nieuws

TNO en LUMC starten Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde

03 jul 2018

Op 3 juli ondertekenen TNO en LUMC de programmaovereenkomst voor het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG). Vanuit de grondgedachte dat verandering van leefstijl een van de belangrijkste bouwstenen is in de genezende zorg van morgen, willen TNO en LUMC bijdragen aan de omslag van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Een gezonde leefstijl kan al voldoende zijn om te genezen van veelvoorkomende leefstijlziektes zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2. Het Diabetes Fonds is de eerste partner van het innovatiecentrum en kent een bedrag toe van 350.000 euro.

Van ‘Care’ naar ‘Cure’

Het NILG heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten in de komende 10 jaar te beperken door de zorg voor leefstijl-geneesbare ziekten te veranderen van ‘care’ naar ‘cure’, en van spreekkamer naar huiskamer. Suzan Wopereis, Senior Scientist bij TNO: “Het uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen een omgeving die de patiënt helpt regie over eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Hiervoor is een transformatie nodig in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven (de zorgeconomie), in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn. En last but not least, bij de patiënt zelf. ”Om de transitie van ‘care naar cure’ te realiseren, ontwikkelt het NILG samen met partners innovaties die passen in een gepersonaliseerde benadering die medicatie, gedragsverandering en e-health combineren met leefstijl.” Het NILG werkt aan een systeemverandering door integratie van onderzoek en implementatie en intensieve samenwerking tussen burgers, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid. Daarnaast ontwikkelt het NILG onderwijsaanbod voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte.

Leefstijlinterventies diabetespatiënt

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde richt zich als eerste op diabetes type 2 in Nederland. Het Diabetes Fonds is de eerste partner en kent het instituut een bedrag toe van 350.000 euro. Rens Vandeberg, adjunct directeur Diabetes Fonds: ‘Met onze investering worden onderzoeksprojecten opgestart die meer inzicht geven in hoe leefstijlinterventies de ziektelast van mensen met diabetes type 2 kunnen verminderen en hoe de ziekte kan omkeren. Daarnaast wordt het geld geïnvesteerd in projecten die meer inzicht moeten geven in hoe we mensen met diabetes type 2 het beste kunnen ondersteunen naar een gezondere leefstijl.’

Thema

Gezond leven: ‘Gezond werken en leven bevorderen’

Als gevolg van de toename van leefstijlgerelateerde ziekten en chronische aandoeningen zullen we op een andere manier naar gezondheid en zorg moeten kijken en preventie en behandeling moeten combineren.... Lees verder
Ons werk

Leefstijl als Medicijn: Blijvende gedragsverandering is de sleutel tot genezing van leefstijlziekten

Leefstijlziekten veroorzaken patiënten veel leed en kosten de maatschappij geld. Door deze ziekten te voorkomen of te genezen kunnen veel mensen een beter leven leiden. Maar ook kan veel geld worden bespaard... Lees verder
Roadmap

Biomedical Health: beter begrip van ziekte en gezondheid

De zorgkosten stijgen, daar willen én kunnen we wat aan doen. De roadmap Biomedical Health ontwikkelt tools en kennis waarmee we bedrijven, professionals en individuen helpen om gepersonaliseerde gezondheidsinterventies... Lees verder
Zie ook

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.