Hoe realiseer je maatschappelijke en economische impact binnen grote innovatie- en/of transitieprogramma's? Op welke manier laat je innovaties floreren? Hoe zorg je dat alle partijen tevreden zijn en blijven en bijdragen aan het behalen van de beoogde verandering? Het antwoord daarop lijkt in theorie heel eenvoudig, maar is in de praktijk vaak lastig voor elkaar te krijgen. Samenwerking en het kennen en erkennen van elkaars belang is de sleutel. Maar hoe groter de groep van betrokken partijen, en hoe complexer de uitdaging, hoe lastiger het is om grip te krijgen en te houden.

Frank Berkers (TNO) in gesprek met Ferdinand Jaspers (Erasmus Centre for Entrepreneurship) over 'Orchestrating Innovation in public-private ecosystems'.

Tegenstrijdige belangen verhinderen gezamenlijk doel

Innovatie en ondernemerschap overschrijden bij grote maatschappelijke uitdagingen de grenzen van individuele organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, digitalisering van de industrie, verduurzaming, veiligheid en gezondheid. Bij deze grootschalige veranderingen zijn veel verschillende partijen betrokken en worden er veel partijen geraakt zoals het MKB, grote (corporate) bedrijven, belangenverenigingen, kennisinstellingen, lokale, regionale en nationale overheden, maar ook burgers. Al deze relaties en afhankelijkheden vormen samen het ecosysteem rondom een maatschappelijke uitdaging.

In de praktijk zien we veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen die verhinderen dat partijen willen investeren in een gezamenlijke verandering. Bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om een organisatie aan te passen of omdat de kosten van een innovatie gedragen moeten worden door één partij en de baten ten goede komen aan een ander. De samenwerking komt dan niet of nauwelijks van de grond en de broodnodige innovatie blijft achter of helemaal achterwege.

Zonder samenwerking geen succes in maatschappelijke uitdagingen

Een gedegen samenwerking is een voorwaarde om innovaties te ontwikkelen en te laten slagen in de praktijk. Sommige partijen moeten betrokken worden bij de ontwikkeling van een innovatie, zoals bijvoorbeeld bedrijven en hun klanten. Andere partijen spelen een rol bij het scheppen van een gunstig klimaat voor de innovaties door bijvoorbeeld de wetgeving aan te passen of financiering te bieden voor de ontwikkeling (zoals de nationale overheid).

Het orkestreren van deze samenwerking met alle betrokken partijen binnen een ecosysteem vereist de regie door een vooraanstaande en neutrale partij die zowel met overheden als met het bedrijfsleven en ook burgers kan schakelen en de belangen op één lijn kan krijgen. Deze regisseur jaagt op het juiste moment en in de juiste vorm de samenwerking aan om innovaties te ontwikkelen en te laten slagen.

Deze regisseur houdt zich bezig met vraagstukken als:

 • Hoe betrek je de juiste partijen op het juiste moment?
 • Hoe ontwikkel je een goed klimaat om te innoveren?
 • Hoe kom je tot een gezamenlijke visie op de verandering?
 • Hoe bepaal je samen welke innovaties nodig zijn en wanneer?
 • Hoe ga je om met de complexiteit en verschillende belangen in je ecosysteem?
 • Hoe stimuleer je realisatie van innovatie in de praktijk?

Hulp of advies nodig?

Zoek je iemand die de impact van jouw programma kan vergroten? Neem contact op met Lotte de Groen voor advies op maat.

Contact opnemen

Met Orchestrating Innovation wordt de slagingskans van complexe innovaties verhoogd

Bij TNO werken we elke dag aan innovaties die het verschil maken bij grote maatschappelijke uitdagingen. We zoeken, samen met partners, naar oplossingen voor uitdagingen op het domein van energie, mobiliteit, gezondheid, duurzaamheid, digitalisering, leefbaarheid, veiligheid etc. Het is onze uitdaging om ervoor te zorgen dat verschillende innovaties gerealiseerd worden om zo onze samenleving goede stappen verder te brengen.

Uit onze ervaring en expertise rondom innovatieprocessen is een aanpak ontstaan die de kans op succes van complexe, multi-stakeholder innovatietrajecten vergroot. We noemen deze aanpak Orchestrating Innovation.

De toegevoegde waarde van een Orchestrator

Een pool van meer dan 50 TNO Innovation Orchestrators helpt met het organiseren van het innovatieproces en zet programma’s op die de juiste partijen betrekken die nodig zijn om de verandering duurzaam in de maatschappij te realiseren.

Orchestrators geven vorm aan een gezamenlijke visie, roadmap, de benodigde activiteiten en de programma governance.

Orchestrators geven vorm aan een gezamenlijke visie, roadmap, de benodigde activiteiten en de programma governance. Zij betrekken de relevante stakeholders uit het ecosysteem door met hen te kijken naar hun individuele belangen en hoe die overeenkomen met de gezamenlijke visie. Ze betrekken experts van binnen en buiten TNO voor input of expertise. Zij sturen op de ontwikkeling van duurzame (collaboratieve) business modellen, het organiseren van (een lappendeken) aan financiering voor ontwikkeling en verandering, het opzetten van nieuwe of aangepaste waardenketens en implementatie van innovatie in de praktijk. Zij realiseren commitment bij partners om gedurende een langere tijd gezamenlijk op te trekken ten behoeve van de gezamenlijke ambitie.

Onze Orchestrators kunnen optreden als kwartiermaker, programmamanager en/of zijn ondersteunend in het vormen en leiden van een innovatiecentrum.

Hulp of advies nodig?

 • Loop jij vast in een grootschalig transitietraject en wil je weer 'on track' raken?
 • Zoek je iemand die de impact van jouw programma kan vergroten?
 • Mis je een spil tussen overheid en bedrijfsleven die verandering in de praktijk teweeg kan brengen?
 • Mis je inzichten in de markt en argumenten om het beleid binnen een innovatieprogramma te verbeteren?
 • Heb je (financiële of technische) onderbouwing nodig waarom bepaalde innovaties wel of geen goed idee zijn voor jouw bedrijf?

Bij deze en nog veel meer uitdagingen kan TNO hulp aanbieden om de gewenste impact te maken.

Wij bieden onze hulp of advies altijd op maat aan. Dat kan variëren van het (volwaardig) inzetten van een ervaren Orchestrator binnen jouw programma of het geven van een aantal gerichte adviezen. Samen kijken we naar de beste invulling van jouw behoefte. Neem contact op met Lotte de Groen als je wil weten wat wij als TNO voor jou kunnen betekenen.

Meer weten?

Heb jij te maken met een complexe innovatieuitdaging? Neem contact op met Lotte de Groen voor advies op maat.

Contact opnemen

Leerprogramma orchestrating innovation

Ben je enthousiast geworden voor dit vakgebied en wil je (steeds) beter worden in het orkestreren van dergelijke initiatieven? Wij verzorgen ook een compleet verzorgd leerprogramma “Orchestrating Innovation in publiek-private ecosystemen” in samenwerking met Erasmus Centre for Entrepeneurship en Rotterdam School of Management.

Voorbeeldtrajecten

De Innovation Orchestrators van TNO spelen reeds een belangrijke rol bij:

digitalisering van de maakindustrie

Het programma Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH) is opgezet door TNO, InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland. Het programma verbindt 6 fieldlabs waarin clusters van bedrijven en kennisinstellingen op innovatieve onderwerpen samenwerken. TNO ontwikkelt kennis op flexibele productie, data delen in de fabriek en mensgerichte technologie. Samen met fieldlabs bieden we bedrijven praktische en financiële hulp om hun productie te digitaliseren, automatiseren en/of robotiseren waarmee ze hun concurrentiepositie versterken.

het innoveren met startups

TNO is oprichter en manager van TekDelta; een uitgebreid netwerk van innovatiemanagers van private en publieke organisaties, oprichters van startups en accelerators. TekDelta zorgt voor meer en betere samenwerking tussen grote organisaties en tech start-/scale-ups. Er wordt een vliegwiel voor innovatie gecreëerd door het combineren van de kracht en massa van grote organisaties enerzijds en de snelheid en vernieuwing van jonge bedrijven anderzijds. TekDelta doet dit door zorgvuldig gefaciliteerde matchmaking en kennisdeling binnen het netwerk.

Leren van elkaars data, zonder concurrentie positie op te geven

Onder de naam Smart Dairy Farming werkten onder meer de coöperaties FrieslandCampina, Agrifirm en CRV samen met TNO aan een "elektronische snelweg waarop informatie van melkveehouders en andere spelers in de zuivelsector wordt gedeeld". Dat platform is nu breed in de agrarische sector uitgerold onder de naam JoinData en vormt de basis voor de Precision Farming toepassingen van de toekomst.

TNO Insights

Orchestrating innovation: hoe transities écht kunnen slagen

17 november 2020
Een methode om complexe maatschappelijke transities in goede banen te leiden. Met de voeten in de klei. Dat is orchestrating innovation. Door te zorgen dat bij alle betrokken partijen de neuzen dezelfde... Lees verder
Ons werk

Leerprogramma: Orchestrating Innovation in publiek-private ecosystemen

De wereld verandert. En geen enkele organisatie bepaalt zelfstandig waar het heen gaat. Om maatschappelijke en economische doelen te behalen en innovaties te laten slagen is samenwerking tussen alle verschillende... Lees verder
Contact

Lotte de Groen, MSc

 • Orchestrating innovation
 • Duurzame ecosysteem ontwikkeling