nieuws

Reactie TNO op bekendmaking eerste projecten van het Nationaal Groeifonds

09 apr 2021

TNO heeft eerder aangegeven dat het van visie en lef getuigt om tijdens een diepe crisis in vernieuwing te investeren. De investeringen zijn bovendien een goede stap op weg naar structurele investeringen die nodig zijn om ons te kunnen blijven meten met koplopers als Duitsland én ons verdienvermogen op peil te houden. Daarbij moet niet alleen duurzame economische groei de doelstelling zijn, maar ook het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken als energietransitie, gezondheid, veiligheid en digitalisering. Daarbij zijn focus en massa essentieel.
De keuzes sluiten goed aan bij het pleidooi van TNO om te investeren in sleuteltechnologieën ten behoeve van de klimaat- en energieopgaven en digitalisering.

Uit de keuze die de ministers van EZK en Financiën samen met voorzitter van de beoordelingsadviescommissie vandaag bekend maakten blijkt dat het demissionaire kabinet die visie grotendeels deelt.

Paul de Krom, CEO TNO: “De voorstellen van de adviescommissie die het demissionaire kabinet overneemt getuigen van visie voor de lange termijn. Uit de toelichting tijdens de persconferentie bleek dat het langetermijneffect van R&D en kennisontwikkeling voor de economie wordt onderkend, ook waar de CPB-modellen die effecten niet nog niet goed meenemen.”

Lees ook

De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren

Lees verder

Keuze sluit aan bij pleidooi TNO

De keuze voor AiNED, het vergroenen van de Nederlandse economie met een nadruk op waterstof, quantum en preventieve gezondheidszorg sluiten goed aan bij het pleidooi van TNO over vooral te investeren in sleuteltechnologieën ten behoeve van de klimaat- en energieopgaven en sleuteltechnologieën op het gebied van digitalisering zoals kunstmatige intelligentie. Deze technologieën zijn niet alleen nodig voor maatschappelijke transities, maar ook om Nederland uit de crisis te innoveren.

Zie ook het position paper dat TNO indiende bij een rondetafelgesprek over het Groeifonds op 28 oktober 2020.

TNO Insights

De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren

15 februari 2021
Nu het vaccineren is opgestart, groeit de aandacht voor de toekomst. Met de bankencrisis in ons achterhoofd willen we koste wat het kost voorkomen dat onze economie weer voor lange tijd in het slop raakt.... Lees verder
Nieuws

Oudste gesteente in ons land ruim 400 miljoen jaar geleden gevormd

08 april 2021
In de Heimansgroeve langs de Geul in Zuid-Limburg ligt het oudste gesteente dat aan het oppervlak zichtbaar is in ons land. Het is 330 miljoen jaar oud, maar nu blijkt uit onderzoek van TNO dat het lang... Lees verder
Nieuws

Airbus en TNO ontwikkelen lasercommunicatieterminal voor vliegtuigen

08 april 2021
Airbus en TNO  zijn gezamenlijk het programma UltraAir gestart voor de ontwikkeling van een demonstratiemodel van een lasercommunicatieterminal voor vliegtuigen. Dit project wordt medegefinancierd door... Lees verder