Succesvol samen innoveren met Orchestrating Innovation

Thema:
Transities en transformaties

Digitalisering, verduurzaming, toekomstbestendige steden. Dit soort trends komen dagelijks voorbij in de krant, want ze hebben grote invloed op onze welvaart en ons welzijn. Maar bij nieuwe trends horen ook nieuwe samenwerkingen. Orchestrating Innovation helpt bij het vormgeven en aanjagen van samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven rondom innovatie.

Samen werken aan vernieuwing is altijd een uitdaging. De kans is groot dat deelnemers botsende belangen hebben. Als zij niet tot overeenstemming komen, kan de samenwerking mislukken.

Vertrouwen en een lange adem

Een samenwerking slaagt als deelnemers een gezamenlijk belang hebben. Het kennen en erkennen van elkaars belangen is hierbij essentieel. Maar dat is niet eenvoudig als het om een complex werkveld gaat, zoals de energietransitie. Daarom moeten deelnemende partijen goed weten wat ze voor elkaar kunnen of moeten betekenen. Ze moeten erop gaan vertrouwen dat ze er sterker uitkomen en hebben een lange adem nodig.

Wij helpen je met de regie

Het succes van een samenwerking hangt voor een groot deel af van de begeleiding. Voor een goede samenwerking heb je een neutrale partij nodig, die alle belangen en beweegredenen inventariseert. En die er vervolgens voor zorgt dat de betrokkenen op zoek gaan naar een gezamenlijk doel waarin iedereen zich kan vinden.

Deze partij is een soort regisseur die bijvoorbeeld de volgende vraagstukken behandelt:

  • Welke partijen moeten we op welk moment betrekken?
  • Wat is het belang en de ambitie van elke partij?
  • Met welke gezamenlijke ambitie motiveren we de meest relevante partijen?
  • Welke rol willen en kunnen zij spelen in deze vernieuwing?
  • Hoe activeren we de deelnemers in hun rol?

Positieve bijdrage aan de samenleving

We hebben veel ervaring in het begeleiden van publiek-private samenwerkingen. Samen zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen in energie, mobiliteit, gezondheid, duurzaamheid, digitalisering, leefbaarheid en veiligheid. Het doel om is dankzij innovaties positief bij te dragen aan de samenleving en aan de actuele uitdagingen.

Ons leerprogramma

Onze expertise en ervaring met innovatieprocessen heeft geleid tot een speciale aanpak: Orchestrating Innovation, waarmee we je ontzorgen. Ook kun je jezelf ontwikkelen in deze aanpak. We verzorgen hiervoor een speciaal leerprogramma, samen met Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Rotterdam School of Management (zie kader).

Podcast excellent innovation

Meer weten? Bekijk de video-opname van de podcast met TNO-expert Frank Berkers in gesprek met Ferdinand Jaspers van het Erasmus Centre for Entrepreneurship, over ‘Orchestrating Innovation in public-private ecosystems’.

Laat je verder inspireren

13 resultaten, getoond 1 t/m 5

Europa concurreert op deeptech vooral met zichzelf

Informatietype:
Nieuws
16 mei 2024
Deeptech startups kunnen voor belangrijke innovaties zorgen. In de VS en Singapore krijgen ze meer ondersteuning om te groeien.

Onderzoek TNO en HCSS: Europa onder druk door Chinese opmars in wind- en elektrolysetechnologie

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2024

Nederland verliest economisch terrein door achterblijvende R&D-investeringen

Informatietype:
Nieuws
22 januari 2024

R&D bepalend voor toekomst van Nederlandse maakindustrie

Informatietype:
Nieuws
25 oktober 2023

Nieuw centrum TNO Vector kijkt verder dan technologische innovatie

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2023