Energie-efficiëntie

TNO speelt een prominente rol in het ontwikkelen van duurzame technologieën en kennis in energie-efficiëntie voor de energie intensieve industrie.

Met het oog op recente afspraken in de klimaat akkoorden en de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn die gericht is op 20 procent energiebesparing te realiseren in 2020 in Europa. De doelstelling voor Nederland komt neer op een cumulatieve energiebesparing in het eindverbruik van 480 PJ in de periode 2014-2020.

Om aan deze doelstellingen te voldoen, zijn innovaties in energie-efficiëntie noodzakelijk. TNO ontwikkelt kennis en technologie voor energie-efficiënte innovaties in industriële processen.

Onderzoeksprogramma

De TNO SPT expertise groep richt zich op warmte- en procestechnologie. De aandacht ligt daarbij op: 

 • Hergebruik, transport en opslag van restwarmte
 • Membraanscheidingen voor vloeistoffen en gassen
 • Sorptietechnieken voor vloeistof- en gasscheiding
 • Behandelen en opwaarderen van gassen
 • Intensiveren van productieprocessen voor (bulk)chemicaliën
 • Benutten van reststromen zoals CO2 als grondstof voor chemicaliën
 • Productie van waterstof voor verschillende toepassingen

Voor de implementatie van deze oplossingen werkt TNO samen met leveranciers van grondstoffen, aannemers, ingenieursbureaus, machinebouwers, installatiebedrijven en een scala aan grote eindgebruikers.

Oplossingen van TNO

TNO zet in op technologische innovatie voor een vermindering van het totale energiegebruik in uw bedrijfsproces, wat leidt tot een duurzamer proces, lager energieverbruik en lagere operationele kosten. Dit doet TNO onder andere door: 

 • Een efficiënter gebruik van energie
 • Een efficiëntere inzet van grondstoffen
 • Ontwikkeling van efficiëntere scheidingsmethoden
 • Terugdringen van ongewenste bijproducten
 • Verbetering van de productopbrengst en kwaliteit
 • De overgang naar duurzame producten
 • Screenen van verschillende componenten

Meer over dit werk is te vinden in de volgende programma lijnen

Sustainable Technologies for Industrial Processes
Contact

Soledad van Eijk