Leefstijlgerelateerde ziekten veroorzaken patiënten veel leed en kosten de maatschappij geld. Door deze ziekten te voorkomen of te genezen kunnen veel mensen een beter leven leiden. Maar ook kan veel geld worden bespaard als deze mensen normaal hun werk kunnen doen en geen of minder gebruik maken van de zorg. TNO draagt bij aan het ontwikkelen van innovaties die het patiënten mogelijk maakt hun leefstijl blijvend te veranderen en zo bij te dragen aan genezing.

Leefstijlziekten zijn te genezen

Er zijn veel studies gedaan die er op wijzen dat leefstijlziekten omkeerbaar zijn door tijdige en ingrijpende leefstijlverandering. In veel gevallen blijkt dat verandering in leefstijl direct leidt tot een verbetering in de situatie van de persoon. Hierbij gaat het vooral om eetpatroon en lichamelijke activiteit, maar ook om mentale en cognitieve aspecten. De uitdagingen hierbij zijn om de gezondheidszorg, maatschappelijke en persoonlijke omgevingsfactoren alsmede de individueel benodigde gedragsverandering duurzaam om te buigen zodat optimale ondersteuning wordt geboden voor behoud van de ingezette verbetering. Op deze wijze worden gedragsveranderingen ontwikkeld die passen bij individuele profielen en behoeften.

Investeren in leefstijlziekten levert veel op

Mensen met leefstijlziekten kunnen veel hinder van hun ziekte hebben. En het kost ook veel geld: voor iemand met diabetes type 2 worden in totaal gemiddeld meer dan 130.000 euro kosten gemaakt. Ruwweg de helft hiervan zijn zorgkosten. De andere helft is gerelateerd aan productiviteitsverlies in werk. Samen met partners onderzoekt TNO hoe met optimaal leefstijladvies mensen gezonder kunnen worden. Dit reduceert en voorkomt kosten en beter nog, het zorgt dat mensen geen patiënt meer zijn. TNO heeft een analyse laten maken waarin de besparingen van het genezen van Type 2 Diabetes op een rijtje zijn gezet. Neem contact met ons op zodat we deze analyse met je kunnen delen.

Lifestyle4health

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is op 3 juli 2018 in het leven geroepen, op initiatief van TNO en LUMC. Lifestyle4Health is een open, nationaal platform dat verbindt, coördineert en impact vergroot.

Lifestyle4Health heeft als missie om de ziektelast bij leefstijl gerelateerde ziekten te halveren in de komende tien jaar. Om het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten is een transformatie nodig van zorg voor ziekte naar zelfzorg en regie op eigen gezondheid.

Het uitgangspunt van leefstijlgeneeskunde is een omgeving die de patiënt/burger helpt regie over de eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Dit vraagt om een transformatie in de zorg, in het bedrijfsleven, bij patiënten/burgers en in beleid voor gezondheid en welzijn. Kortom, van “care” naar “cure”, en van spreekkamer naar huiskamer. TNO zet zich middels Lifestyle4Health actief in op wetenschappelijk onderzoek, innovaties en nieuwe verdienmodellen in het kader van leefstijlgeneeskunde.

Ga naar de website van Lifestyle4Health om meer te lezen over Leefstijl als medicijn en bekijk het introductiefilmpje hieronder.

Lifestyle4Health Podcast

Luister naar de Lifestyle4Health podcast:

Nieuws

COVID-19 maakt duidelijk: leefstijl en leefstijlgeneeskunde, juist nu!

19 mei 2020
De cijfers zijn glashelder. Mensen met chronische aandoeningen en co-morbiditeit lopen het grootste risico om ernstig ziek te worden van een COVID-19 infectie en hebben beduidend meer kans om hieraan te... Lees verder

Contact