CEMCAP is een Horizon 2020-project van de EU dat zich richt op de rijping van technologieën voor CO2-afvang die geschikt zijn voor aanpassing aan bestaande cementfabrieken door middel van proefdemonstratie onder industrieel relevante omstandigheden. Vier afvangtechnologieën worden op consistente wijze getest, geanalyseerd en vergeleken: Oxyfuelopvang, Chilled Ammonia Process (CAP), CO2-vloeibaarmaking met membranen en Calcium looping. Naast CEMCAP, dat meer opties voor retrofitbare CO2-afvang vanuit cementfabrieken heeft dan de reeds ontwikkelde aminetechnologie, zullen de technologieopties voor de toepassing van CCS worden uitgebreid.

CO2 productie is een intrinsiek onderdeel van het cementproductieproces, door het branden van de belangrijkste grondstof, kalksteen (CaCO3 omgezet in CaO en CO2): ongeveer 60% van de CO2 uitstoot van het klinkerverbrandingsproces is het gevolg van deze reactie. Er zijn momenteel geen haalbare methoden om klinkers en dus cement te produceren zonder CO2 uit CaCO3 vrij te maken, en de emissies van het cementproductieproces zijn verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de wereldwijde antropogene CO2-emissies.

Daarnaast zijn er de emissies van de verbranding in de cementfabriek van brandstoffen, die voor een groot deel van fossiele aard zijn, alsmede de opwekking van elektriciteit die nodig is voor bijvoorbeeld het malen van grondstoffen en klinkers. Vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen en afval neemt toe, maar is nog steeds beperkt bij de verbranding van cementfabrieken, en de benodigde elektrische energie kan in de toekomst afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen of van de opwekking van fossiele energie met CO2 -afvang en -opslag (CCS).

Omdat cementfabrieken doorgaans een levensduur van 30 tot 50 jaar hebben, moeten technologieën worden ontwikkeld die het mogelijk maken om CO2-afvang achteraf aan te passen aan bestaande cementfabrieken. Tegen deze achtergrond is het Horizon 2020-project CEMCAP ontwikkeld. Het CEMCAP-consortium bestaat uit de volgende partners:

  • Cementfabrikanten: Norcem (NO), Italcementi (IT), HeidelbergCement (DE)
  • Technologie aanbieders: GE Carbon Capture (DE), GE power Sweden (SE), IKN (DE), ThyssenKrupp Industrial Solutions (DE)
  • Aanbieders van RD&I: SINTEF Energy research (NO), ECRA (DE), TNO (NL), ETH Zürich (CH), IFK/University of Stuttgart (DE), Politecnico di Milano (IT), CSIC (ES), VDZ (DE)
CEMCAP projectleden op bezoek bij HeidelbergCement in Lixhe, België

SINTEF Energieonderzoek is projectcoördinator. De belangrijkste bijdrage van TNO in dit project is het testen van de toepasbaarheid van precommerciële membranen voor het membraanondersteunde CO2-vloeiingsproces en het verzamelen en evalueren van bestaande opties voor CO2-beheer na het afvangen. Transport en opslag en het gebruik van CO2 in producten, met name in de vorm van carbonaten, zullen worden bestudeerd rekening houdend met het perspectief van de cementindustrie.

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 641185 en wordt ondersteund door het Zwitserse staatssecretariaat voor onderwijs, onderzoek en innovatie (SERI) onder contractnummer 15.0160.

Contact