Strategic Business Analysis - vliegwiel voor innovatie

Strategic Business Analysis van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie door technologische mogelijkheden op grond van marktinzicht te vertalen naar nieuwe businessmodellen. Strategic Business Analysis zorgt ervoor dat technologische innovaties slagen in de markt en dat uw bedrijf duurzaam groeit.

SBA collega Mascha van Dort over 3D-printing

SBA werkt intensief samen met bedrijven en overheidsinstanties. We zetten ons onder andere op de volgende manieren voor u in:

  • We creëren nieuwe businessmodellen zodat een nieuwe technologie als innovatie slaagt.
  • We analyseren businesskansen in nieuwe technologieën zodat uw bedrijf kan groeien.
  • We maken economische en duurzaamheidseffecten inzichtelijk aan de hand van impactassessments.
  • We smeden coalities met de juiste partners zodat u met een duurzaam netwerk een goede businesscase bereikt.
  • We koppelen business-inzichten aan de technologische expertise van TNO zodat u kunt sturen op strategie en inhoud.
  • We rekenen businesscases door zodat u een zorgvuldige investeringsbeslissing kan maken.
  • We maken de economische of maatschappelijke meerwaarde van innovaties inzichtelijk zodat u een gefundeerde beslissing kan maken.

Ons werkveld

Ons werkveld bestrijkt alle markten die in beweging zijn en waar innovaties nuttig en nodig zijn. Heel concreet richten we ons op de Industrie, Energie, Defensie en Veiligheid, en Mobiliteit.

Strategic Business Analyse publiceert regelmatig over onze nieuwste inzichten. De laatste column van onze expert Prof. dr. ir. David Langley in het Financieel Dagblad kunt u hier vinden.

Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder

Carbon cap

Binnen het FP7 Carbon-CAP (Carbon emission mitigation by consumption-based accounting and policy) project identificeren we op consumptie gerichte technologische opties en beleidsmaatregelen voor het verlagen van CO2 uitstoot als een aanvulling op de huidige EU en wereldwijd klimaatbeleid.

Carbon cap

Contact