Reactie TNO op bekendmaking eerste projecten van het Nationaal Groeifonds

Thema:
Innovation system
9 april 2021

TNO heeft eerder aangegeven dat het van visie en lef getuigt om tijdens een diepe crisis in vernieuwing te investeren. De investeringen zijn bovendien een goede stap op weg naar structurele investeringen die nodig zijn om ons te kunnen blijven meten met koplopers als Duitsland én ons verdienvermogen op peil te houden. Daarbij moet niet alleen duurzame economische groei de doelstelling zijn, maar ook het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken als energietransitie, gezondheid, veiligheid en digitalisering. Daarbij zijn focus en massa essentieel.

Een journalist stelt vragen tijdens persconferentie over toekenning projecten Groeifonds op 9 april 2021

Uit de keuze die de ministers van EZK en Financiën samen met voorzitter van de beoordelingsadviescommissie vandaag bekend maakten blijkt dat het demissionaire kabinet die visie grotendeels deelt.

Keuze sluit aan bij pleidooi TNO

De keuze voor AiNED, het vergroenen van de Nederlandse economie met een nadruk op waterstof, quantum en preventieve gezondheidszorg sluiten goed aan bij het pleidooi van TNO over vooral te investeren in sleuteltechnologieën ten behoeve van de klimaat- en energieopgaven en sleuteltechnologieën op het gebied van digitalisering zoals kunstmatige intelligentie. Deze technologieën zijn niet alleen nodig voor maatschappelijke transities, maar ook om Nederland uit de crisis te innoveren.

Zie ook het position paper dat TNO indiende bij een rondetafelgesprek over het Groeifonds op 28 oktober 2020.

Laat je verder inspireren

5 resultaten, getoond 1 t/m 5

Europa concurreert op deeptech vooral met zichzelf

Informatietype:
Nieuws
16 mei 2024
Deeptech startups kunnen voor belangrijke innovaties zorgen. In de VS en Singapore krijgen ze meer ondersteuning om te groeien.

TNO participeert in fonds DeepTechXL voor vroege fase startups

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2022

Honoreringen Groeifonds erkenning belangrijke rol toegepast onderzoek

Informatietype:
Nieuws
14 april 2022

TNO en NEN geven samenwerking een extra boost

Informatietype:
Nieuws
12 oktober 2021

Regio Zuid-Holland zet in op samenwerking en innovatie tuinbouw

Informatietype:
Nieuws
11 december 2020