TNO Industrie realiseert baanbrekende innovaties in industriële hightech-waardeketens om daarmee bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn en aan de concurrentiepositie van onze partners. De ambitie is om er met onze baanbrekende technologieën voor te zorgen dat de Nederlandse hightechindustrie in 2030 toonaangevend is in nieuwe en bestaande markten. Wij gaan ervan uit dat de oplossingen voor de huidige wereldproblemen grotendeels zullen berusten op nieuwe technologieën, die nieuwe materialen, producten, processen en diensten mogelijk maken. Bij de Unit Industrie zetten we onze jarenlange ervaring in voor sleuteltechnologieën op het gebied van fotonica, mechatronica, nanotechnologie, quantumtechnologie, systems engineering, geprinte en dunne-film-elektronica, en materiaalwetenschappen. Wij zorgen ervoor dat deze technologieën en oplossingen zover worden doorontwikkeld dat ze in de industrie kunnen worden toegepast.

Download de paper

Digitalisering cruciaal voor circulaire industrie

Download de paper

De industrie is een onmisbare schakel om oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Wij willen daar graag ons steentje aan bijdragen met onze vakkennis op de volgende aandachtsgebieden:

  • Nanofabricage voor patroneren en metrologie, bijvoorbeeld in de halfgeleidersector
  • Satellietinstrumentatie voor aardobservatie en astronomie
  • Precisie-instrumenten voor wetenschappelijke toepassingen
  • Dunne-film-elektronica voor een breed scala aan toepassingen, van medische sensorsystemen tot auto-dashboards
  • 3D-printprocessen voor nieuwe toepassingen, met name de opschaling van printtechnologie voor serieproductie
  • Quantumcomputers en quantumcommunicatie voor het versterken van rekenkracht en veilige communicatiestromen

Smart Industry

Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen, en de inzet van nieuwe productietechnologie. Wanneer slimmere machines, robots en andere onderdelen van het productieproces onderling kunnen communiceren, kan de industrie nog efficiënter werken.

Deze optimalisatie vindt niet alleen plaats binnen bedrijven, maar ook tussen verschillende bedrijven in de waardeketen. TNO stimuleert de ontwikkeling van nieuwe initiatieven door het opzetten van regionale fieldlabs waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken om de doelstellingen van Smart Industry te realiseren. Alleen door middel van dergelijke allianties kunnen we wereldwijde oplossingen bieden voor wereldwijde vraagstukken.

STERKE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

Samen met bedrijven en kennispartners zetten we regionale ecosystemen op. Op basis van platformtechnologie creëren we sterke publiek-private samenwerkingsverbanden die gebruik kunnen maken van gezamenlijke topfaciliteiten. Door samen te werken kunnen we meer kennis ontwikkelen en ervoor zorgen dat wat we creëren sneller toepasbaar is.


De ambitie van TNO Unit Industrie is om er met onze baanbrekende technologieën voor te zorgen dat de Nederlandse hightechindustrie in 2030 toonaangevend is in nieuwe en bestaande markten.

Contact

Drs. Arnaud de Jong