Innovaties voor gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken vergroot de productiviteit en vermindert de zorgkosten. TNO blijft daarom onverminderd werken aan het terugdringen van arbeidsrisico's. Het Innovatieprogramma gezond en veilig werken anticipeert op een aantal belangrijke trends binnen het domein arbeid. Dit zijn onder meer het ontstaan van nieuwe risico's, de gevolgen van een terugtredende overheid en het belang van het maken van kosteneffectieve keuzes.

De wereld verandert in hoog tempo. TNO ontwikkelt strategieën en zet netwerken op die bedrijven helpen binnen deze steeds complexer wordende omstandigheden. Steeds meer bedrijven raken betrokken bij nieuwe technologieën als nanotechnologie, CO2-afvang en opslag en recycling. Dit confronteert ze met vraagstukken rond 'onzekere' risico's, waarbij nog een tekort aan wetenschappelijke gegevens bestaat. TNO doet daarom veel onderzoek naar bijvoorbeeld de risico's rond nanotechnologie en investeert in de vernieuwing van methodieken voor risicobeoordeling. Uitgangspunt is daarbij dat risico's geen onnodige rem mogen zijn voor innovatie. Daarnaast zien we door globalisering nieuwe vraagstukken ontstaan. Deze richten zich bijvoorbeeld op omgaan met cultuurverschillen, samenwerken door anderstaligen of de veiligheid in schakels van wereldwijde productieketens.

Gevolgen terugtredende overheid

Door de terugtredende overheid krijgt het bedrijfsleven meer ruimte om zelf invulling te geven aan het arbeidsomstandighedenbeleid. TNO ondersteunt bedrijven bij deze groeiende verantwoordelijkheid en helpt bij het reduceren van de regeldruk. Het innovatieprogramma gezond en veilig werken besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en implementatie van gebruikersvriendelijke instrumenten en modellen voor karakterisering en beheersing van arbeidsrisico's. Daarnaast investeert TNO in netwerken waarbinnen relevante partijen informatie delen op het terrein van arbeidsomstandigheden. Zo wordt een netwerk van preventiemedewerkers opgezet, waarbinnen kennis, ervaring en goede praktijkvoorbeelden met elkaar kunnen worden gedeeld. Een ander voorbeeld is Nanocentre, een initiatief waarbinnen bedrijven antwoord krijgen op hun vragen over veiligheid van nanomaterialen en kennis kunnen uitwisselen met andere bedrijven en kennisinstellingen.

Kosteneffectieve keuzes

De krimp van de economie vraagt dat organisaties kosteneffectieve keuzes maken in hun arbobeleid. TNO ontwikkelt daarom instrumenten waarmee bedrijven en overheid verschillende maatregelen voor gezond en veilig werken kunnen afwegen. Het toont welke maatregelen kosteneffectief zijn en welke investeringen in arbeidsomstandigheden weinig opleveren. Daarnaast voert TNO grote monitoringprogramma's uit, gericht op werkend Nederland. Zo kunnen prioriteiten voor arbobeleid beter worden onderbouwd. Innovatieve interventietrajecten – gericht op arbeidsveiligheid, chemische stoffen of fysieke belasting – zetten we in op terreinen of sectoren waar de grootste winst valt te behalen. Daarbij maken we zo breed mogelijk gebruik van de verscheidenheid aan expertises die TNO in huis heeft.

Nieuws

Arbobalans 2020: Kosten verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd verdubbeld naar 2,5 miljard euro

05 februari 2021
Werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die in dat jaar geen beroepsziekte opliepen. De kosten van dit extra verzuim worden geschat op 2,5 miljard... Lees verder
Nieuws

Waar staan we met exoskeletten voor fysiek zwaar werk?

26 november 2020
Exoskeletten spreken voor veel mensen tot de verbeelding. Met technologie zouden we onszelf sterk en onvermoeibaar kunnen maken. TNO doet onderzoek naar de effectiviteit van exoskeletten en maakte op... Lees verder

Downloads
Work

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.