In 2009 vond de vijfde Landelijk Groeistudie plaats. De uitkomsten hiervan tonen de ontwikkelingen in lengte en gewicht van Nederlandse kinderen (0 tot 21 jaar). Het (ernstig) overgewicht in deze groep is toegenomen. Daarbij stagneert de groei van kinderen van Nederlandse afkomst. Zij zijn sinds het vorige onderzoek van 1997 niet langer geworden.

Consultatiebureaus en schoolartsen gebruiken groeidiagrammen om te bepalen of kinderen voldoen aan de normen voor lengte en gewicht. Met actuele groeidiagrammen kunnen zij kinderen met groeiafwijkingen bijtijds opsporen en doorverwijzen naar de juiste zorgverlener. Omdat Nederlanders de afgelopen jaren steeds langer werden, moeten deze groeidiagrammen regelmatig vernieuwd worden. De groeistudie vindt eens in de 10 tot 15 jaar plaats. Dit zorgt ervoor dat de groeidiagrammen actueel blijven. De voorlaatste studie van 1997 bracht daarbij een extra reden voor het onderzoek met zich mee. Hier bleek namelijk dat in Nederland het overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) toenam. De overheid wil sindsdien de ontwikkeling van overgewicht in Nederland monitoren.

Overgewicht neemt toe

In de groeistudie kijken de onderzoekers naar verschillen tussen jongens en meisjes. Ook splitsen de onderzoekers de gegevens op naar kinderen van Nederlandse, Marokkaanse en Turkse afkomst. Dit zijn namelijk de drie grootste etnische groepen in Nederland. Bij alle drie deze groepen is het overgewicht verder toegenomen.

Resultaten vijfde Landelijke Groeistudie

Op 10 juni 2010 presenteerde TNO de cijfers van de vijfde Landelijke Groeistudie en de nieuwe groeidiagrammen. De belangrijkste bevindingen:

  • Kinderen van Nederlandse afkomst zijn sinds 1997 niet langer geworden. Voor het eerst sinds de landelijke groeistudie plaatsvindt (1955), stagneert hun groei.
  • Met 21 jaar zijn jongens van Nederlandse afkomst gemiddeld 183.8 en meisjes 170.7 centimeter.
  • Kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn wel langer dan ze in 1997 waren, maar 6 tot 8 centimeter kleiner dan kinderen van Nederlandse afkomst.
  • Overgewicht en obesitas zijn verder toegenomen bij kinderen van zowel Nederlandse, Turkse als Marokkaanse afkomst.
  • Kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst hebben vaker overgewicht dan kinderen van Nederlandse afkomst.

In de factsheet vindt u de hoofdresultaten in cijfers. Er zijn wetenschappelijke publicaties verschenen over lengte, overgewicht, target height en menarcheleeftijd van kinderen in Nederland.

Contact

Prof. dr. Stef van Buuren