De impact van de digitalisering op bedrijven gaat veel verder dan procesoptimalisatie: het isonderdeel geworden van hun strategie. De waarde van data is groter dan ooit, mede dankzij de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT). Om data veilig en gecontroleerd te kunnen delen, zijn data ecosystemen nodig. Maar hoe ontwikkel je die succesvol?

Organisaties die willen digitaliseren krijgen automatisch te maken met de vraag hoe ze hun datastromen gaan organiseren. Hoe zorg je voor een betrouwbare uitwisseling van data? Welke cloudoplossing is geschikt voor mijn organisatie? Hoe kan ik nu al rekening houden met Europese standaarden die worden ontwikkeld?

TNO loopt mee voorop in de ontwikkeling van richtlijnen en platformen voor het delen van data, waardoor we voor organisaties een waardevolle gids kunnen zijn voor allerlei datavraagstukken. Bovendien hebben we alle expertise en ervaring in huis voor de ontwikkeling en inrichting van effectieve data ecosystemen.

Wat zijn data ecosystemen?

Onder data ecosystemen verstaan we omgevingen waarbinnen organisaties vertrouwd data kunnen uitwisselen. Zo’n ecosysteem kent allerlei verschijningsvormen: dat kan een IoT-omgeving zijn, of een marktplaats. Soms is het een één-op-één uitwisseling met een belangrijke klant, of een sectorinitiatief om data te delen. Het succes wordt bepaald door interoperabiliteit en de ontwikkeling van laagdrempelige datadeeldiensten.

Interoperabiliteit is te garanderen door zowel afspraken te maken op het gebied van techniek, een gezamenlijke taal (semantiek), op het organisatorisch vlak en rondom juridische aspecten. Dankzij een gefedereerde aanpak kunnen bedrijven snel aanhaken bij meerdere data ecosystemen. Ook kun je op deze manier ecosystemen van meerdere sectoren met elkaar verbinden.

Datadelen moet eenvoudig en zorgeloos

In deze samenleving zijn mensen en zeker ook organisaties volledig digitaal met elkaar verbonden. Vaak alleen al voor de dagelijkse processen worden per seconde terabytes aan data gegenereerd en gedeeld. Om dat mogelijk te maken, moeten alle onderliggende systemen eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen. Alleen zo kun je operationele processen optimaliseren, goede bedrijfsbeslissingen nemen, en AI-toepassingen inzetten.

Naast eenvoudig moet datadelen ook zorgeloos kunnen. Jij bepaalt als organisatie wie de data mag gebruiken en met welk doel: dat noemen we data soevereiniteit. Data is immers een strategisch en waardevol bezit, essentieel voor het verdienvermogen van je onderneming. Bovendien moet je voldoen aan contractuele en wettelijke eisen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe kan TNO jouw organisatie helpen?

De TNO-afdeling ‘Data Ecosystems’ helpt organisaties bij het ontwikkelen en inrichten van data ecosystemen. Wij maken hierbij gebruik van de expertise en ervaring die we met de volgende activiteiten hebben opgedaan:

  • We ontwikkelen een overkoepelende aanpak voor de architectuur en inrichting van data ecosystemen
  • We dragen bij aan Europese datadeelontwikkelingen en -standaarden zoals International Data Spaces (IDS), FEDeRATED en FAIR
  • We werken aan de doorontwikkeling van datadeelarchitecturen en hun interoperabiliteit
  • Samen met technologieaanbieders ontwikkelen we referentie-implementaties van data ecosysteem architecturen en demonstrators
  • We doen onderzoek naar verdienmodellen voor toekomstige data ecosystemen
  • We sluiten nauw aan op internationale ontwikkelingen en standaarden en lopen voorop in het internationale datadeel speelveld.

Laat je inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

Ontdek hybride werken 2.0: virtueel vergaderen in de metaverse

Informatietype:
Insight
26 januari 2023

Door de positieve ervaringen van werken op afstand komen we tot inzichten voor nieuwe innovaties. Onze nieuwste innovatie: vergaderen in de metaverse.

Duurzaam streamen: hoe kunnen we tijdens het kijken energie besparen?

Informatietype:
Insight
5 december 2022

Energiegebruik door ICT-diensten zoals streamen kost aardig wat energie. TNO zoekt manieren om de energie voor gestreamde content omlaag te brengen.

Armoedebestrijding kan doeltreffender met behulp van data-analyse

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022

Met de historisch hoge inflatie en stijgende energierekening is armoedebestrijding relevanter dan ooit. Multi-Party Computation kan uitvoeringsinstanties helpen om burgers te benaderen die recht hebben op extra steun.

Nederlandse Willy Wortels maar buitenlandse Dagoberts

Informatietype:
Insight
23 juni 2022

Hardnekkig probleem in de Nederlandse innovatieketen - de flessenhals in het innovatielandschap - bestendigd en versterkt in de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van minister Dijkgraaf (17 juni 2022), volgens Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer TNO.

Versterking digitale soevereiniteit maakt Europa politiek en economisch minder kwetsbaar

Informatietype:
Insight
15 juni 2022

Doordat we in Europa voor onze digitale infrastructuur en data sterk afhankelijk zijn geworden van enkele Big-Techbedrijven uit niet-Europese landen, zijn we vanuit economisch en politiek perspectief kwetsbaar geworden. TNO adviseert overheden hoe hiermee om te gaan.