nieuws

ECN part of TNO van start met 8 innovatieprogramma’s

Gericht op de innovatieopgave van de energietransitie • 03 apr 2018

Aan de hand van 8 innovatieprogramma’s is ECN part of TNO per april 2018 begonnen als het nieuwe centre of excellence voor energievraagstukken. Deze 8 innovatieprogramma’s (roadmaps) sluiten aan bij de energieagenda en het recente Regeerakkoord.

ECN part of TNO richt zich als krachtige kennispartner voor bedrijven, overheid en kennisorganisaties op de uitdagingen de energietransitie. Samen met stakeholders en opdrachtgevers wil ECN part of TNO een belangrijke bijdrage leveren aan een CO2-arme economie in 2050.

Innovatieprogramma’s

De 8 innovatieprogramma’s ieder programma zijn:

ECN part of TNO dekt alle relevante en noodzakelijke aspecten van de energietransitie in samenhang af: opwekking, transport, opslag, gebruik en beleid. Het vormt een centrum voor onafhankelijk en internationaal toonaangevend energieonderzoek met ruim 700 medewerkers en onderzoeksfaciliteiten van wereldklasse.

Aansluiting bij onderzoeksagenda’s

ECN part of TNO staat op de derde plaats wat betreft deelname aan Europese projecten voor energieonderzoek. Nationaal en Europees zijn onderzoeksagenda’s en akkoorden gericht op verduurzaming en energietransitie vastgesteld. De bijdragen van ECN part of TNO sluiten aan bij het Regeerakkoord om versneld een CO2-arme energiehuishouding te krijgen, de onderzoeksagenda’s van de Europese Commissie, de Topsector Energie en uiteraard ook de plannen van het bedrijfsleven. Op die manier wordt vanuit brede maatschappelijke behoefte invulling gegeven aan de programmering van het energieonderzoek.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.