Strategische bedrijfsanalyse

Als expertisegroep Strategic business analysis zorgen we voor inzichten in innovaties, zodat jij onderbouwde bedrijfskeuzes kunt maken en je bedrijf duurzaam groeit. Ook bevorderen we innovatie door met marktinzicht technische mogelijkheden te vertalen naar nieuwe businessmodellen.

Inzicht in complexe zaken

We maken complexe beleidsimplicaties inzichtelijk en bieden passend advies op basis van grondige analyses. Een indruk van vragen die we behandelen:

  • Worden lage inkomensgroepen harder geraakt door een verhoging van de energiebelasting?
  • Is er een mismatch tussen vraag en aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt en welke nieuwe vaardigheden zijn er nodig?
  • Welke sectoren ondervinden groei en krimp als gevolg van specifiek duurzaamheidsbeleid?

Hulp voor betere bedrijfskeuzes

We leveren inzichten die helpen bij het beantwoorden van beleidsvraagstukken over een duurzame economie. Ons doel is dat jij beter onderbouwde beleidskeuzes kunt maken. Daarvoor werken we intensief samen met bedrijven en overheidsinstanties. We zetten ons op de volgende manieren voor je in:

  • Creatie van nieuwe businessmodellen, zodat een nieuwe technologie als innovatie slaagt.
  • Analyseren van businesskansen in nieuwe technologieën, zodat je bedrijf kan groeien.
  • Inzichtelijk maken van economische en duurzaamheidseffecten aan de hand van impactassessments.
  • Coalities smeden met de juiste partners, zodat je met een duurzaam netwerk een goede businesscase bereikt.
  • Koppelen van business-inzichten aan onze technologische expertise, zodat jij kunt sturen op strategie en inhoud.
  • Doorrekenen van businesscases, zodat je een zorgvuldige investeringsbeslissing kunt maken.
  • Economische of maatschappelijke meerwaarde van innovaties inzichtelijk maken, zodat je een gefundeerde beslissing kunt maken.

Ons werkveld

Ons werkveld omvat alle markten die in beweging zijn en waar innovaties nuttig en nodig zijn. Heel concreet richten we ons op de Industrie, Energie, Defensie en Veiligheid, en Mobiliteit. Daarnaast publiceren we regelmatig over onze nieuwste inzichten. Bekijk de laatste column van onze expert Prof. dr. ir. David Langley in het Financieel Dagblad.

Expertisegroepen

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuw centrum TNO Vector kijkt verder dan technologische innovatie

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2023

Op dinsdag 13 juni is TNO Vector gelanceerd als Centrum voor Maatschappelijke Innovatie en Strategie. Het centrum bundelt kennis en kunde van technologie, innovatie en beleid in handelingsperspectief aan ondernemers, bestuurders en beleidsmakers om zo transities te versnellen.

Nieuwe basislijst met sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland

Informatietype:
Nieuws
13 april 2023

De basislijst van sleuteltechnologieën uit 2018 heeft een herziening gekregen. Samen met het NWO hebben we de lijst herijkt naar 44 technologieën in 8 categorieën.

Maakindustrie cruciaal voor sterke samenleving

Informatietype:
Nieuws
4 april 2023

Voor een toekomstbestendige economie en samenleving moeten er ingrijpende transities gerealiseerd worden. Lees onze analyse voor de toekomst van de Nederlandse industrie.

TNO participeert in fonds DeepTechXL voor vroege fase startups

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2022
Met haar bijdrage via TNO Tech Transfer draag TNO bij aan het verder ontwikkelen van het Nederlandse investeringsklimaat voor startups. Lees meer.

Honoreringen Groeifonds erkenning belangrijke rol toegepast onderzoek

Informatietype:
Nieuws
14 april 2022
De investeringen van het Nationaal Groeifonds zijn toegekend. TNO is betrokken bij 13 gehonoreerde of voorwaardelijk gehonoreerde projecten.