Towards Digital Life: Een toekomstvisie op AI anno 2032

In 2022 bestaat TNO maar liefst 90 jaar. Om dat te vieren heeft een aantal experts uit de organisatie een toekomstvisie op AI geschreven. Daarin zetten ze uiteen waar zij verwachten dat we over tien jaar staan wat betreft kunstmatige intelligentie. En voorspellen ze wat dat betekent voor onder andere de industrie, mobiliteit, duurzaamheid, onze gezondheid – en onderzoek zelf.

In 1945, toen TNO slechts dertien jaren telde, inspireerde de Amerikaanse denker Vannevar Bush, de wereld met zijn visie As we may think. Bush voorzag de snelle ontwikkeling van computers, het internet en zelfs koppelingen tussen hersenen en machines. Deze digitaliseringsrevolutie is waarheid geworden en heeft zich vrijwel geheel in het 90-jarig leven van TNO voltrokken. Daarnaast heeft TNO er met een eindeloze reeks uitvindingen aan bijgedragen.

Het begin van de volgende vernieuwingsgolf heeft zich inmiddels al aangediend: artificial intelligence. We hebben algoritmes ontwikkeld die mogelijk als intelligente machines aan onze samenleving gaan deelnemen. Machines die de mens zullen ondersteunen, maar ook loskomen van een werkplek en zich autonoom door onze wereld gaan bewegen. Robots die ons vervoeren, verzorgen, verdedigen, vermaken of (gezelschaps)partner zullen zijn.

Het gaat dus om een kunstmatige vorm van intelligentie (AI) waartoe we ons als mens zullen moeten gaan verhouden. Zoals bij veel technologische ontwikkelingen roept dat veel gevoelens op. Aan de ene kant het verlangen naar wat AI voor ons kan gaan betekenen. Aan de andere kant de angst dat AI onze samenleving en democratie zal ontwrichten. TNO voorziet dat AI in de komende tien jaar ‘groot’ zal worden. Groot in de betekenis van maatschappelijke en economische impact, maar ook groot in de betekenis van ‘volwassenheid’ en het vertonen van verantwoordelijk en moreel gedrag.

De opvoeding van AI

Onze samenleving staat voor de unieke uitdaging AI-systemen duidelijk te maken welke doelen we als mens willen nastreven, en op basis van welke ethische waarden.

Innovatie met AI

AI-gedreven innovatie voor het bedrijfsleven zal leiden tot een toename van 10% van het huidige Europese BNP in 2030. Hoe ziet die wereld er concreet uit? In de bouw, in de zorg en andere sectoren.

Innovatie innoveren

AI verandert de rol van de onderzoeker. De door AI gegenereerde kennis zal de komende decennia nog niet ‘verklarend’ zijn. Het legt wel verbanden, maar kent geen oorzaak-gevolg. Creativiteit blijft voorlopig voorbehouden aan de mens.

Download het visiepaper

‘Towards Digital Life: Een toekomstvisie op AI anno 2032’

Laat je verder inspireren

39 resultaten, getoond 6 t/m 10

David Deutsch over de ontwikkeling en toepassing van AI

Informatietype:
Insight
27 september 2022

Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer bij TNO, schuift digitaal aan bij David Deutsch: fysicus, hoogleraar in Oxford en één van de pioniers op het gebied van quantum computing. Samen praten ze over de betekenis van quantum computing voor de ontwikkeling en toepassing van AI. Zal AI ooit in staat zijn ‘verklaarde kennis’ te genereren’ of ethiek van mensen te kunnen leren?

Georgette Fijneman over de belofte van AI voor zorgverzekeraars

Informatietype:
Insight
27 september 2022

Hanneke Molema, senior consultant gezond leven bij TNO, interviewt Georgette Fijneman, sinds 2017 de directievoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Wat is de belofte van AI voor één van Nederlands grootste zorgverzekeraars?

Rob de Wijk over de opkomst van AI in geopolitieke context

Informatietype:
Insight
27 september 2022

Anne Fleur van Veenstra, Director of Science bij de TNO-unit SA&P, interviewt Rob de Wijk, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen in Leiden én de oprichter van het The Hague Centre for Strategic Studies. Daarnaast is hij een veelgevraagde expert bij radio- en televisieprogramma’s. Wat betekent de opkomst van AI in een geopolitieke context en bij gewapende conflicten?

Bram Schot over de invloed van AI op mobiliteit

Informatietype:
Insight
27 september 2022

Marieke Martens, Science Director bij TNO en hoogleraar Automated Vehicles aan de Universiteit Eindhoven, gaat in gesprek met Bram Schot. Hun gesprek gaat over de invloed van AI op mobiliteit. Wat betekent dat voor het productieproces? En hoe ziet een toekomst met autonome voertuigen eruit?

Eppo Bruins over AI in verschillende overheidsdomeinen

Informatietype:
Insight
27 september 2022

Eppo Bruins, Voorzitter Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie in gesprek met Michiel van der Meulen (TNO) over de ontwikkeling van AI.