Strategic Business Analysis

Strategic Business Analyse van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie door technologische mogelijkheden op grond van marktinzicht te vertalen naar nieuwe businessmodellen. Strategic Business Analyse zorgt ervoor dat technologische innovaties slagen in de markt en dat uw bedrijf duurzaam groeit.

SBA collega Mascha van Dort over 3D-printing

SBA werkt intensief samen met bedrijven en overheidsinstanties. We zetten ons onder andere op de volgende manieren voor u in:

  • We creëren nieuwe businessmodellen zodat een nieuwe technologie als innovatie slaagt.
  • We analyseren businesskansen in nieuwe technologieën zodat uw bedrijf kan groeien.
  • We maken economische en duurzaamheidseffecten inzichtelijk aan de hand van impactassessments.
  • We smeden coalities met de juiste partners zodat u met een duurzaam netwerk een goede businesscase bereikt.
  • We koppelen business-inzichten aan de technologische expertise van TNO zodat u kunt sturen op strategie en inhoud.
  • We rekenen businesscases door zodat u een zorgvuldige investeringsbeslissing kan maken.
  • We maken de economische of maatschappelijke meerwaarde van innovaties inzichtelijk zodat u een gefundeerde beslissing kan maken.

Ons werkveld

Ons werkveld bestrijkt alle markten die in beweging zijn en waar innovaties nuttig en nodig zijn. Heel concreet richten we ons op de Industrie, Energie, Defensie en Veiligheid, en Mobiliteit.

Strategic Business Analyse publiceert regelmatig over onze nieuwste inzichten. De laatste column van onze expert Prof. dr. ir. David Langley in het Financieel Dagblad kunt u hier vinden.

Algemeen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder

Carbon cap

Binnen het FP7 Carbon-CAP (Carbon emission mitigation by consumption-based accounting and policy) project identificeren we op consumptie gerichte technologische opties en beleidsmaatregelen voor het verlagen van CO2 uitstoot als een aanvulling op de huidige EU en wereldwijd klimaatbeleid.

Carbon cap
Nieuws

TNO onderzoekt economische ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam

26 juni 2019
De economie van de Metropoolregio Amsterdam blijft ook de komende jaren groeien, maar loopt tegen grenzen aan. Ondermeer de vergrijzing en verduurzamingsopgaven beïnvloeden toekomstige economische groei.... Lees verder
Nieuws

TNO biedt metropoolregio Amsterdam economisch inzicht

20 juni 2018
De metropoolregio Amsterdam groeit economisch harder dan andere delen van Nederland. Wel staat de regio voor een aantal uitdagingen om de groei vast te houden. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.