TNO’s doelen voor 2030

29 november 2022

In 1932 is TNO opgericht om kennis toepasbaar te maken. Om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van Nederland. In de afgelopen negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Ook voor komend decennium stelt TNO ambitieuze doelen om samen met partners te realiseren.

Ambities voor Nederland

Met deze doelen voor 2030 levert TNO een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en het verdienvermogen van Nederland.

Medicijnen 2 jaar sneller ontwikkeld

Om de kwaliteit van leven te verhogen, levens te verlengen en zorgkosten te verlagen, moeten nieuwe medicijnen sneller en goedkoper beschikbaar worden. Wij helpen het ontwikkelproces van geneesmiddelen nog dit decennium met twee jaar te versnellen. TNO en haar partners brengen dat doel dichterbij met de microtracertechnologie en verdere procesinnovaties. Zo dragen we samen bij aan het leven van morgen.

Leefstijlgerelateerde ziektes gehalveerd

Om langer in goede gezondheid te leven, is een gezonde leefstijl vaak het beste medicijn. Wij helpen om het aantal mensen met leefstijlgerelateerde ziektes, zoals diabetes of obesitas, binnen tien jaar te halveren. TNO en haar partners maken dat mogelijk met gepersonaliseerde interventies, hulp bij gedragsverandering en adviezen voor beleid. We werken samen voor het leven van morgen.

Digitale privacy en veiligheid voor iedereen

Privacy en (cyber)veiligheid zijn hoekstenen van onze digitale maatschappij. Wij zorgen er binnen tien jaar voor dat iedereen zorgeloos online gegevens uit kan wisselen. TNO en haar partners maken dit mogelijk met slimme innovaties op het gebied van dataversleuteling, ‘quantum-safe’ data uitwisselen en een veilige digitale infrastructuur. Met gedeelde ambities werken we samen voor de toekomst van Nederland.

50 procent van het plastic is circulair in 2030

Om uitputting van de aarde en klimaatverandering tegen te gaan is terugdringen van plastic afval belangrijk. Onze ambitie: in 2030 is de helft van het plastic circulair. TNO ontwikkelt scenariomodellen om richting te geven aan de circulaire transitie. Samen met onze partners werken we aan nieuwe ontwerpen, productie- en recyclingtechnologieën.

Plastics produceren uit lucht en restgassen

Ons klimaat vraagt om een industrie zonder fossiele grondstoffen. Nog dit decennium lukt het TNO en haar partners om in een Nederlandse fabriek kunststof te maken uit lucht en industriële restgassen. Samen maken we impact voor de toekomst van ons land.

Klimaatverandering bestrijden vanuit de ruimte

Voor een duurzaam klimaat en schone lucht is het noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken. Met onze satellietinstrumenten willen we de wereld vóór 2030 toegang geven tot betrouwbare, precieze en onafhankelijke monitoring van emissies. Zo kunnen we emissies wereldwijd met een gerichte aanpak terugbrengen.

Quantumtechnologie luidt nieuw tijdperk in

Quantumtechnologie gaat rekenkracht en informatieveiligheid revolutionair vergroten. Vóór 2030 kunnen we daarmee problemen oplossen waar nu onvoldoende rekenkracht voor is, én een veilig internet realiseren. TNO legt samen met partners de basis voor een geheel nieuwe bedrijfstak.

Zien en niet gezien worden

Het verkrijgen van nauwkeurige en up-to-date informatie is van doorslaggevend belang tijdens elk militair optreden. TNO zorgt ervoor dat Nederland wereldwijd voorop blijft lopen in de wedloop van zien en niet gezien worden. Samen met Defensie en bedrijfsleven ontwikkelen wij de meest geavanceerde camouflage- en sensoroplossingen ter wereld. Zo zorgen we dat ons land en onze militairen veilig zijn en veilig blijven.

Alle drugslabs onrendabel

Effectieve bestrijding van drugscriminaliteit is essentieel voor een veilige samenleving. Binnen tien jaar zorgen wij ervoor dat het niet meer lonend is om in Nederland een synthetisch drugslab op te zetten. TNO werkt met haar partners aan geavanceerde sensortechnologie en voorspellende methodes die opsporing zó effectief maken, dat drugslabs niet meer rendabel zijn. Zo zorgen we voor een veiliger Nederland.

Elk oppervlak benut voor duurzame elektriciteit

Om op grote schaal groene energie op te wekken, moeten we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land. Daarom zorgen we dat elk geschikt oppervlak binnen tien jaar benut kan worden voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Mét aandacht voor landschap en natuur. Samen met onze partners ontwikkelen we innovaties zoals drijvende zonneparken en elektriciteit-opwekkende infrastructuur en gebouwen. Zo dragen we bij aan een duurzamer Nederland.

Groene waterstof op zee, voor verduurzaming industrie op land

Waterstof is essentieel voor een duurzamere energievoorziening. Met TNO-innovaties kunnen energiehubs op zee binnen tien jaar 500 MW, door offshore windenergie opgewekte, groene waterstof produceren. Dankzij deze opschaling zorgen we samen met overheid en bedrijfsleven voor een snellere verduurzaming van de industrie.

Podcastserie: Dit is onze tijd

Glenn van der Burg gaat in gesprek met ondernemers en wetenschappers over TNO’s stevige ambities voor de toekomst van Nederland. Waar staan we nu op dit moment? En waar op korte termijn?

Laat je verder inspireren

966 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuwe faciliteit voor ontwikkeling circulaire plastics op industriële schaal

Informatietype:
Nieuws
28 november 2023
TNO heeft samen met de Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus een overeenkomst getekend voor de start van Brightlands Circular Space.

Een gezonde leefstijl als beste medicijn

Informatietype:
Insight
28 november 2023

Bouwtransitie versneld uit de startblokken dankzij Emissieloos Bouwen

Informatietype:
Insight
27 november 2023

Onderzoek levert nieuwe mogelijkheden op voor flexibel bewaken en beveiligen

Informatietype:
Nieuws
26 november 2023

Quantum Application Lab ontvangt subsidie voor ontwikkeling quantum computing toepassingen

Informatietype:
Nieuws
24 november 2023