Leefstijlziekten: leefstijl als medicijn

Thema:
Levensstijl gerelateerde ziekten
SysFlex-Disease

Leefstijlziekten veroorzaken patiënten veel leed en kosten de maatschappij geld. Deze ziekten voorkomen of genezen, zorgt voor een betere kwaliteit van leven, bespaart de maatschappij geld én ontlast de zorg. Wij ontwikkelen innovaties die het patiënten mogelijk maakt hun leefstijl blijvend te veranderen. Zo dragen we bij aan genezing.

Leefstijlziekten geneesbaar

Er zijn veel studies gedaan die erop wijzen dat leefstijlziekten omkeerbaar (pdf) zijn door tijdige en ingrijpende leefstijlverandering. In veel gevallen blijkt dat verandering in leefstijl direct leidt tot een verbetering in de situatie van de persoon. Hierbij gaat het vooral om eetpatroon en lichamelijke activiteit, maar ook om mentale en cognitieve aspecten. De uitdagingen hierbij zijn om de volgende aspecten duurzaam om te buigen:

  • gezondheidszorg
  • maatschappelijke en persoonlijke omgevingsfactoren
  • de individueel benodigde gedragsverandering

Zo ontstaat optimale ondersteuning voor behoud van de ingezette verbetering. Op deze wijze ontwikkelt men gedragsveranderingen die passen bij individuele profielen en behoeften.

Investeren in leefstijlziekten

Mensen met leefstijlziekten ondervinden vaak veel hinder van hun ziekte. En het kost ook veel geld. Voor iemand met diabetes type 2 maakt men in totaal gemiddeld meer dan 130.000 euro kosten. Ruwweg de helft hiervan zijn zorgkosten. De andere helft is gerelateerd aan productiviteitsverlies in werk. Samen met partners onderzoeken we hoe we met optimaal leefstijladvies mensen gezonder kunnen maken. Dit reduceert en voorkomt kosten. En beter nog, het zorgt dat mensen geen patiënt meer zijn.

Lifestyle4Health

Samen met het LUMC riepen we op 3 juli 2018 Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) in het leven. Lifestyle4Health is een open, nationaal platform dat verbindt, coördineert en impact vergroot. Dit platform heeft als missie om de ziektelast bij leefstijl gerelateerde ziekten te halveren in de komende tien jaar. Om het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten, is een transformatie nodig. Een transformatie van 'zorg voor ziekte' naar zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Het uitgangspunt van leefstijlgeneeskunde is een omgeving die de patiënt helpt om regie over de eigen gezondheid te nemen en te houden. 365 dagen per jaar. Dit vraagt om een transformatie van:

  • de zorg
  • het bedrijfsleven
  • patiënten
  • beleid voor gezondheid en welzijn

Leefstijl als medicijn

Kortom, van behandeling naar preventie en van spreekkamer naar huiskamer. Middels Lifestyle4Health zetten we actief in op wetenschappelijk onderzoek, innovaties en nieuwe verdienmodellen in het kader van leefstijlgeneeskunde.

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde biedt de kans om de oorzaak van ziekten als type-2 diabetes en hart- en vaatziekten aan te pakken. Om leefstijlgeneeskunde een plek te geven in de zorg is onderzoek nodig. Beter begrip van de persoonlijke oorzaak van een leefstijl-gerelateerde ziekte is nodig om gerichter interventies te ontwikkelen. Binnen het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde werken we actief met partners uit de zorg, overheid en bedrijfsleven aan onderzoek en innovaties om de implementatie van leefstijlgeneeskunde mogelijk te maken.

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Gepersonaliseerde voeding gemakkelijk thuis geleverd

Informatietype:
Insight
23 januari 2023

MixMasters ontwikkelt, produceert en verpakt gepersonaliseerde gezondheidsvoeding en sportsupplementen. Samen met TNO ontstond: FoodiYou.

TNO-blik op 2030: Leefstijlgerelateerde ziektes gehalveerd

Informatietype:
Insight
14 november 2022

We blikken vooruit op 2030 en zoeken o.a. uit hoe we mensen een gezonde omgeving kunnen bieden en met een gezondere levensstijl.

TNO op Lowlands smaakt naar meer

Informatietype:
Nieuws
22 augustus 2022

Van lekker eten samen met vrienden kun je blij worden. Maar wat je eet is ook belangrijk voor bijvoorbeeld je gezondheid en het milieu. Daarom deed TNO in samenwerking met WUR onderzoek naar eetgedrag, nu en in de toekomst. Hoe beleef je eten op een driedaags festival? Smaakt iets nog wel lekker als je weinig hebt geslapen of de hele dag naar muziek hebt geluisterd en hebt gedanst? Met wie eet jij het liefst samen? En denk je dat we in 2050 met 10 miljard mensen nog hetzelfde eten als vandaag?

Chronic inflamatory diseases

Informatietype:
Artikel

Ontstekingswaarden worden sterk beïnvloed door extrinsieke factoren en modulatie van deze factoren is essentieel voor het bestrijden van ontstekingsziekten.

Effecten van voeding op gezondheid

Informatietype:
Artikel

We ontwikkelen methoden die de effecten van voeding op de persoonlijke gezondheid meetbaar maken.