Ik en TNO

Een vitale samenleving

TNO initieert technologische en sociale innovatie voor een gezonde inrichting van ons leven en voor een vitale samenleving.

Ik en TNO

Een mobiele samenleving

TNO creëert doorbraken met de combinatie van technologische innovatie, beïnvloeding van gedrag én slimmere organisatie om de mobiliteit schoner, veiliger en betrouwbaarder te maken.

Ik en TNO

Concurrentiekracht industrie

TNO versterkt de innovatiekracht van de industrie door innovatie van producten en processen met een sterke focus op duurzaamheid.

Ik en TNO

Duurzame energievoorziening

TNO streeft door middel van innovaties naar een duurzame, efficiënte en leveringszekere energievoorziening.

Ik en TNO

Een verbonden samenleving

TNO onderzoekt de gevolgen van de informatie-maatschappij en stimuleert de introductie van nieuwe diensten, toepassingen en beleid op basis van de nieuwste ict, media en ruimtevaarttechnologie.

Ik en TNO

Een veilige samenleving

TNO focust op een veilige samenleving door het creëren van innovaties voor mensen die zich dagelijks inzetten bij defensie, politie, hulpdiensten en het bedrijfsleven.

Ik en TNO

Vitale stedelijke omgeving

TNO werkt aan transities en innovaties die bijdragen aan een duurzame bebouwing en inrichting van beschikbare ruimte om comfortabel te kunnen leven in een dichtbevolkt land.

Meer collega's

Werken bij TNO