Predictive maintenance en slimme bediening

Veel sectoren streven naar een betrouwbaar en veilig gebruik van apparatuur, machines en andere infrastructuren. Hoe kan een windpark op een veilige manier maximale energie opwekken tegen minimale kosten? Wanneer moet de overheid onderhoud plegen aan een brug om de veiligheid te waarborgen? Hoe kan een fabrikant zorgen voor automatische aanpassing van hightech instrumenten? TNO probeert deze vragen te beantwoorden. Door gebruik te maken van AI faciliteren we een betere planning van predictive maintenance en een slimme bediening.

Werk met ons in APPL.AI

Neem contact op met ons over Predictive maintenance en slimme bediening

Contact

Gebruik van AI voor predictive maintenance en slimme bediening

TNO gebruikt AI om de efficiëntie van de bediening en predictive maintenance op drie gebieden te verhogen:

1. Energieproductie- en transportsystemen: TNO ontwikkelt data gestuurde modellen en optimalisatie routines ter ondersteuning van strategische en operationele beslissingen. Dit maakt het mogelijk om met een hoge mate van onzekerheid en complexiteit om te gaan.

2. Predictive maintenance van structuren: Het inspecteren van infrastructuren (bijvoorbeeld bruggen en productiefaciliteiten) is complex, arbeidsintensief en vereist menselijke interpretatie. Hier is voorspellend onderhoud van grote waarde voor de veiligheid. Door de intelligente digital twin technologie, kan het schadepatroon automatisch worden herkend. Op basis hiervan kunnen monitoring, onderhoudsplanning en beoordeling van de degradatie worden verbeterd.

3. Productie-industrie: Er is een toenemende vraag naar flexibiliteit in de productenmix. Daarom moeten we een hoge kwaliteitscontrole handhaven en tegelijkertijd zorgen voor een real-time en continue monitoring. Bij TNO kijken we naar de totale workflow en toegankelijke data om de juiste AI-gestuurde oplossing te bepalen. Dit kan variëren van de ontwikkeling van specifieke kwaliteitssensoren en intelligente digital twin technologie tot een op fysica gebaseerd model ondersteund door AI.

Omgaan met DATA kenmerken en data vertrouwelijkheid

Er is een groot potentieel voor AI in slimme bediening en predictive maintenance. Er zijn ook uitdagingen. Denk aan het omgaan met beperkte en kwalitatief slechte data of het waarborgen van vertrouwelijkheid bij het delen van data tussen meerdere partijen. De toepassing van AI vereist inzicht in de relevante domeineisen.

In veel gevallen kan een combinatie van modelgebaseerde en data gestuurde AI (hybride AI en digital twins) worden gebruikt om met de beperkingen van data om te gaan. We benutten eerdere modelkennis door gebruik te maken van wat we al weten. Dit doen we in samenwerking met partners uit de productie-industrie, de energie- en de bouwsector. Ook besteden we aandacht aan een transparante en betrouwbare samenwerking tussen AI-systemen en operatoren.

Wat biedt TNO?

  • Wij helpen organisaties bij het ontwikkelen van AI-toepassingen, waarbij we de kansen en valkuilen van AI blootleggen.
  • In nauwe samenwerking met industriële partners en overheden ontwikkelen wij AI-workflows ter ondersteuning van beslissingen op gebied van energieproductie en -transport (weg, spoor, water, energie).
  • We maken een digital twin van structuren, machines of systemen door het combineren van op fysica gebaseerde modelleringsvaardigheden, domeinkennis en data-analytics/artificial intelligence-technieken.
  • Wij ontwikkelen systeemoplossingen die innovaties op het gebied van computervisie, robotica, machine-learning en samenwerking tussen mens en machine.
  • Dankzij onze ervaring op het gebied van sensor-dataverzameling, (OPC-UA) datacommunicatie, -verwerking en -opslag in een digital twin dataplatform, kunnen wij data managen om uw AI-algoritme te trainen.
Toepassingsgebieden
Contact