Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties van de weg. Als duidelijk is wanneer onderhoud nodig is, kunnen partijen effectief investeren. Daarbij richten we ons op nieuwe oplossingen en verbetering van materialen, waaronder asfalt, en processen zoals onderhoud.

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met Greet Leegwater

Contact opnemen

TNO onderzoekt de eigenschappen en prestaties van bestaande materialen en constructies van (rijks)wegen. Daarnaast ontwikkelt TNO, mede op basis van deze kennis, nieuwe innovatieve concepten voor het verbeteren van deze wegprestaties. We werken ook aan monitoringssystemen die sneller en beter de kwaliteit van het asfalt meten. Dit vormt een goede basis voor beslissingen over onderhoud en vervanging.

Materiaaleigenschappen asfalt

Asfalt bestaat uit verschillende materialen. Doordat de precieze samenstelling en de eigenschappen van deze materialen in het asfalt vaak onbekend zijn, is het lastig om de prestaties van het asfalt te kennen. TNO bekijkt en beoordeelt de prestaties van deze afzonderlijke materialen en het asfalt als geheel. Hierdoor valt de kwaliteit van het asfalt beter in kaart te brengen. Verder ontwikkelt TNO testen die snel en goed de kwaliteit van innovatieve asfaltsoorten beoordelen.

Inzet asfalt en wegenbouw

Binnen asfalt en wegenbouw zetten we in op:

  • Monitoring en meten aan wegen. Door data- en beeldanalyse van aan het wegdek gemeten schade.
  • Stroefheid en Rafeling. Het vroegtijdig vaststellen van rafelingsschade.
  • Asfalt repareren en beschermen. Het beoordelen en valideren van producten voor onderhoud van wegen.
  • Innovatieve asfaltmengsels. Samen met marktpartijen realiseren van nieuwe asfaltmengsels, zoals asfaltmengsels die minder snel verouderen of asfaltmengsels waarin bio-based componenten zoals lignine worden toegepast.
  • Testen en beoordelen van de levensduurprestaties van bestaande asfaltmengsels. We kijken naar het gedrag van asfalt en onderzoeken hoe mengsels en bindmiddelen zich gedragen in de tijd en wanneer ze onderhoud nodig hebben.
  • Versneld beproeven van asfaltmengsels. We ontwikkelen methodes en procedures om innovatieve asfaltmengsels snel te beoordelen op bruikbaarheid
Ons werk

Wegmeting en monitoring

Meer dan 80% van de nationale wegen in Nederland is voorzien van zeer open asfaltbeton (ZOAB): poreus asfalt met twee lagen. Hun toestand moet worden gemonitord om de veiligheid te waarborgen en te bepalen... Lees verder
Ons werk

Asfalt repareren en beschermen

De markt heeft een aantal onderhoudstechnieken ontwikkeld die, afhankelijk van de omvang van de schade, kunnen worden gebruikt om de levensduur van een wegdek te verlengen. TNO richt zich op het beoordelen... Lees verder
Ons werk

Innovatieve asfaltmengsels

Lees verder
Kennis

Infrastructuur Nederland

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken, zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert,... Lees verder
Nieuws

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft starten meerjarig kennisprogramma naar verduurzaming asfalt

22 juni 2021
Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft zijn gestart met het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE). Een unieke samenwerking tussen de drie organisaties waarin langjarig wetenschappelijke... Lees verder

Contact