Strategic Business Analysis creëert meerwaarde

Strategic Business Analysis (SBA) levert getalsmatige inzichten voor het beantwoorden van beleidsvraagstukken rondom de duurzame economie. Wij hebben de tools, expertise, en ervaring om gedegen sociaal-economische impact assessments uit te voeren zodat u beter onderbouwde beleidskeuzes kan maken.

Strategic Business Analysis (SBA) levert getalsmatige inzichten voor het beantwoorden van beleidsvraagstukken rondom een duurzame economie. Wij hebben de tools, expertise en ervaring om diepgaande sociaaleconomische impactassessments uit te voeren, zodat u beter onderbouwde beleidskeuzes kunt maken.

Onze impact assessment tool, genaamd EXIOMOD, maakt het mogelijk om gefundeerde beleidsaanbevelingen rondom energie, klimaatverandering, mobiliteit, innovatie en circulaire economie te geven.

Met behulp van deze tool, brengt SBA bijvoorbeeld de effecten van de transitie naar een duurzame economie in kaart zodat u de effectiviteit en efficiëntie van beleid kunt waarborgen. Wij berekenen de economische kosten en baten van belangrijke actoren zodat u een zorgvuldige afweging tussen alternatieve scenario’s kunt maken.

Worden bijvoorbeeld lage inkomensgroepen harder geraakt door een verhoging van de energiebelasting? Is er een mismatch tussen vraag en aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt en welke nieuwe vaardigheden zijn er nodig? Welke sectoren ondervinden groei en krimp als gevolg van specifiek duurzaamheidsbeleid? SBA helpt u om deze en andere complexe beleidsimplicaties inzichtelijk te maken en biedt passend advies op basis van grondige analyses.

Wilt u een impact assessment uit laten voeren en heldere beleidsaanbevelingen verkrijgen rondom duurzaamheidsvraagstukken, neem dan contact op met Jinxue Hu.

Zie ook het CARBON CAP project

CARBON CAP

Strategic Business Analysis - vliegwiel voor innovatie
Contact