TNO en NEN geven samenwerking een extra boost

Thema:
Innovation system
12 oktober 2021

Innovaties spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Opschaling is vaak een knelpunt. Standaardisatie kan helpen en voor innovatieve oplossingen een springplank vormen naar brede toepassing. Doornauwer samen te werken willenTNO en NEN ervoor zorgen dat innovatieve bedrijvenen organisaties hun innovaties sneller naar de markt kunnen brengen. Inmiddels staat dat ook zwart op wit: op 12 oktober ondertekenden TNO en NEN een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

NEN en TNO tekenen overeenkomst
Rik van Terwisga, Managing Director (CEO) NEN en Peter Werkhoven, CSO TNO, tekenen een nieuwe overeenkomst.

Innovaties versnellen

Nederland heeft momenteel met veel uitdagingen te maken. Zo zitten we midden in een energietransitie en digitale transformatie, waarbij we regelmatig op problemen stuiten die de gewenste veranderingen afremmen. Er is veel vraag naar innovatieve oplossingen. Tegelijkertijd moeten deze oplossingen breed toegepast kunnen worden en daarbij speelt standaardisatie een belangrijke rol. En dat is waar NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) zich op richt. NEN draagt zorg voor normen op vrijwel alle domeinen waarin ook TNO actief is.

TNO werkt dan ook regelmatig met NEN samen. Met de ondertekening van de nieuwe overeenkomst geven TNO en NEN die samenwerking nu een extra boost. Het gaat om een overeenkomst voor de komende vier jaar, waarin op een aantal thema’s nauwer afstemming plaats zal vinden en onderzoek en normalisatie roadmap opgelijnd zullen worden. Door meer samen op te trekken en kennis met elkaar te delen, willen beide organisaties er vooral voor zorgen dat innovaties sneller op de markt komen.

Laat je verder inspireren

5 resultaten, getoond 1 t/m 5

Europa concurreert op deeptech vooral met zichzelf

Informatietype:
Nieuws
16 mei 2024
Deeptech startups kunnen voor belangrijke innovaties zorgen. In de VS en Singapore krijgen ze meer ondersteuning om te groeien.

TNO participeert in fonds DeepTechXL voor vroege fase startups

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2022

Honoreringen Groeifonds erkenning belangrijke rol toegepast onderzoek

Informatietype:
Nieuws
14 april 2022

Bekendmaking eerste projecten van het Nationaal Groeifonds

Informatietype:
Nieuws
9 april 2021

Regio Zuid-Holland zet in op samenwerking en innovatie tuinbouw

Informatietype:
Nieuws
11 december 2020