Bouw, infra en maritiem

De bouw, infrastructuur, maritieme en 'offshore' sector zijn essentieel voor de economie en leefbaarheid van ons land. Daarom blijven we innoveren. Zo zorgen we voor kwaliteit van wonen, goede bereikbaarheid en toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling. TNO heeft daarin een voortrekkersrol in Nederland.

Blijven vernieuwen

Zeker in de afgelopen decennia is het belang van innovatie sterk toegenomen in de sectoren bouw, infra en maritiem. De focus ligt op de duurzame economische ontwikkeling van de Noordzee en de effectieve afhandeling van sterk gegroeide goederenstromen. Ons speerpunten hierbij zijn:

  • voorspelbare betrouwbaarheid van bestaande en toekomstige constructies
  • transitie naar een energieneutrale en circulaire economie

We willen allemaal dat de infrastructuur en gebouwde omgeving in Nederland betrouwbaar, voorspelbaar en bovendien duurzaam is. Zowel op het land als in het water. Daarin kunnen en willen wij bij TNO een sleutelrol vervullen.

Betrouwbaarheid constructies voorspellen

We doen metingen en modelleren om de staat, kwetsbaarheid en restlevensduur van constructies te controleren. Vragen die we hiermee beantwoorden:

  • hoelang blijft de constructie van een brug betrouwbaar?
  • wanneer is onderhoud nodig en welk type onderhoud?
  • hoe beperken we schade aan schepen bij aanvaringen?
  • hoe voorkomen we onnodig onderhoud aan windmolens op zee?

'Innovatieve meetapparatuur en constructieve en probabilistische kennissystemen helpen ons om veiligheid te garanderen en in te grijpen wanneer dat nodig is. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat onderhoud zeker niet te laat, maar ook niet te vroeg wordt uitgevoerd.' - Machteld de Kroon, managing director van Bouw, Infra & Maritiem

Op naar een duurzame en circulaire economie

Als het gaat om woning- en utiliteitsbouw richten we ons op energieneutrale of zelfs energieproducerende gebouwen. Daarbij willen we niet inleveren op aspecten als comfort, veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Ook dragen we bij aan een duurzame economie door te innoveren op het gebied van circulaire bouwmaterialen. Verder is ook in de scheepvaart het verminderen van energiegebruik en CO2-uitstoot cruciaal. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een substantiële afname van uitstoot van binnenvaart en zeevaart?

Gedrag voorspellen

We richten ons op zowel bouw, infra als maritiem. Of het nu om een platform op zee, een brug, sluis, windmolen of een energieneutrale woning gaat. We voorspellen gedrag van systemen op constructief gebied en qua energie- en materiaalverbruik. En leveren innovatieve oplossingen om de beschikbaarheid, bruikbaarheid en duurzaamheid te vergroten.

'Digital predictive twin'

We werken aan de volgende stap in digitalisering van de bouw, namelijk de digital predictive twin. Dat is een digitale replica van een fysiek object, bijvoorbeeld een brug, waarmee je voorspellingen kunt doen over het toekomstige gedrag ervan. De digital twin geeft tijdig inzicht in wanneer het tijd is voor onderhoud, renovatie of vervanging van de fysieke tweelingbroer. Ook kan het voorgenomen veranderingen aan een bouwwerk simuleren voordat ze daadwerkelijk worden doorgevoerd. In onze digitale replica’s komen constructieve modellen, verkeersmodellen, sensordata en 'Artificial Intelligence' samen.

Digitale replica Van Brienenoordbrug

We hebben inmiddels een digitale replica ('proof of principle') van een brugdek van de Van Brienenoordbrug ontwikkeld. Uiteindelijk zullen we predictive twins koppelen zodat we op netwerkniveau analyses kunnen uitvoeren, als basis voor het voorspellen en proactief beheer en onderhoud.

Laat je verder inspireren

71 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO: Milieuprestatie warmtepompen vrijwel altijd beter dan cv-ketel

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2023

TNO deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verkennende studie op basis van nu beschikbare data naar zowel de milieu-impact van het materiaalgebruik als de milieu-impact van het energieverbruik van (hybride) warmtepompen.

Brononderzoek naar trillingen op het spoor helpt overlast voorkomen

Informatietype:
Insight
12 april 2023

Bewoners ervaren steeds meer overlast door trillingen. Bouwers, beleidsmakers, vervoerders en ProRail hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om deze overlast tegen te gaan. Op zoek naar oplossingen is de spoorwegbeheerder onlangs samen met TNO, Deltares en TU Delft een uniek onderzoek gestart om trillingen die ontstaan als gevolg van treinverkeer, beter voorspelbaar te maken.

Samenwerking IenW, RWS en TNO gevierd tijdens Netwerkfestival

Informatietype:
Nieuws
8 maart 2023

Al 3 jaar werken IenW, RWS en TNO samen op het gebied van toegepast onderzoek en wisselen ze kennis uit over circulariteit en milieu, slimme en duurzame mobiliteit, infrastructuur, digitalisering en maritiem-offshore. Tijdens het Netwerkfestival lieten ze zien wat er in drie jaar is bereikt.

TNO en Hortivation investeren 17 miljoen euro voor adaptive & autonomous growing systems

Informatietype:
Nieuws
24 februari 2023

Op 23 februari 2023 hebben TNO en Hortivation in het World Horti Centre een raamovereenkomst voor een periode van 5 jaar afgesloten. Basis hiervoor is de onlangs gepresenteerde roadmap om te komen tot adaptive & autonomous growing systems.

Gaten dichten in de infrastructuur vervangings- & renovatieopgave

Informatietype:
Insight
23 februari 2023

Het tekort voor het vervangen en onderhouden van de Nederlandse infrastructuur is miljarden euro’s groter dan gedacht. Tegelijkertijd staan we voor de enorme opgave om de verouderde infrastructuur tijdig te vernieuwen én moeten steden bereikbaar blijven. Hoe gaan we dat aanpakken?