Verduurzaming, digitalisering, technologische ontwikkeling, toekomstbestendige steden en mobiliteit. Over deze trends lezen we dagelijks in de krant. En terecht, want ze zijn van enorme invloed op onze welvaart en welzijn. Het is van cruciaal belang dat we (overheden, kennisinstellingen en bedrijven) adequaat inspelen op die trends en vorm geven aan onze toekomst. Het vraagt om een benadering waarin innovatie en samenwerking centraal staan. Hoe ontwikkel je die innovatie? Onze Orchestrating Innovation-collega’s zijn getraind om samenwerking voor innovatie vorm te geven en aan te jagen.

Samen aan vernieuwing werken is altijd een uitdaging. De kans is namelijk groot dat de verschillende deelnemers botsende belangen hebben. En als de deelnemers niet op één lijn komen, kan een samenwerking niet slagen.

Hulp of advies nodig?

Wij helpen je graag met je innovatie en samenwerking.

Contact opnemen

Vertrouwen en een lange adem

Een samenwerking zal slagen als deelnemers een gezamenlijk belang dienen. Het kennen en erkennen van elkaars belangen is hierbij de sleutel. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als het om een zeer complex veld gaat. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie. Het is belangrijk dat duidelijk wordt wie de deelnemende partijen zijn, wat ze voor elkaar kunnen of moeten betekenen. De partijen moeten vertrouwen krijgen dat ze er sterker uitkomen én ze moeten een lange adem hebben.

Orchestrators geven vorm aan een gezamenlijke visie, activiteiten en de governance.

Wij helpen je met de regie

Het succes van een samenwerking hangt voor een groot deel af van wie de samenwerking in goede banen leidt. Voor een goede samenwerking heb je een neutrale partij nodig. Een partij die de belangen en beweegredenen van alle deelnemers inventariseert. En die er vervolgens voor zorgt dat de betrokkenen op zoek gaan naar een gezamenlijk doel waar iedereen zich in kan vinden.

Een soort regisseur die zich onder andere met de volgende vraagstukken bezighoudt:

  • Welke partijen moeten we op welk moment betrekken?
  • Wat is het belang en de ambitie van elke partij?
  • Met welke gezamenlijke ambitie motiveren we de meest relevante partijen?
  • Welke rol willen en kunnen zij spelen in deze vernieuwing?
  • Hoe activeren we de deelnemers in hun rol?

Positieve bijdrage aan de samenleving

TNO heeft veel ervaring in het orkestreren van publiek-private samenwerkingen. Samen zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen op het vlak van energie, mobiliteit, gezondheid, duurzaamheid, digitalisering, leefbaarheid en veiligheid. Het doel is om innovaties te realiseren die een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving en de uitdagingen waar we voor staan.

Speciaal leerprogramma

Onze ervaring en expertise rondom innovatieprocessen heeft tot een aanpak geleid die we Orchestrating Innovation noemen. We kunnen je ontzorgen.

Wil je jezelf hierin ontwikkelen, dat kan ook. In samenwerking met Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Rotterdam School of Management verzorgen we daar een speciaal leerprogramma voor: ‘Orchestrating Innovation in publiek-private ecosystemen’.

Meer weten?

Heb jij te maken met een complexe innovatieuitdaging? Neem contact op met Lotte de Groen voor advies op maat.

Contact opnemen

Podcast over Excellent innoveren

Meer weten? Bekijk de podcast met TNO-expert Frank Berkers in gesprek met Ferdinand Jaspers (Erasmus Centre for Entrepreneurship) over 'Orchestrating Innovation in public-private ecosystems'.

TNO Insights

Orchestrating innovation: hoe transities écht kunnen slagen

17 november 2020
Een methode om complexe maatschappelijke transities in goede banen te leiden. Met de voeten in de klei. Dat is orchestrating innovation. Door te zorgen dat bij alle betrokken partijen de neuzen dezelfde... Lees verder
Ons werk

Leerprogramma: Orchestrating Innovation in publiek-private ecosystemen

De wereld verandert. En geen enkele organisatie bepaalt zelfstandig waar het heen gaat. Om maatschappelijke en economische doelen te behalen en innovaties te laten slagen is samenwerking tussen alle verschillende... Lees verder
Contact

Lotte de Groen, MSc

  • Orchestrating innovation
  • Duurzame ecosysteem ontwikkeling