Climate, Air & Sustainability

Kennis van emissies en luchtkwaliteit vertalen naar oplossingen voor milieuvraagstukken. Dat is de expertise van Climate, Air & Sustainability (CAS). Daarbij houden we rekening met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Bovendien betrekken we de doorwerking in energievoorziening, industriële productie en mobiliteit.

Meer weten over klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid?

Neem dan contact op met Gerard van der Laan

Contact opnemen

Klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid stellen beleidsmakers, overheden en bedrijven voor belangrijke uitdagingen. Als Europees koploper op het gebied van emissies en luchtkwaliteit draagt TNO graag bij aan oplossingen. Daartoe zijn we met name in staat omdat we onze brede, actuele en diepgaande technische kennis van processen en systemen koppelen aan een netwerk van weer andere, niet-technische, kennisdisciplines.

Verificatiesysteem voor uitstoot van broeikasgassen

Voor het klimaat werken we aan een verificatiesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen. Op basis van kennis over emissies en oorzaken van uitstoot, gekoppeld aan verspreidingsmodellen van satellietwaarnemingen, onderzoeken we de uitstoot van landen en bedenken we nieuwe methoden om die te meten. Wat het complex maakt, is dat de mondiale concentratieverschillen van CO2 in de atmosfeer bijzonder klein zijn. Door andere stoffen in de atmosfeer te meten, herleiden we of de uitstoot op een bepaald moment verandert en welke bronnen verantwoordelijk zijn.

Trade-off van klimaatbeleid voor luchtkwaliteit

Aardgasvrije wijken zijn een ander voorbeeld van onze inzet voor het klimaat. Met proefprojecten brengen we de opbrengsten en combinaties van mogelijkheden in kaart. Voor de industrie focussen we op maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in specifieke sectoren te verminderen. Verder zoeken we win-winsituaties in de trade-off van klimaatbeleid voor luchtkwaliteit. Elektrisch rijden wordt bijvoorbeeld aangemoedigd vanuit klimaatbeleid, maar pas als de elektriciteit schoon wordt opgewekt, is er echt sprake van een duurzame oplossing. Of denk aan houtkachels in de woningsector: een goede optie voor het klimaat, maar minder gunstig voor de luchtkwaliteit.

Vervuilende emissies en broeikasgassen

Het Lotos-Euros model

Met technische kennis van processen maken we totaaloverzichten van emissies en broeikasgassen. Zo dragen we bij aan het luchtkwaliteitsmodel LOTOS-EUROS. Naast emissiegegevens en meteorologische gegevens, zoals wind, temperatuur en neerslag, beschrijft het model chemische reacties en andere processen in de atmosfeer. Van een gedetailleerd schaalniveau van 1 kilometer tot op het niveau van een continent. Het model wordt onder meer toegepast voor de smogberichtgeving in Nederland en de luchtkwaliteitsverwachting in 200 Europese steden. Tot slot brengen we de decompositie van stikstof in kaart, die zowel in steden als in de natuur een grote rol speelt.

Strategische keuze voor duurzaamheid

Hoe maak je een productieketen circulair? Wat levert hergebruik milieutechnisch op? Welke technologieën komen daarbij kijken? Hoe gunstig of ongunstig is circulariteit? Op deze en andere vragen richten we ons met het thema duurzaamheid. Wanneer u als bedrijf een strategische keuze maakt voor duurzaamheid, dan hebben wij de methode voorhanden om uw productportfolio samen door te lichten. Zelfs al in de ontwerpfase van uw nieuwe product of stof maken we zichtbaar of een route leidt tot verbetering van uw milieuprofiel en wat u kunt doen om het productieproces succesvol verder te ontwikkelen.

TNO Insights

Methaan: een broeikasgas dat we in de gaten moeten houden

12 december 2019
Na CO2 is methaan de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Dat de hoeveelheid methaan sinds 2007 sterker oploopt dan verwacht, is dus ronduit slecht nieuws. En wat die stijging precies veroorzaakt?... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Dr. Ir. Gerard van der Laan

  • Research Manager Climate Air
  • Sustainability
  • Klimaat
  • Emissies
  • Luchtkwaliteit