TNO’s doelen voor 2030

In 1932 is TNO opgericht om kennis toepasbaar te maken. Om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van Nederland. In de afgelopen negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Ook voor komend decennium stelt TNO ambitieuze doelen om samen met partners te realiseren.

Ambities voor Nederland

Met deze doelen voor 2030 levert TNO een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en het verdienvermogen van Nederland.

Medicijnen 2 jaar sneller ontwikkeld

Om de kwaliteit van leven te verhogen, levens te verlengen en zorgkosten te verlagen, moeten nieuwe medicijnen sneller en goedkoper beschikbaar worden. Wij helpen het ontwikkelproces van geneesmiddelen nog dit decennium met twee jaar te versnellen. TNO en haar partners brengen dat doel dichterbij met de microtracer technologie en verdere procesinnovaties. Zo dragen we samen bij aan het leven van morgen.

Leefstijlgerelateerde ziektes gehalveerd

Om langer in goede gezondheid te leven, is een gezonde leefstijl vaak het beste medicijn. Wij helpen om het aantal mensen met leefstijlgerelateerde ziektes, zoals diabetes of obesitas, binnen tien jaar te halveren. TNO en haar partners maken dat mogelijk met gepersonaliseerde interventies, hulp bij gedragsverandering en adviezen voor beleid. We werken samen voor het leven van morgen.

Digitale privacy en veiligheid voor iedereen

Privacy en (cyber)veiligheid zijn hoekstenen van onze digitale maatschappij. Wij zorgen er binnen tien jaar voor dat iedereen zorgeloos online gegevens uit kan wisselen. TNO en haar partners maken het mogelijk met slimme innovaties op het gebied van dataversleuteling, ‘quantum-safe’ data uitwisselen en een veilige digitale infrastructuur. Met gedeelde ambities werken we samen voor de toekomst van Nederland.

50 procent van het plastic is circulair

Om uitputting van de aarde en klimaatverandering tegen te gaan is het terugdringen van plastic afval van groot belang. Wij maken het binnen tien jaar mogelijk om de helft van het plastic herbruikbaar te maken. TNO en haar partners werken aan modellen en nieuwe productie- en recylingtechnologie. Samen maken we het verschil voor de toekomst van Nederland.

Kunststof uit lucht en restgassen

Ons klimaat vraagt om een industrie zonder fossiele grondstoffen. Nog dit decennium lukt het TNO en haar partners om in een Nederlandse fabriek kunststof te maken uit lucht en industriële restgassen. Samen maken we impact voor de toekomst van ons land.

Klimaatverandering bestrijden vanuit de ruimte

Voor een duurzaam klimaat en schone lucht is het noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken. Met onze satellietinstrumenten willen we de wereld vóór 2030 toegang geven tot betrouwbare, precieze en onafhankelijke monitoring van emissies. Zo kunnen we emissies wereldwijd met een gerichte aanpak terugbrengen.

Quantumtechnologie luidt nieuw tijdperk in

Quantumtechnologie gaat rekenkracht en informatieveiligheid revolutionair vergroten. Voor 2030 kunnen we daarmee problemen oplossen waar nu onvoldoende rekenkracht voor is, én een veilig internet realiseren. TNO gaat als partner van QuTech de basis leggen voor een geheel nieuwe bedrijfstak.

Zien en niet gezien worden

Het verkrijgen van nauwkeurige en up-to-date informatie is van doorslaggevend belang tijdens elk militair optreden. TNO zorgt ervoor dat Nederland wereldwijd voorop blijft lopen in de wedloop van zien en niet gezien worden. Samen met Defensie en bedrijfsleven ontwikkelen wij de meest geavanceerde camouflage- en sensoroplossingen ter wereld. Zo zorgen we dat ons land en onze militairen veilig zijn en veilig blijven.

Alle drugslabs onrendabel

Effectieve bestrijding van drugscriminaliteit is essentieel voor een veilige samenleving. Binnen tien jaar zorgen wij ervoor dat het niet meer winstgevend is om in Nederland een synthetisch drugslab op te zetten. TNO werkt met haar partners aan geavanceerde sensortechnologie en voorspellende methodes die opsporing zó effectief maken, dat drugslabs niet meer rendabel zijn. Zo zorgen we voor een veiliger Nederland.

Elk oppervlak benut voor duurzame elektriciteit

Om op grote schaal groene energie op te wekken, moeten we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land. We maken het binnen 10 jaar mogelijk elk geschikt oppervlak te benutten voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Mét aandacht voor landschap en natuur. Samen met onze partners ontwikkelen we innovaties zoals drijvende zonneparken en elektriciteit-opwekkende infrastructuur en gebouwen. Zo dragen we bij aan een duurzamer Nederland.

Laat je verder inspireren

755 resultaten, getoond 1 t/m 5

Angèle Reinders nieuwe directeur Solliance

Informatietype:
Nieuws
1 februari 2023

Angèle Reinders, hoogleraar van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), is benoemd tot nieuwe directeur van Solliance. Reinders gaat leiding geven aan de nieuwe brede focus van het Nederlands/Vlaamse/Duitse samenwerkingsverband op het gebied van zonne-energie.

Grondstofschaarste: maakt schaarste de energietransitie fataal?

Informatietype:
Artikel

Grondstoffenschaarste neemt toe. Hoe stellen we Europa veilig van kritieke grondstoffen? Bij TNO werken we aan antwoorden met onderzoek.

EntoBreed: AgriTech startup voor duurzame meelwormenkweek

Informatietype:
Insight
30 januari 2023

EntoBreed is een innovatieve agri-tech start-up die zich richt op de duurzame kweek van eetbare meelwormen. Hun doel? Een volledig circulair product te creëren.

Compensatie remde groei energiearmoede

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2023

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2022 naar schatting ruim 600 duizend huishoudens (circa 510 duizend in 2020) in ons land in energiearmoede leefden: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen.

Zorgkosten hoger naarmate de energiekwaliteit van huis slechter is

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2023

Uit een verkennende studie van TNO blijkt dat zorgkosten van huishoudens hoger zijn naarmate de energiekwaliteit van hun huis slechter is. Deze correlatie is vooral sterk in het geval van kinderen onder de 18 die leven in een huis met een zeer lage energiekwaliteit waar de verwarming uit of laag staat.