Strategic Business Analysis

Strategic Business Analyse van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie door technologische mogelijkheden op grond van marktinzicht te vertalen naar nieuwe businessmodellen. Strategic Business Analyse zorgt ervoor dat technlogische innovaties slagen in de markt en dat uw bedrijf duurzaam groeit.

SBA collega Mascha van Dort over 3D-printing

SBA werkt intensief samen met bedrijven en overheidsinstanties. We zetten ons onder andere op de volgende manieren voor u in:

  • We creëren nieuwe businessmodellen zodat een nieuwe technologie als innovatie slaagt.
  • We analyseren businesskansen in nieuwe technologieën zodat uw bedrijf kan groeien.
  • We maken economische en duurzaamheidseffecten inzichtelijk aan de hand van impactassessments.
  • We smeden coalities met de juiste partners zodat u met een duurzaam netwerk een goede businesscase bereikt.
  • We koppelen business-inzichten aan de technologische expertise van TNO zodat u kunt sturen op strategie en inhoud.
  • We rekenen businesscases door zodat u een zorgvuldige investeringsbeslissing kan maken.
  • We maken de economische of maatschappelijke meerwaarde van innovaties inzichtelijk zodat u een gefundeerde beslissing kan maken.

Ons werkveld

Ons werkveld bestrijkt alle markten die in beweging zijn en waar innovaties nuttig en nodig zijn. Heel concreet richten we ons op de Industrie, Energie, Defensie en Veiligheid, en Mobiliteit.

Strategic Business Analyse publiceert regelmatig over onze nieuwste inzichten. De laatste column van onze expert Dr. David Langley in het Financieel Dagblad kunt u hier vinden.

Ons werk

Smart Dairy Farming: kennis delen houdt zuivelsector aan de top

Hoe langer een koe gezond en productief blijft, hoe beter dat is voor de duurzaamheid, de koe, de boer en de zuivelketen als geheel. Boeren hebben daarom behoefte aan advies over de verzorging van individuele... Lees verder
Ons werk

Unieke voeding door 3D foodprinting

3D foodprinting is een compleet nieuwe manier om voedselproducten te maken die unieke eigenschappen hebben en volledig gepersonaliseerd zijn. 3D geprinte voeding levert daarmee een concrete bijdrage aan... Lees verder
Nieuws

Visie op Truck Platooning 2025

18 april 2016
Twee of drie vrachtwagens die vlak achter elkaar als konvooi op de snelweg rijden; vanaf 2020 zal dit een steeds vertrouwder beeld voor weggebruikers zijn. Dit vooruitzicht is onderdeel van de ‘Visie... Lees verder

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder

Carbon cap

Binnen het FP7 Carbon-CAP (Carbon emission mitigation by consumption-based accounting and policy) project identificeren we op consumptie gerichte technologische opties en beleidsmaatregelen voor het verlagen van CO2 uitstoot als een aanvulling op de huidige EU en wereldwijd klimaatbeleid.

Carbon cap
Nieuws

Amsterdam Zuidoost circulair door logistiek slim samenwerken

18 oktober 2016
Op 8 september 2016 was de kick-off van het project Cross Chain Control Center voor afvalinzameling- en verwerking in Amsterdam Zuidoost. In dit project werken bedrijven in Amsterdam Zuidoost, afvalinzamelaars,... Lees verder
Nieuws

Oplossingen catalogus van innovaties ontwikkelingslanden

25 maart 2016
Wereldwijd zijn veel producten en diensten ontwikkeld voor mensen met de laagste inkomens in ontwikkelingslanden. Engineering for Change heeft een online overzicht gemaakt van al deze producten.  Dit biedt... Lees verder

Expertisegroepen
Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.