TNO en Wageningen University & Research gaan nauw samenwerken op het gebied van waterstof. Het proefstation van WUR in Lelystad wordt uitgebreid met testfaciliteiten van TNO om te onderzoeken hoe het elektriciteitsnet stabiel is te houden als er vanaf 2030 grote hoeveelheden elektriciteit en waterstof worden geproduceerd door windparken op de Noordzee. WUR richt zich vooral op toepassingen van waterstof voor de agrarische sector. Het fieldlab gaat deze zomer van start.

Systeemintegratie is hét grote vraagstuk nu offshore windenergie de komende periode sterk gaat groeien. In het Nederlandse deel van de Noordzee komen er nog vóór 2030 tien grote windparken bij. Op termijn moet offshore wind ongeveer 70.000 megawatt aan elektriciteit opwekken. De grote hoeveelheid vermogen én het sterk fluctuerende aanbod maken conversie van elektriciteit naar waterstof interessant. Waterstof maakt het mogelijk wind- en zonne-energie op grote schaal in te zetten in het toekomstige duurzame energiesysteem. Onduidelijk is nog hoe dat alles goed is in te passen zonder de stabiliteit van het netwerk in gevaar te brengen.

Stabiel elektriciteitsnet

Het nieuwe fieldlab bestaat uit zonnepanelen, windturbines, electrolysers en batterijsystemen die onderling zijn gekoppeld. Experts van TNO gaan al deze componenten afzonderlijk en in samenhang zo configureren dat het elektriciteitsnet optimaal functioneert. Dat is een efficiëntere en goedkopere oplossing dan de op zee opgewekte energie met alle pieken en dalen direct naar het net te transporteren. Het vooraf goed inregelen van alle onderdelen maakt het elektriciteitsnet stabiel en kan het een sterk wisselend aanbod efficiënter verwerken.

Flexibel aanpassen

Offshore windenergie wordt de belangrijkste duurzame energiebron voor ons land naast zon, biomassa en geothermie. Conversie van elektriciteit uit wind naar waterstof is interessant voor sectoren die dit kunnen inzetten als energievoorziening en gebruiken als schone brandstof. Terwijl WUR in het fieldlab toepassingen voor de agrarische sector ontwikkelt, buigt TNO zich over de vraag hoe windenergie en waterstof efficiënt en betaalbaar in het energiesysteem zijn in te passen. Zo heeft TNO een aantal varianten uitgewerkt om de productie van windparken flexibel te kunnen aanpassen aan veranderende marktvraag of omstandigheden. TNO is bij uitstek in staat de relatie in kaart te brengen tussen de verschillende bronnen van energie, vraag en aanbod, technologie en het energiesysteem als geheel.

Contact

Dr. Peter Eecen

  • Wind Energy