Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgen voor een mismatch tussen vraag en aanbod. TNO wil daar, met verschillende projecten, wat aan doen door in te zetten op ‘skills’ (kennis, vaardigheden en eigenschappen) in plaats van op diploma’s. Want matching op basis van skills is de toekomst, en kan ons helpen richting een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen.

De arbeidsmarkt verandert snel. Enerzijds zijn plotselinge maatschappelijke gebeurtenissen direct voelbaar op de arbeidsmarkt. Zo is er door de covid-19-pandemie een grote behoefte aan extra zorgmedewerkers ontstaan.

Anderzijds zorgen meer duurzame technologische, economische en demografische ontwikkelingen voor groeiende tegenstellingen op de arbeids­markt. Bepaalde sectoren, zoals de financiële en administratieve sector, krimpen terwijl andere sectoren groeien (ICT, bouw, zorg en onderwijs). Mismatches tussen de kwalificaties van medewerkers en de vraag van werkgevers zijn het gevolg.

TNO beoogt bijvoorbeeld middels Fieldlab ‘House of Skills’ wat aan deze mismatch te doen. House of Skills, waarin bedrijven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs, gemeenten en UWV samenwerken, richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt. Daarin staat niet alleen het behalen van diploma’s centraal, maar óók het registreren, ontwikkelen en benutten van skills.

WAT ZIJN SKILLS?

Matching op basis van skills in plaats van diploma's is de toekomst

“Onder skills verstaan wij de kennis, vaardigheden en eigenschappen van individuen die hen in staat stellen om onder voortdurend veranderende omstandigheden hun taken en rollen in het werk succesvol uit te voeren, hierin innovatief te zijn en gedurende hun gehele leven duurzaam inzetbaar te blijven” (TNO’er Paul Preenen, 2019). Het is dus breder dan de ‘21st century skills’, en is tevens gerelateerd aan het werk.

Hoe zorgen we dat mensen en organisaties goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en het werk van de toekomst? TNO wil het aanpassingsvermogen van mens en organisatie versterken, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden en proactief kunnen inspelen op de veranderende arbeidssituatie. Zo kijken we naar de impact van technologie op werk. Welke technologieën zullen naar verwachting worden toegepast in de nabije toekomst? En hoe sluit dat aan op de skills en de behoeften van werknemers?

De impact van technologie gaat over organisatiegrenzen heen en mensen werken niet meer hun gehele loopbaan bij één organisatie. Daarom dragen we ook bij aan regionale samenwerkingsverbanden om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren en intersectorale mobiliteit te stimuleren. Dit doen we onder meer in de metropoolregio Amsterdam via House of Skills.

HOUSE OF SKILLS - MATCHING OP Z’N KOP

House of Skills experimenteert met werving, assessment, scholing en matching op basis van skills. Dit gebeurt door het ontwikkelen en toepassen van innovatieve aanpakken en het inrichten van een digitaal platform (Mijnhouseofskills) waarop werkge­vers en werknemers elkaar vinden. Op ‘De Werkvloer’ in de Openbare Bibliotheek Amsterdam kunnen werkenden en werkzoekenden terecht voor een gratis loopbaanadvies en voor informatie over baan- en opleidingsmogelijkheden.

Inmiddels doen zo’n zestig bedrijven mee aan House of Skills. TNO is innovatiepartner van House of Skills en coördineert het werkpakket Matching, waarin geëxperimenteerd wordt met innovatieve aanpakken.

“Werkzoekenden maken nog onvoldoende de overstap naar banen in andere sectoren, terwijl in bepaalde sectoren veel ontslagen vallen en in andere sectoren sprake is van een personeelstekort. Wij zetten de huidige manier van matching op zijn kop door te kijken naar skills van mensen en niet naar functie- of opleidingseisen. Het resultaat is dat werkzoekenden erachter komen dat er aller­lei banen zijn die ze kunnen vervullen omdat ze er de skills voor hebben, ondanks dat ze vaak niet over de gevraagde diploma’s beschikken”, legt TNO’er Joost van Genabeek uit.

DE PASKAMER & SKILLSPASPOORT

Binnen House of Skills heeft TNO ‘De Paskamer’ ontwikkeld. Werkzoekenden kunnen met behulp van deze digitale tool een persoonlijk skillsprofiel opstellen en bekijken welke banen of functies daar goed bij passen. Werkgevers kunnen op hun beurt aangeven hoe belangrijk bepaalde skills zijn voor de functies waar zij personeel voor zoeken. Dit kan tot verrassende combinaties leiden.

De Paskamer biedt werkzoekenden inzicht in welke banen passen bij hun skills en waar hun leermogelijkheden liggen. Tegelijkertijd helpt de Paskamer bedrijven om gemotiveerde mensen te vinden die goed passen bij de uitgezette functies. De Paskamer kan geraadpleegd worden op de website van House of Skills en bij een van de informatiezuilen van de Werkvloer in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Inmiddels zijn circa 500 werkzoekenden via House of Skills begeleid naar een baan in een andere sector in de metropool­regio Amsterdam. Uiteindelijk is het doel dat vaardigheden van werkzoekenden in een skillspaspoort terechtkomen, waarmee zij kunnen solliciteren. Daarnaast willen we House of Skills landelijk uitrollen.

UNIVERSELE SKILLS-TAAL

TNO werkt samen met CBS, CPB en UWV aan de ontwikkeling van een uniforme skills-taal of skillsontologie. Daarmee wordt het mogelijk om de betekenis van skills voor het werk in verschillende sectoren inzichtelijk te maken op basis van uiteenlopende internationale skillsclassificaties of -taxonomieën.

Om de skillsontologie adaptief te maken voor veranderingen op de arbeidsmarkt gaan wij bestaande vacatures analyseren met behulp van ‘word embedding’ technieken om vast te stellen welke skills en eigenschappen in feite gevraagd worden. Om de kwaliteit te bepalen van de vacaturebeschrijvingen trainen wij een kunstmatige classificeerder die een zogeheten ‘vacancy score’ afgeeft. Deze vacancy score drukt de kwaliteit van een vacature uit (worden de juiste skills en eigenschappen weergegeven) en geeft aan in hoeverre er bias in zit, zoals beschrijvingen die discrimineren naar sekse, achtergrond, ras en leeftijd.

Hiermee ontstaat een dynamische skillsontologie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. “De methoden die we hiervoor gebruiken zijn vernieuwend. Inmiddels is er in binnen- en buitenland grote belangstelling voor. Met onze verschillende projecten dragen wij in de rol van ontwikkelaar, verbinder en expert bij aan het oplossen van huidige en toekomstige mismatches op de arbeidsmarkt”, benadrukt Van Genabeek.

Wil je meer weten over wat wij doen op het gebied van de skills based arbeidsmarkt, over House of Skills en/of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Versnelde instroom personeel

Het Transferpunt Zorg en Welzijn helpt werkzoekenden op basis van hun skills aan een baan in zorg en welzijn.

Lees het artikel
Nieuws

House of Skills lanceert digitale skills ‘paskamer’

12 mei 2020
Op 8 mei is de gratis ‘digitale paskamer’ van het publiek-private samenwerkingsverband House of Skills gelanceerd. De ’paskamer’, een door TNO ontwikkeld hulpmiddel, laat zien welke skills set (vaardigheden)... Lees verder
TNO Insights

Waarom een ‘skills-paspoort’ nu écht hard nodig is

30 september 2019
Even over Stef. Hij is 49 en rondt nu een hbo-opleiding af. In deeltijd. Hij is al twintig jaar werkzaam als HRD-adviseur bij een zorginstelling. Twee jaar geleden besloot deze zorginstelling dat ‘HRD-adviseur’... Lees verder
TNO Insights

House of Skills: vaardigheden zijn de toekomst van werk

04 april 2018
Binnen House of Skills ontwikkelen verschillende partijen uit de Metropoolregio Amsterdam samen loopbaanprogramma’s, met als doel om de duurzamere inzetbaarheid van lager- en middelbaar opgeleiden in deze... Lees verder

Contact