blik op de toekomst

House of Skills: vaardigheden zijn de toekomst van werk

4 april 2018 • 4 min leestijd

Binnen House of Skills ontwikkelen verschillende partijen uit de Metropoolregio Amsterdam samen loopbaanprogramma’s, met als doel om de duurzamere inzetbaarheid van lager- en middelbaar opgeleiden in deze regio te bevorderen. TNO is betrokken als werkpakketleider voor het onderdeel Matching en ontwikkelt zelf ‘De Paskamer’. Deze app helpt werkzoekenden verder op weg bij het vinden van een baan op basis van hun vaardigheden in plaats van diploma’s.

Meer informatie?

Bekijk de website voor meer informatie over House of Skills.

Bezoek website

Technologische ontwikkelingen en de vergrijzende bevolking beïnvloeden de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat een mismatch tussen de vaardigheden van medewerkers en de vraag van werkgevers. Dit treft vooral de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking. House of Skills, een onderzoeksprogramma waarin bedrijven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de Metropoolregio Amsterdam samenwerken, wil daar wat aan doen.

Structureel arbeidsprobleem

De gemeente Amsterdam voert de programmadirectie van House of Skills. “In 2016 zagen we al dat we in onze regio een structureel arbeidsprobleem hebben”, vertelt Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills. “In bepaalde sectoren vallen veel ontslagen, bijvoorbeeld bij banken, terwijl er in andere sectoren werkgevers klagen over krapte. We hebben de mensen die nu langs de kant zitten hard nodig. Maar als er alleen naar diploma’s en werkervaring wordt gekeken, komen we niet verder.”

Klik hier om de infographic te vergroten. 

Regie nemen over arbeidstoekomst

Om binnen afzienbare tijd veranderingen op de arbeidsmarkt te kunnen doorvoeren, wordt de komende drie jaar geëxperimenteerd met verschillende loopbaanprogramma’s op het gebied van assessment en competentiescans, loopbaanadvies, vaardigheidstrainingen, matching op basis van vaardigheden en een platform waar werkgevers en werknemers elkaar vinden. “Een belangrijk element hierbij is dat mensen zelf regie nemen over hun arbeidstoekomst, een leven lang ontwikkelen staat hierbij centraal. House of Skills is een ‘fieldlab’ dat over drie jaar tot een effectief, efficiënt en zelfstandig instituut moet leiden. In de tussentijd onderzoeken we wat werkt en wat niet”, benadrukt Spork.

“Als er alleen naar diploma’s en werkervaring wordt gekeken, komen we niet verder”

Intersectorale matching

Binnen House of Skills is TNO werkpakketleider Matching, waarin acht pilots worden uitgevoerd rondom intersectorale matching, van krimp- naar groeisegment. Daarnaast is TNO betrokken bij de monitoring van het gehele programma House of Skills. “Hoewel in bepaalde sectoren veel ontslagen vallen en in andere sectoren sprake is van schaarste, maken werkzoekenden op dit moment nog onvoldoende tijdig zelf de overstap naar banen in andere sectoren”, legt Joost Genabeek, projectleider van het werkpakket Matching, uit. Spork benadrukt de meerwaarde van TNO binnen House of Skills. “De samenwerking met TNO is waardevol door hun expertise op het gebied van de arbeidsmarkt en vaardigheden.”

Van diploma’s naar vaardigheden

TNO zet die kennis binnen House of Skills in om intersectorale plaatsing te verbeteren. “We zetten de huidige manier van matching op zijn kop door te kijken naar de vaardigheden die iemand heeft, in plaats van te bepalen of iemand geschikt is op basis van zijn diploma’s. Zo komen werkzoekenden erachter dat er allerlei banen zijn die ze met hun skills zouden kunnen uitvoeren. Uiteindelijk is het doel dat vaardigheden in een skills-paspoort terechtkomen waarmee gesolliciteerd kan worden op nieuwe functies. Zelf ontwikkelen we vanuit TNO ‘De Paskamer’ voor skills binnen het werkpakket Matching”, aldus Genabeek.

“De aanpak werkt: vorig jaar vonden 13 van de 15 deelnemers al gedurende het traject een baan en uiteindelijk waren ze zelfs allemaal weer aan het werk”

Verzilveren of Vergrijzen

De Luchtvaart Community Schiphol (LCS) ontwikkelt samen met bedrijven, onderwijs en overheid programma’s voor mensen die op de luchthaven werken of graag willen werken, met als doel de arbeidsmarkt op Schiphol duurzaam te versterken. LCS voert voor House of Skills de pilot ‘Verzilveren of Vergrijzen’ uit. Deze is erop gericht om vijftigplussers die kortdurend in de WW zitten, bij Schiphol te plaatsen. Veertien deelnemers worden vier weken lang intensief begeleid. “Vijftigplussers vinden vaak lastiger werk”, vertelt Karin Klaver van Luchtvaart Community Schiphol. “Als ze hier binnenkomen zijn ze doorgaans al een aantal keer afgewezen, en dat doet wat met je. Ze gaan hier aan de slag met wat ze willen, wat ze kunnen en worden opnieuw klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. En de aanpak werkt: vorig jaar vonden dertien van de toen vijftien deelnemers al gedurende het traject een baan en uiteindelijk waren ze zelfs allemaal weer aan het werk.”

Match

In het kader van deze pilot test TNO de tool ‘De Paskamer’, in dit geval onder de naam ‘Jobspotter’. “Met De Paskamer kunnen werkzoekenden kijken hoe goed een baan bij ze past. In deze app vul je in welke vaardigheden je bezit en de tool maakt vervolgens een match met taken die werkgevers van je vragen”, legt TNO’er Joep van den Eerenbeemt uit. “Werkzoekenden krijgen dankzij De Paskamer inzicht in welke banen bij hun vaardigheden passen, en waar hun leermogelijkheden liggen. Maar de tool richt zich niet alleen op werkzoekenden: het kan bedrijven helpen om gemotiveerde mensen te vinden die goed passen bij de functies die ze uitzetten.”

Werkzoekenden geven aan welke vaardigheden ze te bieden hebben, maar ook welke niet en waar leermogelijkheden liggen (‘dit zou ik leuk vinden om te leren’). Ook van bedrijven wordt gevraagd vacatures zo concreet mogelijk in skills te omschrijven. Dit biedt inzicht en kansen om zowel personen als banen opnieuw te bekijken.

TNO'er Joep van den Eerenbeemt presenteert de eerste versie van de app.

Werkzoekenden betrekken

Uniek is dat werkzoekenden vanaf het begin betrokken zijn bij de ontwikkeling van de app. Jelle van Gelder is een van de betrokken deelnemers uit de Verzilveren of Vergrijzen-groep. “Ik vind het een slim idee om op deze manier gestructureerd naar aanbod en vraag naar arbeid te kijken. Als je jaren ervaring hebt maar misschien niet de juiste papieren, kom je moeilijk aan het werk. Matchen op vaardigheden kan dit patroon wellicht helpen doorbreken. Bovendien kan het werkzoekenden inzicht geven en laten zien dat ze wellicht ook matchen met een ander soort baan dan ze zelf in gedachten hadden. ”

Werkend prototype

“Nu staat Jobspotter versie 1. Bij de verdere finetuning vragen we wederom een aantal werkzoekenden uit de Verzilveren of Vergrijzen-groep mee te denken. Het streven is om in juli een werkend prototype op te leveren. Mijn droom is dat we over een paar jaar de data uit de app kunnen koppelen aan de banen van de toekomst”, besluit Van den Eerenbeemt.

Meer informatie?

Bekijk de website voor meer informatie over House of Skills.

Bezoek website
innovatie

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie?

31 okt '19 - 1 min
Werk is heel belangrijk voor mensen. Het biedt bestaanszekerheid, uitdaging en zingeving. Maar het is lang niet voor iedereen weggelegd om aan het werk te komen... Lees meer
blik op de toekomst

Privacy: een maatschappelijk belang dat individuele betrokkenheid overstijgt

4 okt '19 - 3 min
Patiënten krijgen meer zeggenschap over hun eigen gegevens. Zo wil de minister van VWS dat alle patiënten vanaf juni 2020 informatie over hun gezondheid via een... Lees meer
blik op de toekomst

Waarom een ‘skills-paspoort’ nu écht hard nodig is

30 sep '19 - 6 min
Even over Stef. Hij is 49 en rondt nu een hbo-opleiding af. In deeltijd. Hij is al twintig jaar werkzaam als HRD-adviseur bij een zorginstelling. Twee jaar geleden... Lees meer
innovatie

Met de StressCoach app werkstress te lijf

30 mrt '17 - 3 min
Jaarlijks lopen ruim een miljoen mensen in Nederland het risico op een burn-out of een andere psychische aandoening op het werk. In 2014 heeft het werkstress-gerelateerde... Lees meer
verhaal van de klant

Digitaal leren bevordert veilig werken in de haven

10 mrt '17 - 3 min
De Rotterdamse haven heeft de ambitie om in 2020 de meest veilige en duurzame mainport te zijn. Dat stelt hoge eisen aan de bedrijven die in de haven actief zijn... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.