TNO Bouwemissietool geeft bouwsector inzicht in (terugdringen) emissies

Thema:
Bouwinnovatie
2 april 2024

TNO heeft een rekentool (www.bouwemissies.nl) ontwikkeld die inzicht geeft in de CO2-, NOx- en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten. De tool kan ook het potentiële effect van verschillende maatregelen voor emissiereductie weergeven, zoals het toepassen van industriële bouwmethoden voor woningbouw, logistieke maatregelen (bijvoorbeeld het gebruik van een bouwhub) en de inzet van schonere en nul-emissie voertuigen en bouwmachines.

Mario de Rooij legt het uit

Tot nu waren er nauwelijks eenduidige en betrouwbare rekenmethodes voor emissies die vrijkomen bij het bouwproces. Als je echt impact wilt maken, moet je naar de hele keten kijken: van productie en logistiek tot en met de bouwplaats. De Bouwemissietool is daar een belangrijke aanzet toe.

Programma Emissieloos Bouwen

De Bouwemissietool die binnen het kennis- en innovatieprogramma Emissieloos Bouwen1 is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van BZK biedt de bouwsector een hulpmiddel om onderbouwde beslissingen te nemen over het toepassen van maatregelen die de uitstoot verminderen, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van een natuurvergunning.

Met de bouwemissietool is het mogelijk tijdens de plannings- of aanbestedingsfase van een individueel bouwproject snel en makkelijk een aantal verschillende varianten door te rekenen op hun geschatte effect op de verschillende emissies.

Download: Methoderapport Bouwemissietool

En krijg inzicht in maatregelen om emissies van bouwprojecten te verminderen.

mario-de-rooij-tno

"Op basis van deze tool kun je volledig je eigen situatie doorrekenen en goed onderbouwde beslissingen nemen. Wat betekent het voor mijn uitstoot als ik bijvoorbeeld een dieseltruck vervang door een elektrische vrachtauto?”

Mario de Rooij

Project manager Emissieloos Bouwen bij TNO

Alle typen bouwsectoren

De tool is voor elk type bouw te gebruiken, al verschillen de functionaliteiten per bouwsector. Voor alle typen bouwsectoren kunnen de emissies op de bouwplaats worden berekend door kenmerken en inzet van de machines en voertuigen in te vullen. Specifiek voor woningbouw-laagbouw (eengezinswoningen) is de tool geavanceerder en kan een emissie-inschatting voor transport worden gedaan op basis van bouwprojectkenmerken. Voor alle typen bouw kan de tool het potentiële effect van het inzetten van schonere of nul-emissie voertuigen en bouwmachines berekenen. Voor woningbouw-laagbouw kan bovendien het potentiële effect van de toepassing van industriële bouwmethoden en de toepassing van een bouwhub worden berekend.

"De bouwemissietool helpt ons sneller inzicht te krijgen in de impact van maatregelen op verwachtte emissies van projecten. Door een breed gebruik draagt het bij aan gelijke monniken, gelijke kappen."

Marcel Scheltinga

Manager logistiek bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV

Ontwikkelmogelijkheden

TNO voorziet nog verdere ontwikkelmogelijkheden voor de Bouwemissietool zoals uitbreiding van functionaliteit, toepassingsgebied, koppeling aan andere relevante tools zoals AERIUS, toevoegen GWW-projecten, nauwkeuriger emissiebepaling en -monitoring en analysemogelijkheden.

Biobased bouwen; NEXT level

TNO helpt de sector om de transitie naar duurzame bouw te versnellen. ​Kom 3 juli naar de inspiratiebijeenkomst 'Biobased bouwen; NEXT level' en ontvang een rondleiding door het TNO Bouwlab.

Op 30 oktober 2023 hebben de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten hun handtekening gezet onder het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In totaal vijfenveertig partijen. Het convenant laat zien hoe de deelnemende partijen zich de aankomende jaren gezamenlijk inzetten voor de verduurzaming van bouwmaterieel. De verduurzaming van bouwmaterieel is van groot belang voor de natuur, het klimaat en de gezondheid. Vanwege stikstofreductie draagt SEB ook bij aan de voortgang van bouwprojecten. In het uitvoeringsprogramma SEB werken bedrijven, kennisinstellingen zoals TNO en overheden samen aan innovaties voor een concurrerende én emissieloze logistiek. Dit gebeurt door onderzoek, kennis- en toolontwikkeling en opschaling.

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 11 t/m 15

Practice what you preach: TNO bouwt circulair

Informatietype:
Insight
14 oktober 2022
Als je bedrijven en overheden adviseert om circulair te bouwen, dan wil je zelf het goede voorbeeld geven. Practice what you preach.

MIMO: beton verduurzamen en nog geld overhouden ook

Informatietype:
Insight
12 juli 2022

Talking buildings: prettige samenwerking tussen mens en gebouw

Informatietype:
Insight
7 juli 2022

Verduurzamen beton bespaart grondstoffen en CO2

Informatietype:
Insight
14 juni 2022

Ziekenhuizen pakken verduurzamingsopgave voortvarend aan

Informatietype:
Insight
24 november 2021