Leefstijlgerelateerde ziekten voorkomen of terugdraaien, hoe doen we dat?

Thema:
Metabole immuungezondheid
Personalised Lifestyle and Resilience
5 juli 2022

De volksgezondheid gaat achteruit door de toename van chronische leefstijlgerelateerde ziekten. Deze ziekten kunnen worden voorkomen of teruggedraaid. Dit lukt echter alleen als er een duurzame gedragsverandering plaatsvindt.

Binnen het onderzoeksprogramma Personalised Health heeft TNO nieuwe kennis, innovatieve methodieken en tools ontwikkeld om gepersonaliseerd gezondheidsadvies te geven. De meting van zogenaamde fenotypische flexibiliteit (challenge tests), waarvan TNO aan de wieg heeft gestaan, vormt nog steeds het uitgangspunt voor gepersonaliseerd gezondheidsadvies. Maar het gaat niet alleen om biologie. Ook psychologie, gedrag en sociale context worden meegenomen om de beste tools en interventies voor het individu te ontwikkelen. TNO’s visie op verbetering van de volksgezondheid is dat systeemdenken nodig is, van het meten van gezondheid tot het ondersteunen van gezond gedrag.

Gepersonaliseerde gezondheid in de praktijk

Samen met verschillende partners zetten we ons in om onze verworven kennis te vertalen naar toepassingen en om gepersonaliseerde gezondheid in de praktijk te brengen. Wij helpen partners en bedrijven met:

  • Sense: het selecteren van de juiste (objectieve) en wetenschappelijk onderbouwde metingen door de gezondheidsstatus van een persoon te beoordelen vanuit een 360 gradenperspectief;
  • Reason: het gebruiken van een wetenschappelijk onderbouwd model dat data van iemands omstandigheden vertaalt naar de optimale gepersonaliseerde leefstijlinterventie, en;
  • Act: het op basis van iemands persoonlijkheid, gedrag, voorkeuren en omstandigheden bepalen van de juiste leefstijlondersteuning voor een duurzame gedragsverandering om de gezondheid te behouden en om leefstijlgerelateerde ziekten te voorkomen of terug te draaien.

Paper Personalised Health

Geïnteresseerd in het ontwikkelen van evidence-based gepersonaliseerde gezondheidsapplicaties in uw bedrijf om bij te dragen aan een gezondere samenleving? Laat je inspireren door de ervaring van bedrijven die al met ons innoveren.

Suzan Wopereis

“Gepersonaliseerde gezondheids- en leefstijlinterventies waarbij rekening wordt gehouden met je eigen biologie, fenotypische flexibiliteit, persoonlijkheid en voorkeuren zijn de toekomst! Als organisatie voor toegepast onderzoek helpen wij andere partijen deze innovaties in gepersonaliseerde gezondheid, dit wetenschappelijk inzicht en deze betrokkenheid bij consumenten om te zetten in toepassingen en producten die helpen een gezonde samenleving te creëren.”

Suzan Wopereis

Principal Scientist, TNO

Lifestyle4Health

Samen met het LUMC hebben wij op 3 juli 2018 het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde opgericht. Lifestyle4Health is een open, nationaal platform dat verbindt, coördineert en impact vergroot. Het platform heeft als missie om de ziektelast bij leefstijlgerelateerde ziekten te halveren in de komende tien jaar. Om het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten is een transformatie nodig. Een transformatie van ‘zorg voor ziekte’ naar zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Het uitgangspunt van leefstijlgeneeskunde is een omgeving die de patiënt helpt regie over de eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar.

Podcast: Leefstijlziektes gehalveerd in 2030

In de eerste aflevering van de podcastserie #ditisonzetijd gaan we met experts in gesprek over leefstijl. Wat kan je zelf doen om chronische ziektes te voorkomen? En hoe helpen we mensen om gezonder te leven?

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde biedt de kans om de oorzaak van ziekten als type-2 diabetes en hart- en vaatziekten aan te pakken. Om leefstijlgeneeskunde een plek te geven in de zorg is onderzoek nodig. Beter begrip van de persoonlijke oorzaak van een leefstijl-gerelateerde ziekte is nodig om gerichter interventies te ontwikkelen. Binnen het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde werken we actief met partners uit de zorg, overheid en bedrijfsleven aan onderzoek en innovaties om de implementatie van leefstijlgeneeskunde mogelijk te maken.

Laat je verder inspireren

13 resultaten, getoond 1 t/m 5

Persoonlijk diabetesplan Ancora Health dankzij 360 methodologie

Informatietype:
Insight
11 mei 2023

Met behulp van TNO’s kennis van onder meer diabetypering wil Ancora Health een diabetes leefstijlprogramma binnen de zorg implementeren.

Hoe MixMasters fenotypetest gebruikt om gepersonaliseerde voeding aan te bieden

Informatietype:
Insight
11 mei 2023

TNO helpt MixMasters antwoord te geven op de vraag ‘Hoe kunnen we personaliseren én gebruiksvriendelijk blijven?’ Tijdens de samenwerking is bovendien het idee voor een nieuw concept geboren: FoodiYou.

Gepersonaliseerde gezondheidsadviezen in de praktijk

Informatietype:
Insight
17 april 2023

TNO helpt bedrijven bij het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde gepersonaliseerde gezondheidstoepassingen. We spreken met Gabriele Ronnett van Johnson & Johnson Consumer Health Company.

Toekomstbestendige zorg: Implementatie van leefstijl

Informatietype:
Nieuws
29 maart 2023

Op woensdag 29 maart gaf minister Kuipers het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. In deze Coalitie slaan zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers de handen ineen voor de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg.

Beluister de podcast Inflammatie

Informatietype:
Insight
13 februari 2023

Wat houdt laaggradige ontsteking in, waardoor ontstaan deze ontstekingen en hoe kan dit proces omgekeerd worden?