Organisaties moeten overleven en bloeien in een omgeving die steeds sneller lijkt te veranderen. Dit komt mede door de snelle ontwikkeling van technologie. Om tijdig en adequaat in te spelen op die ontwikkelingen, zijn werkenden nodig die continu nadenken over hoe nieuwe technologieën kunnen worden ingezet. Daarnaast moeten werkenden zichzelf continu ontwikkelen om waarde toe te (blijven) voegen. Aanpassingsvermogen, intrapreneurship, lerend vermogen, veerkracht, mindfulness en stressbestendigheid staan daarbij centraal.

Meer weten over de TNO aanpak en wat het kan betekenen voor jouw organisatie?

Neem dan contact op met Wouter van der Torre

Contact opnemen

TNO ontwikkelt innovaties op organisatie-, team- en individueel niveau. Deze worden vaak in regionale en sectorale samenwerkingsverbanden (zoals Learning Communities) toegepast en verder ontwikkeld.

Organisatiemodel lerende en innovatieve organisaties

TNO heeft een organisatiemodel ontwikkeld voor lerende en innovatieve organisaties. In dat model zijn de belangrijkste organisatiefactoren opgenomen die lerend en innovatief gedrag stimuleren en faciliteren. Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over informeel leren, lerende organisaties, sociale innovatie en intrapreneurship (ondernemend werknemerschap).

Aanpak lerende en innovatieve organisaties

Op basis van het organisatiemodel ontwikkelt TNO samen met partners een aanpak om bestaande organisaties en alle werkenden daarbinnen meer lerend en innovatief te maken. Die aanpak bestaat onder meer uit een organisatiescan (digitale vragenlijst), workshops met verschillende stakeholders om cijfers te bespreken, vervolgens oplossingen te ontwikkelen en toe te passen.

Meer weten over de aanpak en wat het kan betekenen voor jouw organisatie? Lees hier een uitgebreide beschrijving of neem contact op met Wouter van der Torre.

Aanpak om organisaties meer lerend en innovatief te maken.

 

Toekomstbestendige medewerkers: veerkrachtig, innovatief en wendbaar en mindful

Werkenden moeten zich continue blijven ontwikkelen in de snel veranderende wereld van werk. Wendbaarheid, innovatievermogen, stressbestendigheid en veerkracht zijn cruciaal voor iemands kansen op de arbeidsmarkt. Thema’s waar TNO in dat kader aan werkt, zijn o.a. mindfulness, intrapreneurship en eigen regie op het gebied van leven lang ontwikkelen.

Eigen regie Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen, waarbij leren is een vanzelfsprekendheid voor iedereen, is afhankelijk van de inzet van werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid. Om werkenden beter in staat te stellen hun rol op te pakken, kunnen ze daarin ondersteund worden. Direct leidinggevenden, HR en A&O fondsen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. TNO werkt samen met verschillende partners aan interventies om werkenden te ondersteunen bij het nemen van de eigen regie en geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden.

Mindfulness op het werk

Constant online zijn, steeds complexere taken, een hoge werkdruk en de invoering van nieuwe technologieën maken ons werk tegenwoordig zeer uitdagend. De WRR spreekt mede in dat kader over de intensivering van werk. Door mindfulness te trainen kunnen werkenden hun aandacht beter controleren (aandachtregulatie). Daarmee kunnen ze zich bijvoorbeeld beter concentreren op één taak of zichzelf juist ontvankelijk opstellen voor (stress-)signalen uit hun eigen lichaam. Mede hierdoor verbetert mindfulness de stressbestendigheid, maar ook concentratievermogen en het vermogen tot effectieve samenwerking (via emotieregulatie).

TNO doet onderzoek naar de inzet van mindfulness interventies op de werkvloer. Welk effect heeft mindfulness op de productiviteit en de mentale gezondheid van werkenden? Hoe kunnen we mentale trainingen verbeteren en hoe kunnen we op team- en organisatieniveau mindful gedrag stimuleren?

Intrapreneurship

Om de kansen die nieuwe technologieën bieden te verzilveren en te innoveren is ondernemerschap nodig, ook bij werknemers. Intrapreneurship, oftwewel ondernemend werknemerschap betekent dat een werknemer zich op een (1) innovatieve en (2) proactieve manier gedraagt en (3) risico’s durft te nemen binnen de organisatie.

Intrapreneurship ontstaat vanaf de werkvloer en is niet van hogerhand opgelegd. Voor de organisatie als geheel draagt een dergelijk gedrag bij aan verbetering en vernieuwing van werkprocessen, producten en diensten. Medewerkers kunnen zo floreren in organisaties, worden meer bevlogen, en ze doen relevante vaardigheden, kennis en contacten op voor later. TNO ontwikkelt interventies en aanpakken om intrapreneurship te stimuleren en de effecten van deze interventies te meten.

Meer weten over eigen regie, mindfulness of intrapreneurship?

Neem dan contact op met Wouter van der Torre

Contact opnemen
TNO Insights

Mindful werkomgeving en veerkracht vergroten succes

26 januari 2017
Op woensdag 25 januari promoveerde TNO’er Peter Oeij aan de Open Universiteit Nederland op zijn proefschrift ‘The resilient innovation team - a study of teams coping with critical incidents during innovation... Lees verder
Contact

Wouter van der Torre, MSc

  • Leven lang ontwikkelen
  • lerende organisatie
  • toekomst van werk
  • sociale innovatie
  • mindfulness