Geen kind is hetzelfde. Ieder kind groeit dan ook in zijn eigen tempo. Met de TNO groeicalculator voor ouders kunt u de verwachte eindlengte van uw kind berekenen. Daarnaast kunt u het percentage leeftijdsgenoten zien dat korter of langer is.

TNO volgt sinds 1955 de groei en ontwikkeling van Nederlandse kinderen, onder meer via landelijke groeistudies. De resultaten maken het voor de overheid mogelijk trends te volgen en, waar nodig, actie te ondernemen. Op basis van de resultaten heeft TNO de groeicalculator ontwikkeld.

Schatting

Na invoering van de gevraagde gegevens maakt de groeicalculator een schatting van twee eindlengten:

  • één op basis van de lengte van de (biologische) ouders
  • één op basis van de lengte van uw kind op het moment van invullen.

Beide uitkomsten zijn grove indicaties van de verwachte eindlengte van uw kind. Vaak is er een verschil tussen beide eindlengten. Dat is heel normaal. Uw kind groeit soms snel, soms langzaam.

Meer informatie

Mocht u zich zorgen maken over de gezondheid van uw kind, dan kunt u dat bespreken met de jeugdarts van het consultatiebureau, de schoolarts, of uw huisarts. Voor informatie over de TNO Groeicalculator voor ouders kunt u contact opnemen met Stef van Buuren (zie linkerzijde).

Groeicalculator voor ouders

Naar de calculator

Ons werk

Groeicalculator voor professionals

Op basis van de uitkomsten van de Vijfde Landelijke Groeistudie is de TNO Groeicalculator ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor (semi)professionals bij twijfels over de groei van kinderen. Lees verder
Ons werk

Groeidiagrammen in PDF-formaat

TNO ontwikkelt groeidiagrammen voor kinderen in Nederland. De groeidiagrammen zijn een hulpmiddel voor zorgprofessionals voor het opsporen van afwijkende groei van een kind. Bijvoorbeeld een korte lengte... Lees verder

Contact

Prof. dr. Stef van Buuren