TNO Jaarverslag 2023: Innoveren, onderzoeken en orkestreren

Thema:
Digitale samenleving
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving
14 maart 2024

TNO behaalde over het afgelopen jaar een omzetstijging van zo’n 16% ten opzichte van 2022 en komt uit op €688 miljoen, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. De stijging werd gerealiseerd bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. Het netto resultaat bedraagt €16 miljoen. TNO creëert hiermee impactvolle innovaties, voor het duurzame welzijn en de welvaart van onze samenleving.

TNO is, ook voor steeds meer niet-Nederlanders, een aantrekkelijke werkgever in een krappe arbeidsmarkt. Eind 2023 telde de organisatie bijna 5% meer medewerkers dan het jaar ervoor; bijna 750 nieuwe collega’s. In 2023 is het aandeel niet-Nederlandse medewerkers binnen TNO gestegen (+1,7%) naar 15,2% en het aandeel vrouwen binnen de totale TNO-populatie van 4178 fte eind 2023 licht gegroeid (+1%) naar 33,7%.

TNO Jaarverslag 2023

Bekijk het TNO Jaarverslag van 2023.

Toonaangevende innovator

Een goed en competitief Nederlands innovatieklimaat is essentieel voor de brede welvaart van onze samenleving. Innovaties hebben het potentieel bij te dragen aan oplossingen voor een veilige, gezonde, duurzame en digitale samenleving.

TNO ziet het als essentieel dat de publieke, maar vooral ook private innovatie-inspanning van Nederland samen naar minimaal 3% van het BBP gaat. Dit is een stijging van 30%, of ongeveer €6,7 miljard per jaar.

Dat betekent dat het aantrekkelijker gemaakt moet worden voor bedrijven om in Nederland te investeren in innovatie en dat de trend waarin wordt gesproken over het vertrek van een aantal belangrijke bedrijven moet worden gestopt; dit is essentieel voor de brede welvaart in NL.

Als belangrijke speler in het Nederlandse innovatie-ecosysteem draagt TNO concreet bij aan een zo groot mogelijke impact van haar innovaties voor haar private en publieke opdrachtgevers. Dat doet TNO door middel van toegepast onderzoek, valorisatie, innovatie en samenwerking.

Het ‘verzilveren’ van kennis (valorisatie) doet TNO onder andere door spin-offs op te richten en licenties te verlenen. In 2023 heeft TNO drie spin-offs opgericht, waarmee het totaal sinds de start van het Tech Transfer-programma in 2017 op 41 komt. De waarde van deze bedrijven bedraagt in totaal €322 miljoen. Deze spin-offs leveren 631 arbeidsplaatsen op.

Innoveren, onderzoeken en orkestreren

TNO innoveert, onderzoekt en orkestreert innovatie. Dit in nauwe samenwerking met overheden, universiteiten en het bedrijfsleven. In het Jaarverslag 2023 zijn daarvan vele voorbeelden opgenomen. Van spin-off AIKON Health die draagbare biosensoren ontwikkelt gericht op telemonitoring tot een nieuw zorgmodel waarbij zwangere vrouwen interactief prenatale zorg in groepsverband ontvangen.

Van het MilSpace2-project waar 2 melkpakgrote satellieten voor de Noorse en Nederlandse ministeries van Defensie gaan bijdragen aan het informatiegestuurd optreden van de krijgsmacht tot een methode waarmee 200 keer minder van het schaarse iridium nodig is in elektrolysers voor waterstofproductie.

Van een rekentool die beleidsmakers en de bouwsector inzicht geeft in maatregelen waarmee de stikstofuitstoot op de bouwplaats en in de logistiek direct gereduceerd kan worden tot technologieën waar TNO aan werkt waar de gebruiker controle heeft over welke (persoons)gegevens met wie gedeeld worden.

Het Jaarverslag verzamelt ook het grote aantal moonshots, concrete doelen die TNO zich heeft gesteld voor 2030.

Op schema naar Klimaatneutraal in 2040

TNO’s directe en indirecte uitstoot stevig is gedaald ten opzichte van 2019. Met een daling van 29% directe emissies van de eigen bedrijfsactiviteiten (brandstoffen, leaseauto’s en gasgebruik gebouwen) en 70% minder indirecte emissies van de eigen bedrijfsactiviteiten (verbruik elektriciteit en warmte in gebouwen) ligt TNO op koers met het halen van de doelstelling ‘TNO Klimaatneutraal 2040’.

Laat je verder inspireren

1139 resultaten, getoond 1 t/m 5

Webinar: Zonne-energie in Brabant - bouwen aan een duurzame toekomst voor Europa

Informatietype:
Evenement
De provincie Noord-Brabant wil grootschalige zonne-energie-industrie terugbrengen naar Nederland. Er wordt een ecosysteem ontwikkeld met nieuwe zonnetechnologieën.
Startdatum:
Locatie:
Online webinar

Solar maakindustrie terug naar Brabant

Informatietype:
Podcast
18 juli 2024
1 aflevering

BASF en TNO werken samen aan Decision Support voor Safe and Sustainable by Design

Informatietype:
Insight
17 juli 2024

Geïntegreerde voertuigveiligheid

Informatietype:
Artikel

Recharge Earth 2024, Ahoy Rotterdam, 18 & 19 september

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
-
Locatie:
Ahoy Rotterdam