Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen. Tevens biedt het kansen om lokaal ondernemerschap te verbeteren en armoede te verminderen. TNO creëert impact in lage-inkomens groepen. In publiek-private samenwerking ontwikkelen we innovaties met financiële en sociale impact.

Impact creëren

Internationale vraagstukken van de toekomst zijn de groeiende wereldbevolking naar 9 miljard mensen en de toenemende welvaart en consumptie. Hierdoor ontstaat schaarste aan voedsel, energie en grondstoffen. Mensen met de laagste inkomens in ontwikkelingslanden zullen als eerste de dupe worden van eventuele schaarste. Het is mede onze verantwoordelijkheid om oplossingen te ontwikkelen voor dit vraagstuk en mensen die onder de armoede grens leven een beter bestaan te geven. Dit bevordert de stabiliteit en veiligheid in de wereld.

Inclusieve business

Inclusieve business is niet een simpele zaak. Er is innovatie nodig om nieuwe business proposities succesvol te realiseren in de markt voor mensen met de laagste inkomens. Enerzijds technische innovatie voor oplossingen voor onder meer energie, water en voedselvragen. Anderzijds business innovaties voor juiste marktinzichten, specifieke business modellen en opschalingsstrategieën in ontwikkelingslanden. TNO draagt bij met technische kennis en samen met bedrijven maken we passende business modellen. We realiseren systeeminnovaties die marktgericht zijn met een sociaal en financieel duurzaam verdienmodel voor alle betrokken partijen.

Publiek-private samenwerking

Inclusieve innovaties doet TNO altijd in samenwerking met nationale en internationale bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennis instellingen en overheden. We hebben een goed netwerk in Afrika en Azië. Momenteel lopen er minstens 20 projecten op de volgende thema’s.

Lees ons Newsletter Innovation for Development - December 2017

Lezen
Nieuws

Betere zorg rond zwangerschap en geboorte in Suriname

09 december 2016
Het landelijk uitvoeren van nieuwe interventies rond zwangerschap en geboorte in Suriname is een noodzaak. Hiervoor is onlangs gepleit tijdens het eindsymposium van Perinatale Interventies Suriname (Perisur).... Lees verder
Nieuws

Conn@ct.Now heeft jeugd in fragiele staten toekomst gegeven

11 november 2016
Samen met War Child, Child Helpline International en Free Press Unlimited, heeft TNO zich gedurende vijf jaar ingezet om kinderen in fragiele staten een toekomst te geven. Het programma met subsidie van... Lees verder
Nieuws

Successvolle test met water zuivering in Tanzania

12 juli 2016
In veel gebieden in Tanzania bevat het grondwater van nature veel fluoride. Dit zorgt voor bruinkleuring van de tanden en andere  gezondheidsproblemen. In samenwerking met andere partijen heeft TNO een... Lees verder

Bekijk vorige nieuwsbrieven
TNO en maatschappij
Contact

Drs. Mathilde Miedema

  • Ontwikkelingslanden
  • Afrika
  • Bangladesh
  • Innovatie
  • Ontwikkelingssamenwerking
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.