Towards Digital Life: Een toekomstvisie op AI anno 2032

In 2022 bestaat TNO maar liefst 90 jaar. Om dat te vieren heeft een aantal experts uit de organisatie een toekomstvisie op AI geschreven. Daarin zetten ze uiteen waar zij verwachten dat we over tien jaar staan wat betreft kunstmatige intelligentie. En voorspellen ze wat dat betekent voor onder andere de industrie, mobiliteit, duurzaamheid, onze gezondheid – en onderzoek zelf.

In 1945, toen TNO slechts dertien jaren telde, inspireerde de Amerikaanse denker Vannevar Bush, de wereld met zijn visie As we may think. Bush voorzag de snelle ontwikkeling van computers, het internet en zelfs koppelingen tussen hersenen en machines. Deze digitaliseringsrevolutie is waarheid geworden en heeft zich vrijwel geheel in het 90-jarig leven van TNO voltrokken. Daarnaast heeft TNO er met een eindeloze reeks uitvindingen aan bijgedragen.

Het begin van de volgende vernieuwingsgolf heeft zich inmiddels al aangediend: artificial intelligence. We hebben algoritmes ontwikkeld die mogelijk als intelligente machines aan onze samenleving gaan deelnemen. Machines die de mens zullen ondersteunen, maar ook loskomen van een werkplek en zich autonoom door onze wereld gaan bewegen. Robots die ons vervoeren, verzorgen, verdedigen, vermaken of (gezelschaps)partner zullen zijn.

Het gaat dus om een kunstmatige vorm van intelligentie (AI) waartoe we ons als mens zullen moeten gaan verhouden. Zoals bij veel technologische ontwikkelingen roept dat veel gevoelens op. Aan de ene kant het verlangen naar wat AI voor ons kan gaan betekenen. Aan de andere kant de angst dat AI onze samenleving en democratie zal ontwrichten. TNO voorziet dat AI in de komende tien jaar ‘groot’ zal worden. Groot in de betekenis van maatschappelijke en economische impact, maar ook groot in de betekenis van ‘volwassenheid’ en het vertonen van verantwoordelijk en moreel gedrag.

De opvoeding van AI

Onze samenleving staat voor de unieke uitdaging AI-systemen duidelijk te maken welke doelen we als mens willen nastreven, en op basis van welke ethische waarden.

Innovatie met AI

AI-gedreven innovatie voor het bedrijfsleven zal leiden tot een toename van 10% van het huidige Europese BNP in 2030. Hoe ziet die wereld er concreet uit? In de bouw, in de zorg en andere sectoren.

Innovatie innoveren

AI verandert de rol van de onderzoeker. De door AI gegenereerde kennis zal de komende decennia nog niet ‘verklarend’ zijn. Het legt wel verbanden, maar kent geen oorzaak-gevolg. Creativiteit blijft voorlopig voorbehouden aan de mens.

Download het visiepaper

‘Towards Digital Life: Een toekomstvisie op AI anno 2032’

Laat je verder inspireren

41 resultaten, getoond 1 t/m 5

Eerste overzicht van technieken cyberaanvallen van AI door AI

Informatietype:
Nieuws
17 februari 2023

Kunstmatige Intelligentie wordt in alle internationale trendrapporten gezien als de belangrijkste disruptieve technologie van de komende jaren, ook binnen het cybersecurity-domein.

Eerste wereldwijde conferentie over AI in het militaire domein

Informatietype:
Nieuws
15 februari 2023

REAIM 2023: Conferentie over de belangrijkste voorwaarden, kansen, uitdagingen en risico's van militaire toepassingen van AI.

AI Systems Engineering & Lifecycle Management

Informatietype:
Artikel

Het AI-systeem voor de toekomst. Bij TNO werken we aan AI systemen die ook in de toekomst betrouwbaar blijven en nieuwe functies aan kunnen.

Nederlandse I-Botics grijpt naast X Prize

Informatietype:
Nieuws
7 november 2022

I-Botics wordt 5e op vrijdag 4 november 2022 in Long Beach Californië (VS) tijdens de 'ANA Avatar X Prize’. Een prestigieuze internationale wedstrijd waarin  17 genomineerden streden om een prijs van 10 miljoen dollar met een robotachtig systeem dat de aanwezigheid van een mens op een afgelegen locatie in real time inzet.

De opvoeding van AI

Informatietype:
Insight
27 september 2022

TNO voorspelt dat intelligente algoritmes snel ‘volwassen’ zullen worden. Zo kunnen ze medisch of juridisch advies bieden, maar ook autonoom worden ingezet waar te weinig man-, denk- of tijdkracht beschikbaar is.