TNO is, als één van de implementatie-partners van het Bangladesh Water PaCT (Partnership for Cleaner Textile) betrokken bij het opzetten van een kenniscentrum dat de textielindustrie in Bangladesh ondersteunt bij schonere productie. Dit lokale kenniscentrum, Textile Technology Business Center (TTBC) genaamd, heeft als doel om kennis over technologie en innovatieprocessen voor schonere productie te verzamelen en te verspreiden in de kledingsector.

Als een na grootste textielproducent in de wereld verbruikt Bangladesh enorme hoeveelheden grondwater voor het verven en afwerken van stoffen, waarbij een groot deel van het afvalwater direct in het milieu terecht komt. Door te focussen op water- en energiebesparing als primaire drijfveer voor verandering, streeft Water Pact naar verbeteringen in het productieproces om zo milieuvervuiling, en de daar mee samenhangende sociale consequenties, als gevolg van de huidige praktijken in de textielsector, terug te dringen. TNO helpt de lokale staf door overdracht van technische en organisatorische kennis. Deze kennis is zeer goed toepasbaar in andere landen en andere industrieën.

Textile Technology Business Center

Bangladesh kampt met zeer beperkte kennis over water- en energie efficiënte technologiën en afvalwaterzuivering. Er is daarom behoefte aan een inhoudelijke, betrouwbare en praktische bron van kennis: Het Textile Technology Business Center (TTBC). TTBC ondersteunt de textielsector door het verzamelen van informatie over Cleaner Production, Veilig en Gezond Werken (OHS), Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) en afvalzuiveringsinstallaties (ETP), gebaseerd op wereldwijde onafhankelijke technische kennis en lokale ervaring met schonere productie in Bangladesh. TTBC ondersteunt de sector bij praktische implementatie om ervoor te zorgen dat de juiste oplossingen en technologiën kunnen worden toegepast om zowel de handel als de omgeving duurzaam te verstevigen.

TNO

TNO levert een bijdrage aan het TTBC door overdracht van technische en organisatorische kennis op de lokale staf. Door het combineren van onze kennis en vaardigheden in het ontwikkelen van effectieve methoden, zorgen we voor kennisoverdracht van de domeinen relevant voor een succesvolle positionering van TTBC in de sector. TNO ondersteunt de lokale staf van TTBC bij het verkrijgen van de juiste kennis, het vinden van optimale instrumenten en het ontwikkelen van praktische vaardigheden en bedrijfsplannen, met als doel een onafhankelijk kenniscentrum op te zetten dat doorgang zal vinden na het beëindigen van Water PaCT.

Algemeen

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen.... Lees verder

Contact

Marloes van der Klauw MSc

  • Work Health Technology
  • Sociale Psychologie
  • Transities en participatie