogelijkheid om een opstelling te bouwen met behulp van mecano frames en vijzels. Vanwege de verzwaarde vloer in het lab kunnen we hoge belastingen aanbrengen en daarmee ook grote proefstukken beproeven. 

Zie jij mogelijkheden in dit lab?

Neem contact op met Tim Dijkmans voor meer informatie over de onderzoeken & testen die TNO voor je kan uitvoeren

Contact opnemen

4. WAT ZIJN DE KWALITEITSSTANDAARDEN IN HET BOUWINNOVATIE LAB? 

In het Bouwinnovatie Lab wordt experimenteel onderzoek uitgevoerd op het hoogste niveau. Het Bouwinnovatie Lab valt onder de ISO 9001 certificering van TNO. Daarnaast heeft het Bouwinnovatie Lab een ISO/IEC 17025 accreditatie met registratienummer L115 voor een aantal verrichtingen in de domeinen steenachtige materialen, wegenbouwmaterialen en warmtepompen en WTW-installaties. De actuele scope van L115 is te raadplegen via de website van de Raad voor Accreditatie. 

5. HOE KAN IK GEBRUIK MAKEN VAN HET BOUWINNOVATIE LAB? 

Heb je producten die je wilt laten onderzoeken, of wil je samen met TNO aan de slag om nieuwe innovaties te ontwikkelen. Dat kan! Neem dan contact op met Tim Dijkmans, hij helpt je graag verder. 

6. WIE ZIJN DE OPDRACHTGEVERS VOOR ONDERZOEK IN HET BOUWINNOVATIE LAB? 

Opdrachtgevers voor onderzoeken in dit laboratorium komen uit de woning- en utiliteitsbouw, infrastructuur, civiele en maritieme sector in de Nederlandse en internationale markt. 

7. HOE DRAAGT HET BOUWINNOVATIE LAB BIJ AAN ONS DAGELIJKS LEVEN? 

In onderstaande video’s krijg je een inkijkje in de projecten waar de faciliteiten van het Bouwinnovatie Lab een bijdrage hebben geleverd en hoe dat uiteindelijk een effect heeft op ontwikkelingen in onze maatschappij en ons dagelijks leven: 
Ons werk

Schadeonderzoek

Bij calamiteiten is expertkennis noodzakelijk om snel een beeld te krijgen van de situatie. Wanneer de oorzaak in beeld is, kunnen adequaat maatregelen worden getroffen. De kennis die bij calamiteiten... Lees verder

Locatie Delft - Van Amstelpark - Bouwinnovatie Lab

Van Amstelpark 8
2629 JJ Delft

Downloads

Contact

Tim Dijkmans MSc

 • Bouw
 • gebouwen
 • BIM
 • renovatie
 • digitalisering

Maak kennis met het Bouwinnovatie Lab