7 vragen over het TNO Bouwinnovatie Lab

Thema:
Bouwinnovatie

Het TNO Bouwinnovatie Lab is een 'state-of-the-art' laboratorium waar we toegepast onderzoek doen naar innovaties op het gebied van bouwmaterialen, klimaatsystemen en constructies. Op 6 oktober 2021 openden we dit gloednieuwe Bouwinnovatie Lab in Delft. Lees hier de meestgestelde vragen over ons lab.

Wat voor onderzoek vindt er plaats in het Bouwinnovatie Lab?

Met tests en onderzoeken leveren we onze opdrachtgevers betere kennis van klimaatsystemen, materialen en constructies. Hiermee kunnen zij bestaande gebouwen, infrastructuur, maritieme en mechanische constructies optimaal onderhouden of producten en diensten innoveren.

Het gaat hierbij om toepassingsgericht experimenteel onderzoek waarmee we bedrijven ondersteunen bij concept- en productontwikkeling. De werkzaamheden richten zich op onderzoek en innovatie om bijvoorbeeld constructief gedrag en prestaties in beeld te krijgen. Maar ook om modellen te ontwikkelen, voeden en valideren.

Op welke terreinen concentreert het onderzoek in het lab zich?

Het Bouwinnovatie Lab is breed actief op 7 onderzoeksterreinen:

 1. Wegenbouw: hier onderzoeken we het langetermijngedrag van de weg, maar ook de prestaties en eigenschappen van constructies of bouwmaterialen.
 2. Binnenklimaat: hier werken we aan innovatieve oplossingen die zorgen voor een gezonde, comfortabele en duurzame werk- en leefomgeving.
 3. Warmtepompen en ventilatiesystemen met warmteterugwinning: hier ontwikkelen en testen we innovatieve oplossingen voor duurzame en energie-efficiënte installatietechnologie in het Heat Pump Application Centre.
 4. Schadeonderzoek: hier geven we inzicht in constructieve schades (voornamelijk in het civiele en maritieme domein) met onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak en advies voor herstel. Opgedane kennis zetten we proactief in om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.
 5. Bouwmaterialen: hier beproeven en verouderen we versneld materialen om de prestaties (op de lange termijn) te beoordelen en om te onderzoeken of de beoogde innovaties in de praktijk werken.
 6. Constructies: hier onderzoeken we het gedrag van maritieme, civiele en mechanische constructies (onder andere staal, beton, hout en composiet) onder statische en dynamische belastingen om de levensduur nauwkeurig te kunnen voorspellen en schademechanismen in kaart te brengen.
 7. Maritiem: hier onderzoeken we de mogelijkheden en effecten van ontwikkelingen op het gebied van de maritieme energietransitie, maar doen we ook onderzoek voor ontwikkeling en validatie voor regelgeving en veiligheid.

Welke faciliteiten heeft het lab?

Het laboratorium heeft verschillende vaste testopstellingen. Ook is het mogelijk om opstellingen te bouwen of aan te passen voor specifieke doeleinden.

Het is mogelijk om statische sterkteproeven en drukbelastingproeven uit te voeren. In het lab zijn diverse testbanken aanwezig om vermoeiingsproeven uit te voeren:

 • 3 MTS-testbanken met een test capaciteit tot 100 ton, 35 ton en 25 ton
 • 1 Schenck-testbank met een capaciteit van 25 ton
 • 2 Toni Technik-testbanken met een capaciteit van 40 ton en respectievelijk 500 ton
 • 2 Zwick-testbanken met een capaciteit van 25 ton en 0,25 ton
 • 2 Instron-testbanken met een capaciteit van 1 ton en 2,5 ton

Specifiek voor toepassingen in de offshore wind en infrastructuur is een test-setup voor boutverbindingen ontwikkeld. In deze opstelling kan een boutverbinding tot 50 ton statisch of dynamisch beproefd worden.

Om inzicht te krijgen in de impact van klimaat en omgeving op mens en constructies zijn verschillende soorten klimaatkamers aanwezig waaronder CO2-kamers, bouwstoffenkasten, een QUV voor het testen van weersomstandigheden en verschillende ovens.

Het Heat Pump Application Centre heeft 2 duo-klimaatkamers. Hierin kun je echte, fysieke klimaatsystemen zoals warmtepompen, en ventilatiesystemen met warmteterugwinning aan een computersysteem koppelen in het hardware-in-the-loop-principe.

Daarmee testen we de apparaten onder nagebootste ‘praktijkomstandigheden’ waarbij we ook zaken als isolatie, ventilatie en bewonersgedrag kunnen meenemen. We kunnen ook extreme weersomstandigheden nabootsen en de geluidsproductie meten.

Naast de testopstellingen is er ook uitgebreid apparatuur aanwezig in de laboratoria voor het uitvoeren van metingen. Er zijn verschillende type sensoren waarmee wordt gewerkt zoals rekstroken, akoestische emissie, ultrasoon, optisch etc.

Naast sensoren hebben de laboratoria ook high-end-data-acquisitiesystemen om de metingen te loggen. Op deze manier kunnen opstellingen en constructies in het veld zoals bruggen, viaducten en hoogbouw worden uitgerust met meetsystemen voor inspectie en monitoring.

Naast mechanische testopstellingen is er ook de beschikbaarheid over een chemisch lab. Hier is verschillende apparatuur aanwezig. Bijvoorbeeld een magnetronoven, een Latroscan, Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Dynamic Shear Rheometers (DSR) Inductively Coupled Plasma (ICP), enzovoort.

In het bijzonder voor dynamische proeven zijn er schok- en shakeropstellingen beschikbaar. Dit soort opstellingen zetten we in bij onderzoek naar aardbevingseffecten in bebouwde gebieden en de gevolgen van schok en/of trillingen op specifieke mechanische onderdelen en constructies.

Is er een specifieke opstelling nodig omdat de behoeften afwijken van de standaard? Dan is er altijd de mogelijkheid om een opstelling te bouwen met mecanoframes en vijzels. Vanwege de verzwaarde vloer in het lab kunnen we hoge belastingen aanbrengen en daarmee ook grote proefstukken beproeven.

Wat zijn de kwaliteitsstandaarden in het Bouwinnovatie Lab?

In het Bouwinnovatie Lab voeren we experimenteel onderzoek uit op het hoogste niveau. Het Bouwinnovatie Lab valt onder de ISO 9001 certificering van TNO. Daarnaast heeft het Bouwinnovatie Lab een ISO/IEC 17025 accreditatie met registratienummer L115 voor een aantal verrichtingen in de domeinen steenachtige materialen, wegenbouwmaterialen en warmtepompen en WTW-installaties. De actuele scope van L115 vind je op de website van de Raad voor Accreditatie.

Hoe kan ik gebruikmaken van het bouwinnovatie lab?

Heb je producten die je wilt laten onderzoeken, of wil je samen met ons aan de slag om nieuwe innovaties te ontwikkelen? Dat kan. Neem contact op met Tim Dijkmans, hij helpt je graag verder.

Wie zijn de opdrachtgevers voor onderzoek in het Bouwinnovatie Lab?

Opdrachtgevers voor onderzoeken in dit laboratorium komen uit de woning- en utiliteitsbouw, infrastructuur, civiele en maritieme sector in de Nederlandse en internationale markt.

Hoe draagt het Bouwinnovatie Lab bij aan ons dagelijks leven?

Benieuwd aan welke maatschappelijke ontwikkelingen wij een bijdrage leveren met het Bouwinnovatie Lab? Bekijk de video en krijg een kijkje in de keuken van dit bijzondere gebouw.

Laat je verder inspireren

43 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO en The Urban Woods zetten met primeur belangrijke stap richting bouwen met circulaire bouwmaterialen

Informatietype:
Insight
27 juni 2024
TNO heeft Circulaire CLT (C-CLT) ontwikkeld, wat nu wordt gebruikt door The Urban Woods in een duurzaam appartementencomplex in Delft.

Natuurinclusief bouwen: kansrijk van nature

Informatietype:
Insight
29 mei 2024

Betaalbaar en emissieloos bouwen

Informatietype:
Insight
29 mei 2024

West-Noord-Brabant wordt hotspot voor biobased bouwstenen voor de bouwsector

Informatietype:
Nieuws
21 mei 2024

Nederland op weg naar schoon en emissieloos bouwen

Informatietype:
Nieuws
7 mei 2024