TNO werkt in het EuRyDice-project samen met AkzoNobel, Corbion, DOW, Hexion, ISPT, KWR en VITO aan de praktische implementatie en verbetering van innovatieve processen voor de behandeling van proceswaterstromen. Het doel is het vinden van economisch en technisch haalbare oplossingen voor het terugwinnen van zouten en organische verbindingen uit processtromen om de energie-efficiëntie van de keten met minimaal 25 procent te verhogen.
Contact

Ir. Yvonne van Delft