Terugblik Automotive Week 2023

Thema:
Intelligent verkeer en vervoer
Duurzaam verkeer en vervoer
10 mei 2023

De Automotive Week trok dit jaar meer dan 1500 bezoekers. Vijftig experts uit de sector deelden hun inzichten en aan de hand van meer dan dertig live demonstraties werd een beeld geschetst van de mobiliteit van de toekomst. TNO is een van de partners van de AW2023, die van 16-19 april op de Automotive Campus in Helmond werd gehouden.

Feestelijke opening van AW2023

Op maandag 17 april vond de feestelijke opening van Automotive Week 2023 plaats, met onder andere Elly Blanksma (burgemeester van Helmond), Mark Harbers (minister van IenW), Frits van Bruggen (voorzitter RAI Vereniging), Winfried Hermann (Minister van Transport van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg) en Tjark-Tjin-A-Tsoi (CEO van TNO). De honderden aanwezigen luisterden geboeid.

Bij de feestelijke opening stond de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, bedrijven en landen centraal. Maar ook de noodzaak om innovatie te versnellen, zodat slimme, duurzame en veilige mobiliteit zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar komt.

De belangrijkste opdracht van de automotive-sector is het Europese transportsysteem duurzaam, slim én veilig te maken. De echt grote veranderingen bevinden zich onder de motorkap: hier zit de innovatie die ervoor zorgt dat auto’s veiliger, slimmer en schoner worden.

Meer dan in de afgelopen decennia loopt de sector tegen allerlei zaken aan: de overheid die wil dat uitstoot afneemt, toenemende zorgen over de veiligheid van auto's. Dus innovatie is juist nu harder nodig dan ooit.

De volgende stap in de richting van autonoom rijden zijn uitgebreide experimenten op de weg. De voorwaarden voor dergelijke experimenten zijn reeds vastgelegd in Europese wetgeving. Ook de technologie om de veiligheid te valideren is volop in ontwikkeling: inmiddels bestaat er een op scenario’s gebaseerd kader aan de hand waarvan de veiligheid kan worden beoordeeld.

Hoe kunnen we samen processen naar autonoom rijden versnellen?

  1. Om de veiligheid te kunnen beoordelen zijn real-life data over verkeersscenario’s nodig. Alleen dan kan de ontwikkeling van een algemeen aanvaarde methode voor het beoordelen van de veiligheid worden versneld. Aangezien deze gegevens alleen betrekking hebben op verkeerssituaties – en dus niet op het gedrag van de autonome auto – gaat het hierbij niet om commercieel gevoelige gegevens.
  2. De overheid moet duidelijk aangeven welke veiligheidsvalidatie moeten worden toegepast, want de sector heeft een duidelijk testkader nodig. De belangrijkste vraag hierbij is: waaraan moeten autonome voertuigen (aantoonbaar) voldoen om toegelaten te worden tot de openbare weg? Het is belangrijk dat er duidelijke wettelijke voorschriften komen.

Delen van inzichten en demo's

Er waren meer dan vijftig experts uit verschillende disciplines, die van gedachten wisselden over veilige, slimme en duurzame mobiliteit.

Acht van deze experts waren van TNO. Zij namen deel aan paneldiscussies en/of verdiepende sessies.

MARQ: Innovatiecentrum voor slimme mobiliteit

TNO ontwikkelt samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond MARQ, een dynamisch en open innovatiecentrum voor slimme mobiliteit. Met MARQ stelt TNO haar collectieve kennis en haar geavanceerde test- en onderzoeksfaciliteiten en simulatiemodellen beschikbaar in een laagdrempelig innovatie- en onderzoeksknooppunt. Het open karakter stimuleert samenwerking en het delen van kennis en middelen.

Tijdens AW23 was er een rondleiding langs de faciliteiten van MARQ (Mobility Applied Research Quarter), een samenwerking van TNO, Noord-Brabant, Helmond en andere partijen. In deze tour werden de nieuwste faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling van connected automated vehicles getoond. Zoals: carlabs, rijsimulator, HIL- en SIL-omgevingen, Digital City Twins, faciliteiten voor het testen en verkrijgen van data langs echte wegen met als doel ground truth voor CCAM-toepassingen te realiseren.

MAGPIE: Geautomatiseerd ecosysteem voor containeroverslag

TNO demonstreerde een ‘proof of concept’ van het totale ecosysteem van yard automation voor containeroverslag in havens. Tijdens de demo reed de zelfrijdende DAF-truck automatisch een vaste route over een afgesloten deel van de Automotive Campus. TNO verzorgde de planning van de route, die door Fraunhofer was omgezet in het te volgen pad. AIIM (AI in Motion) had de omgeving nauwkeurig in kaart gebracht. Op basis van deze gecombineerde data kon de truck het traject volledig autonoom afleggen.

CEYAS: Kostenefficiënte vorm van yard automation

In deze demo hebben we de automated driving technologie die we samen met grote OEM’s hebben ontwikkeld, toegepast op een bestaande trailer mover – de V-Move – die is ontwikkeld door Verhagen in Leiden. WENOVA.EU leverde een sensor om de hoek tussen de trailer en de V-Move vast te kunnen stellen en zo optimaal te kunnen manoeuvreren. TNO, dat het technische concept ontwikkelde, testte de geautomatiseerde trailer movers samen met supermarktketen Jumbo om de efficiencyvoordelen in de praktijk te ontdekken.

FUSESS: Geautomatiseerde voertuigen met situational awareness

Bij TNO werken we hard aan de ontwikkeling van AI-algoritmes om zelfrijdende voertuigen te leren reageren zoals een menselijke bestuurder. Deze demo liet zien hoe een voertuig dankzij deze Hybrid-AI-benadering met complexe verkeerssituaties kan omgaan en rekening houdt met de risico's die aan acties verbonden zijn. Op een gegeven moment werd de rijbaan versperd door een obstakel. Het voertuig moest beslissen of het veilig is om een traject rond het obstakel te plannen en uit te voeren, of dat het beter achter het obstakel kon wachten.

URBAN STRATEGY: Digital twins bouwen

Urban Strategy bestaat uit twee onderdelen: geavanceerde software en deskundige, betrouwbare en onafhankelijke diensten van TNO. Door interactief informatie in kaarten en grafieken weer te geven ondersteunt Urban Strategy ruimtelijke ordening.

Door middel van met TNO Urban Strategy gebouwde Digital City Twins worden steden, met behulp van een combinatie van data en voorspellende modellen, ondersteund bij het vormgeven van hun waardevolle openbare ruimte en het optimaliseren van de brede welvaart voor alle bewoners. TNO streeft naar samenwerking met overheden, private partijen en onderzoeksinstellingen om kennis over mobiliteit en planning te integreren en zo het leven in steden wereldwijd te helpen verbeteren

H2-ICE: Snellere CO2-reductie van zwaar materieel

Samen met partners heeft TNO een waterstofverbrandingsmotor ontwikkeld. In dat kader wordt onder andere de single cylinder engine ontwikkeld. Een van de voordelen van de waterstofverbrandingsmotor is de enorme CO2-besparing (>99%) ten opzichte van de dieselmotor. De motor is ongevoelig voor de zuiverheid van waterstof en heeft een hoge vermogensdichtheid, vergelijkbaar met die van dieselmotoren.

Maar het grootste voordeel van deze technologie is ongetwijfeld de retrofit-optie. Met een aantal aanpassingen kun je een scheepsmotor geschikt maken om gedeeltelijk op diesel of volledig op waterstof te draaien. Retrofit is een cruciaal voordeel, omdat je zwaar materieel hierdoor veel sneller kunt verduurzamen. De dual-fuel-optie geeft extra operationele betrouwbaarheid als de infrastructuur of beschikbaarheid van waterstof niet optimaal is.

We hopen dat iedereen veel plezier heeft gehad, want de Automotive Week is een uitgelezen kans om mensen te ontmoeten, en allerlei innovaties te zien en te bespreken – en uiteraard om te netwerken!

Laat je verder inspireren

99 resultaten, getoond 1 t/m 5

Meer grip op verkeersveiligheid dankzij V4SAFETY

Informatietype:
Insight
17 juni 2024
Onze voertuigen en mobiliteitssystemen worden steeds complexer. Om de veiligheid van voertuigsystemen en verkeersmaatregelen te beoordelen, worden naast fysieke tests ook steeds vaker simulaties gebruikt.

DITM stimuleert Cooperative, Connected, and Automated Mobility in Europa

Informatietype:
Insight
14 juni 2024

Urbanism Next Europe congres 2024

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
-
Locatie:
Amsterdam

TNO intensiveert samenwerking Zuid-Korea en Japan Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility en Semicon

Informatietype:
Insight
3 juni 2024

Krachten AI bundelen voor de nieuwe generatie autonome besturingssystemen

Informatietype:
Insight
29 mei 2024