TNO’s doelen voor 2030

29 november 2022

In 1932 is TNO opgericht om kennis toepasbaar te maken. Om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van Nederland. In de afgelopen negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Ook voor komend decennium stelt TNO ambitieuze doelen om samen met partners te realiseren.

Ambities voor Nederland

Met deze doelen voor 2030 levert TNO een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en het verdienvermogen van Nederland.

Medicijnen 2 jaar sneller ontwikkeld

Om de kwaliteit van leven te verhogen, levens te verlengen en zorgkosten te verlagen, moeten nieuwe medicijnen sneller en goedkoper beschikbaar worden. Wij helpen het ontwikkelproces van geneesmiddelen nog dit decennium met twee jaar te versnellen. TNO en haar partners brengen dat doel dichterbij met de microtracertechnologie en verdere procesinnovaties. Zo dragen we samen bij aan het leven van morgen.

Leefstijlgerelateerde ziektes gehalveerd

Om langer in goede gezondheid te leven, is een gezonde leefstijl vaak het beste medicijn. Wij helpen om het aantal mensen met leefstijlgerelateerde ziektes, zoals diabetes of obesitas, binnen tien jaar te halveren. TNO en haar partners maken dat mogelijk met gepersonaliseerde interventies, hulp bij gedragsverandering en adviezen voor beleid. We werken samen voor het leven van morgen.

Digitale privacy en veiligheid voor iedereen

Privacy en (cyber)veiligheid zijn hoekstenen van onze digitale maatschappij. Wij zorgen er binnen tien jaar voor dat iedereen zorgeloos online gegevens uit kan wisselen. TNO en haar partners maken dit mogelijk met slimme innovaties op het gebied van dataversleuteling, ‘quantum-safe’ data uitwisselen en een veilige digitale infrastructuur. Met gedeelde ambities werken we samen voor de toekomst van Nederland.

50 procent van het plastic is circulair

Om uitputting van de aarde en klimaatverandering tegen te gaan is het terugdringen van plastic afval van groot belang. Wij maken het binnen tien jaar mogelijk om de helft van het plastic herbruikbaar te maken. TNO en haar partners werken aan modellen en nieuwe productie- en recylingtechnologie. Samen maken we het verschil voor de toekomst van Nederland.

Kunststof uit lucht en restgassen

Ons klimaat vraagt om een industrie zonder fossiele grondstoffen. Nog dit decennium lukt het TNO en haar partners om in een Nederlandse fabriek kunststof te maken uit lucht en industriële restgassen. Samen maken we impact voor de toekomst van ons land.

Klimaatverandering bestrijden vanuit de ruimte

Voor een duurzaam klimaat en schone lucht is het noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken. Met onze satellietinstrumenten willen we de wereld vóór 2030 toegang geven tot betrouwbare, precieze en onafhankelijke monitoring van emissies. Zo kunnen we emissies wereldwijd met een gerichte aanpak terugbrengen.

Quantumtechnologie luidt nieuw tijdperk in

Quantumtechnologie gaat de rekenkracht van computers en informatieveiligheid revolutionair vergroten. Vóór 2030 kunnen we daarmee problemen oplossen waar nu onvoldoende rekenkracht voor is, én een veilig internet realiseren. TNO gaat als partner van QuTech de basis leggen voor een geheel nieuwe bedrijfstak.

Zien en niet gezien worden

Het verkrijgen van nauwkeurige en up-to-date informatie is van doorslaggevend belang tijdens elk militair optreden. TNO zorgt ervoor dat Nederland wereldwijd voorop blijft lopen in de wedloop van zien en niet gezien worden. Samen met Defensie en bedrijfsleven ontwikkelen wij de meest geavanceerde camouflage- en sensoroplossingen ter wereld. Zo zorgen we dat ons land en onze militairen veilig zijn en veilig blijven.

Alle drugslabs onrendabel

Effectieve bestrijding van drugscriminaliteit is essentieel voor een veilige samenleving. Binnen tien jaar zorgen wij ervoor dat het niet meer lonend is om in Nederland een synthetisch drugslab op te zetten. TNO werkt met haar partners aan geavanceerde sensortechnologie en voorspellende methodes die opsporing zó effectief maken, dat drugslabs niet meer rendabel zijn. Zo zorgen we voor een veiliger Nederland.

Elk oppervlak benut voor duurzame elektriciteit

Om op grote schaal groene energie op te wekken, moeten we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land. Daarom zorgen we dat elk geschikt oppervlak binnen tien jaar benut kan worden voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Mét aandacht voor landschap en natuur. Samen met onze partners ontwikkelen we innovaties zoals drijvende zonneparken en elektriciteit-opwekkende infrastructuur en gebouwen. Zo dragen we bij aan een duurzamer Nederland.

Laat je verder inspireren

842 resultaten, getoond 1 t/m 5

Connected Automated Transport: van theorie naar wielen op de weg

Informatietype:
Insight
7 juni 2023

De uitdagingen in de logistiek zijn groot. De komende jaren zal er meer vervoerd moeten worden. Met minder medewerkers, minder uitstoot en zo weinig mogelijk verkeersslachtoffers. Connected Automated Transport (CAT) kan hier een mooie bijdrage aan leveren. Welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn, onderzoekt TNO samen met onder meer IenW en Rijkswaterstaat binnen het Afsprakenkader.

Schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en accurate emissiemetingen

Informatietype:
Insight
6 juni 2023

Met betrouwbare emissiecijfers over de bouwplaats en inzichten in slimme bouwlogistieke maatregelen kan de sector vandaag al flinke stappen zetten. Beide onderwerpen zijn onderdeel van het Afsprakenkader: een strategische samenwerking tussen IenW, Rijkswaterstaat en TNO .

Datagedreven aanpak maakt wegonderhoud efficiënter en duurzamer

Informatietype:
Insight
5 juni 2023

Door de conditie van de draagkracht van alle rijkswegen gedetailleerd in kaart te brengen, kan onderhoud proactiever, efficiënter en duurzamer worden georganiseerd. Deze datagedreven aanpak van het wegennet is een van de projecten binnen het Afsprakenkader van IenW, Rijkswaterstaat en TNO.

Onderzoeksresultaten meerjarig vraaggestuurd cybersecurity onderzoeksprogramma 2019-2022

Informatietype:
Artikel

Tussen 2019 en 2022 heeft TNO in samenwerking met het NCSC een viertal vraaggestuurde onderzoeken uitgevoerd. De onderwerpen komen uit de NCSC onderzoeksagenda: herstelvermogen, cyber foresight, supply chain risk en kwantificeren van cyberrisico's.

Jonger naar de tandarts, later minder gaatjes

Informatietype:
Nieuws
2 juni 2023

Uit onderzoek van UMCG, TNO en de Erasmus Universiteit blijkt dat kinderen die vanaf de doorbraak van het eerste tandje naar de tandarts of mondhygiënist worden verwezen, op 5-jarige leeftijd minder beginnende gaatjes hebben dan kinderen die niet worden verwezen.