De wereld verandert. En geen enkele organisatie bepaalt zelfstandig waar het heen gaat. Om maatschappelijke en economische doelen te behalen en innovaties te laten slagen is samenwerking tussen alle verschillende partijen essentieel. Dit vraagt nogal wat van een team van stakeholders met verschillende disciplines en achtergronden. Hoe groter de kring van betrokkenen, hoe meer belangen en wensen.

Het orkestreren van een transitie samen met al deze partijen vereist de regie door één partij die zowel met overheden als bedrijven en burgers kan schakelen. Dit noemen we orchestrating innovation.

Maar hoe doe je dit? Hoe betrek je de juiste partijen op het juiste moment? Hoe kom je tot een gezamenlijke visie op de verandering? Hoe ontwikkel je een goed klimaat om te innoveren? Hoe realiseer je de juiste voorwaarden? Hoe bepaal je samen welke innovaties er nodig zijn en wanneer? Hoe ga je om met de complexiteit en verschillende belangen in je ecosysteem? Hoe stimuleer je realisatie van innovatie in de praktijk?

Gericht leerprogramma

Samen met Erasmus Centre for Entrepeneurship en Rotterdam School of Management van Erasmus Universiteit ontwikkelde TNO een vierdaags leerprogramma “Ochestrating innovation in publiek-private ecosystemen”. Dit programma ondersteunt deelnemers in het ontwikkelen van capaciteiten die nodig zijn bij het bouwen van een dynamische omgeving waarin publieke en private partijen optimaal kunnen innoveren en maatschappelijke en economische impact wordt bereikt.

Wil jij:

  • Inzicht krijgen in hoe je de missie en toegevoegde waarde van jouw innovatietraject kunt afbakenen en afstemmen met andere belanghebbenden?
  • In staat zijn om jouw stakeholders in het ecosysteem in kaart te brengen, alsmede hun positie in het traject en de daarbij behorende governance?
  • Weten hoe je de ontwikkeling van business modellen, diensten voor dergelijke publiek private samenwerkingen kunt aanpakken, inclusief financieringsvormen?

Schrijf je in

De eerstvolgende opleidingen starten op 13 oktober (2022) en 9 maart (2023).

Lees meer

Voor wie?

Dit leerprogramma is ontwikkeld voor professionals die samen met ‘peers’ uit andere organisaties aan ecosystemen, transitie initiatieven, fieldlabs, EDIH, (grootschalige PPS) projecten, programma’s en innovatiecentra werken, met als doel innovatie en nieuwe technologieën te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.De deelnemers hebben ervaring in het aanjagen van en leiding geven aan initiatieven in ecosystemen. Zij willen zichzelf en hun organisatie ontwikkelen om deze initiatieven met meer vertrouwen, kennis en skills succesvol te ontwikkelen.

Orchestrating Innovation bij TNO

TNO is hét toonaangevend toegepast onderzoeksinstituut dat actief is in publiek-private samenwerking voor innovatie. Innovatietrajecten zijn complexe processen en vereisen samenwerking. Het vinden van de juiste projectvorm, aanpak en partners is een vak op zichzelf. Binnen TNO zijn daarom Innovation Orchestrators actief. Zij zijn gespecialiseerd in het verbinden van partijen en het begeleiden van het innovatieproces. Zij activeren innovatie- en technologie-experts binnen en buiten TNO op alle maatschappelijk relevante gebieden.

 

Frank Berkers - Initiator Orchestrating Innovation, Senior Scientist, TNO
Deze opleiding is een unieke combinatie van TNO’s praktijkervaring en kennis op het gebied van Orchestrating Innovation én relevante en nieuwe concepten uit de bestuurs- en bedrijfskunde en innovatie- en transitiemanagement. Samen met ECE en RSM als kennis- en onderwijspartners kunnen we deelnemers helpen om effectiever impact te bereiken in publiek-private samenwerkingen voor maatschappelijke vraagstukken. Wij willen graag onze ervaringen delen en samen jullie cases versterken!

Erasmus Centre for Entrepeneurship

Het Erasmus Centre for Entrepeneurship (ECE) is het belangrijkste ondernemerschapscentrum in Europa en beschouwt ondernemerschap als de belangrijkste motor voor innovatie. Zij zetten hierbij de kennis en het netwerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam in en worden daarbij ondersteund door vier hoogleraren, 35+ academische trainers, onderzoekers en ervaren programmamanagers op het op het gebied van ondernemerschap en innovatie. ECE stelt zich tot doel om de innovatie excellentie van organisaties te verbeteren middels actiegerichte programma’s voor Innovation Drivers, corporate innovatieteams en beginnende ondernemers. Alle leer- en ontwikkelingsprogramma’s zijn gebaseerd op uitdagingen van deelnemers zelf om direct impact te kunnen maken (experiential learning).

Rotterdam School of Management

Rotterdam School of Management (RSM) wordt al bijna 50 jaar als een van Europa’s meest internationale en innovatieve business schools erkend. De primaire focus van RSM ligt op het ontwikkelen van mensen die een kracht kunnen worden voor positieve verandering, door hun innovatieve mentaliteit in een duurzame toekomst te brengen. RSM gelooft dat leiderschap kan worden aangeleerd door een combinatie van intellectuele en praktische uitdagingen, zoals die zich voordoen bij het werken in verschillende teams die creatieve nieuwe benaderingen in het bedrijfsleven kunnen bevorderen.

Meer informatie

Meer informatie over het leerprogramma én de mogelijkheid om in te schrijven vind je hier ›

Meer informatie
TNO Insights

Orchestrating innovation: hoe transities écht kunnen slagen

17 november 2020
Een methode om complexe maatschappelijke transities in goede banen te leiden. Met de voeten in de klei. Dat is orchestrating innovation. Door te zorgen dat bij alle betrokken partijen de neuzen dezelfde... Lees verder
Ons werk

Met Orchestrating Innovation laat je innovaties slagen

Verduurzaming, digitalisering, technologische ontwikkeling, toekomstbestendige steden en mobiliteit. Over deze trends lezen we dagelijks in de krant. En terecht, want ze zijn van enorme invloed op onze... Lees verder
TNO Insights

Bundelen van innovatiekracht = succesformule

04 november 2019
TNO zet zich in voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Of het nou gaat om mobiliteit, circulariteit, gezondheidszorg of digitalisering, het oplossen van deze opgaves vraagt om succesvolle... Lees verder
Contact

Drs. Anita Lieverdink

  • Orchestrating Innovation
  • Ecosystem Development
  • Public Private Partnerships
  • Strategic Collaboration
  • Startups & Scale Ups