Reactie TNO op bekendmaking eerste projecten van het Nationaal Groeifonds

Thema:
Innovation system
9 april 2021

TNO heeft eerder aangegeven dat het van visie en lef getuigt om tijdens een diepe crisis in vernieuwing te investeren. De investeringen zijn bovendien een goede stap op weg naar structurele investeringen die nodig zijn om ons te kunnen blijven meten met koplopers als Duitsland én ons verdienvermogen op peil te houden. Daarbij moet niet alleen duurzame economische groei de doelstelling zijn, maar ook het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken als energietransitie, gezondheid, veiligheid en digitalisering. Daarbij zijn focus en massa essentieel.

Een journalist stelt vragen tijdens persconferentie over toekenning projecten Groeifonds op 9 april 2021

Uit de keuze die de ministers van EZK en Financiën samen met voorzitter van de beoordelingsadviescommissie vandaag bekend maakten blijkt dat het demissionaire kabinet die visie grotendeels deelt.

Keuze sluit aan bij pleidooi TNO

De keuze voor AiNED, het vergroenen van de Nederlandse economie met een nadruk op waterstof, quantum en preventieve gezondheidszorg sluiten goed aan bij het pleidooi van TNO over vooral te investeren in sleuteltechnologieën ten behoeve van de klimaat- en energieopgaven en sleuteltechnologieën op het gebied van digitalisering zoals kunstmatige intelligentie. Deze technologieën zijn niet alleen nodig voor maatschappelijke transities, maar ook om Nederland uit de crisis te innoveren.

Zie ook het position paper dat TNO indiende bij een rondetafelgesprek over het Groeifonds op 28 oktober 2020.

Laat je verder inspireren

5 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO participeert in fonds DeepTechXL voor vroege fase startups

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2022
Met haar bijdrage via TNO Tech Transfer draag TNO bij aan het verder ontwikkelen van het Nederlandse investeringsklimaat voor startups. Lees meer.

Honoreringen Groeifonds erkenning belangrijke rol toegepast onderzoek

Informatietype:
Nieuws
14 april 2022
De investeringen van het Nationaal Groeifonds zijn toegekend. TNO is betrokken bij 13 gehonoreerde of voorwaardelijk gehonoreerde projecten.

Jaaroverzicht 2021: TNO in de media

Informatietype:
Nieuws
17 januari 2022
Een snellere COVID-test, drenkelingen redden met drones, circulaire plastics en zonnecellen op auto's. Bekijk de video voor al onze innovaties uit 2021.

TNO en NEN geven samenwerking een extra boost

Informatietype:
Nieuws
12 oktober 2021
Innovaties spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Opschaling is vaak een knelpunt. Standaardisatie kan helpen en voor innovatieve oplossingen een springplank vormen naar brede toepassing. Door nauwer samen te werken willen TNO en NEN ervoor zorgen dat innovatieve bedrijvenen organisaties hun innovaties sneller naar de markt kunnen brengen. Inmiddels staat dat ook zwart op wit: op 12 oktober ondertekenden TNO en NEN een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Regio Zuid-Holland zet in op samenwerking en innovatie tuinbouw

Informatietype:
Nieuws
11 december 2020
De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie kan helpen om die positie te behouden en uit te breiden voor de toekomst.