Thermochemisch plastic recyclen

Thema:
Thermochemische recycling

Als mechanische en chemische recycling van plastics economisch niet haalbaar zijn, biedt thermochemische recycling mogelijk een duurzame oplossing. TNO ontwikkelt technologieën om plastics door pyrolyse thermisch te recyclen, zodat ze als nieuwe bouwstenen een geschikte grondstof vormen voor bestaande industriële installaties.

Thermochemische recycling maakt afvalplastics geschikt om opnieuw in te zetten als grondstof voor de chemische industrie. Het resultaat van het pyrolyseproces is een nieuwe grondstof die in de zogeheten kraakinstallatie (of in de zuiveringstrein ervan) kan worden toegepast. In een kraakinstallatie wordt een aardoliefractie omgezet in vooral etheen en propeen, de basis van de twee meest voorkomende type plastics: polypropeen (PP) en polyetheen (LDPE of HDPE).

Thermochemisch plastic recyclen in de praktijk

Thermochemische recycling van plastic

Met thermochemische recycling begint het bouwen van polymeren feitelijk opnieuw. Enerzijds vergt het proces een hoge temperatuur, duurdere units en meer energie. Anderzijds is het robuuster en geschikt voor gemengde en vervuilde plasticstromen. De methode speelt zeker ook een rol in de toekomst. Er blijft tenslotte altijd behoefte aan een mix van plastics en folies die via mechanische en chemische routes niet valt terug te winnen.

De belangrijkste toepassing van thermochemische recycling zijn plastics voor de voedingsmiddelenindustrie. Omdat thermochemische recycling monomeren en bouwstenen oplevert, en daarmee weer teruggaat naar het begin van het productieproces, moeten die dezelfde samenstelling hebben als de ‘virgin plastics’ uit fossiele grondstoffen. TNO ontwikkelt technologieën om dat mogelijk te maken, met als voordeel een reductie van fossiele grondstoffen die nodig zijn in het productieproces. Wel is het een uitdaging om gebruik te blijven maken van de bestaande en beproefde kraakinstallatie en infrastructuur.

Recyclebare composieten

Verder bouwen we in de publiek-private samenwerking Brightsite industriële demo’s op laboratorium- en pilotschaal, waarmee we bedrijven helpen om hun duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen te realiseren. Een van de ontwikkeling is het MILENA-proces waarin we verschillende stromen biomassa en plastics afval kunnen omzetten in bouwstenen voor de industrie.

Aan de basis van het onderzoek staan de technologieën die TNO de afgelopen twee tot drie decennia ontwikkelde voor de verwerking van biomassa in Petten. Geholpen door de goede ervaringen die we daarmee opdeden, optimaliseren we de technologieën nu voor plastics, huisafval en gemengde stromen. Aanvullend beschikken we over een goed overzicht van de andere technologieën die daarvoor mogelijk zijn.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 6 t/m 10

TNO in kerngroep project SYSCHEMIQ voor een circulaire economie

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2022
De Europese Unie heeft onlangs een financiële impuls van 9,6 miljoen euro toegezegd aan het internationale onderzoeks- en demonstratieproject SYSCHEMIQ, waar TNO aan deelneemt.

Onderzoek naar volledig recyclebare verpakkingen soepen en sauzen

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2022

Nieuwe meetmethode microplastics uit textiel in kaart

Informatietype:
Nieuws
17 september 2021

Lancering nieuwe brochure: A circular economy for plastics

Informatietype:
Nieuws
15 april 2021

Nieuw: Nationaal Platform Plastics Recycling

Informatietype:
Nieuws
4 februari 2021