Transferpunt Zorg en Welzijn voor versnelde instroom van personeel

Thema:
Gezonde samenleving
3 september 2020

Op donderdag 3 september vindt de lancering plaats van het Transferpunt Zorg en Welzijn. House of Skills en TNO hebben het Transferpunt opgezet om de arbeidstekorten in de zorg- en welzijnssector structureel aan te pakken. Deze tekorten bestaan al lang, maar zijn door de coronacrisis nijpend geworden.

Het Transferpunt Zorg en Welzijn is bedoeld voor enerzijds zorg- en welzijnsinstellingen met een grote behoefte aan personeel en anderzijds voor werkzoekenden, die willen werken in de zorg- of welzijnssector, of die binnen deze sectoren een andere baan zoeken.

Werken in de zorg- en welzijnssector

Geïnteresseerden melden zich vaak aan via het landelijke platform extrahandenvoordezorg.nl. Hoewel de belangstelling groot is, blijkt het nog lastig om mensen daadwerkelijk te plaatsen bij de instellingen. Hierdoor dreigen veel geïnteresseerden af te haken.

Het Transferpunt Zorg en Welzijn is ervoor bedoeld om degenen die niet direct geplaatst kunnen worden passende begeleiding te geven, zodat zij al dan niet via scholing kunnen toewerken naar een functie in zorg of welzijn. Kandidaten worden op basis van hun skills begeleid naar passend werk. Het Transferpunt Zorg en Welzijn richt zich ook op het voorkomen van uitval door voortijdig te zware arbeidsbelasting van medewerkers te signaleren en aan te pakken. Er wordt gestart in de Metropoolregio Amsterdam.

Wil jij werken in zorg en welzijn in de Metropoolregio Amsterdam?

Meld je aan via het Transferpunt

Skills matching met technologie

TNO is al langere tijd actief op het gebied van ‘skills’ ontwikkeling. Een door TNO ontwikkelde online tool ‘De Paskamer’, waarmee bekeken kan worden op welke functies skills van kandidaten het beste aansluiten, wordt ingezet voor het Transferpunt Zorg en Welzijn. Daarnaast heeft TNO samen met softwareontwikkelaar “Dit Werkt” een Zorgscan ontwikkeld, waarmee kandidaten hun kansen en mogelijkheden voor werk in de zorg en het welzijn kunnen vaststellen.

De informatie uit de Zorgscan en De Paskamer wordt door het Transferpunt Zorg en Welzijn gebruikt om te bepalen welke banen bij de kandidaten passen en wat voor om- en bijscholing en begeleiding nodig is om hen te plaatsen. Om te voorkomen dat kandidaten na plaatsing weer snel uitvallen, wordt via een aangepaste versie van de HowAmI app van TNO de werkdruk in de gaten gehouden en krijgen mensen advies over hoe zij gezond inzetbaar kunnen blijven.

Stakeholders

Bij het initiatief Transferpunt Zorg en Welzijn zijn de volgende stakeholders betrokken: Gemeente Amsterdam, Amstelring, Sigra (Groot Amsterdam), Zowelwerk (Flevoland), sVBZ (Haarlemmermeer), Regioplus, UWV, WSP, Amstelring, ROC van Amsterdam en Flevoland, Nova College, Hogeschool van Amsterdam, HAN University of Applied Sciences, ROC TOP, Inholland UWV, WZW (Gelderland) en TNO. Zorg- en welzijnsinstellingen met vragen of ideeën kunnen contact opnemen met [email protected]. Geïnteresseerde onderwijsinstellingen kunnen terecht bij [email protected].