Direct naar de inhoud

TNO is er voor iedereen

Bij TNO vinden we dat iedereen volledig zichzelf moet kunnen zijn en dezelfde kansen verdient om zich te ontplooien, ongeacht je achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, levensfase, mogelijkheden en beperkingen, overtuigingen etc.

Elke dag weer zetten we ons in voor een werkomgeving waarin iedereen erbij hoort en dit ook zo ervaart. Hiermee bieden we de ruimte aan diversiteit die zo nodig is om succesvol te kunnen innoveren.

Door mensen samen te brengen met uiteenlopende achtergronden, perspectieven en ideeën, zijn we creatiever, innovatiever en impactvoller, nemen we betere besluiten en presteren we op den duur beter. Zo dragen we samen bij aan de wereld van morgen.

Diverse en inclusieve organisatie

Dat TNO een diverse en inclusieve organisatie is, merk je op verschillende manieren:

  • Bij TNO communiceren we in het Nederlands en Engels, afhankelijk van waar de situatie om vraagt. Wie zijn Engels of Nederlands wil verbeteren, kan hierin trainingen volgen.
  • Bij de werving van nieuw talent streeft TNO naar meer culturele diversiteit. Dit verrijkt ons onderzoek en biedt ons meer kansen in een grotere internationale afzetmarkt. Wist je dat zo’n 30% van onze junior scientists een niet-Nederlands paspoort heeft?
  • TNO telt 31% vrouwen en het percentage vrouwen groeit. Via mentoring en het Female Leadership Programma begeleiden we vrouwelijke collega’s actief bij het verwezenlijken van hun ambities. Op dit moment wordt de helft van de topfuncties van TNO (inclusief de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Directeuren) bekleed door vrouwen.
  • We zijn trots op onze D&I communities, die door TNO collega’s zelf zijn opgezet en extra aandacht geven aan vrouwelijke collega’s, internationals en de LGBTQIA+ community van TNO.
  • Met ingang van 2022 meten we in ons medewerkerstevredenheidonderzoek ook de mate waarin TNO’ers zich geaccepteerd voelen, een gelijke behandeling ervaren en TNO een diverse organisatie vinden. Deze uitkomsten gebruiken we op alle niveaus in de organisatie om doelen te stellen en afspraken te maken.
  • Bij TNO kun je een training volgen waarin D&I-issues onder de aandacht worden gebracht. Op verzoek organiseren we trainingen voor management en medewerkers over het omgaan met onbewuste vooroordelen. In 2022 besteden we extra aandacht aan inclusief leiderschap.

Zo hebben we D&I georganiseerd

Diversiteit en inclusie krijgt binnen TNO vanuit de werkvloer zichtbaarheid via diverse themagroepen (Beleid en Strategie; Communicatie; Kennis en meten; Processen en Activiteiten) en ambassadeurs ([email protected], [email protected] en culturele diversiteit groep). Deze worden in overleg met de D&I officer binnen de Raad van Bestuur besproken. Daarnaast leveren de ambassadeurs met de collega's van het D&I team ook direct support en feedback over bepaalde thema's aan de Raad van Bestuur.

Strategie 2022-2025

Diversiteit en inclusie is bij TNO meer dan een project of programma. Het maakt deel uit van de TNO strategie voor 2022-2025 en is verankerd in de organisatie.

We zijn er trots op dat we een D&I board hebben, voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een D&I officer is aangesteld om een diverse en inclusieve cultuur te creëren en het bewustzijn te vergroten. De D&I projectgroep ondersteunt haar in de uitvoering. En ons D&I forum denkt als een dwarsdoorsnee van de organisatie mee over het D&I beleid en de uitvoering. Zo zijn we samen voortdurend aan het werk om van TNO een nóg mooiere werkplek te maken.

TNO’s gender equality plan

Lees hier wat we bij TNO doen om gendergelijkheid te vergroten en te borgen. Binnen de organisatie, in ons onderzoek en in de samenleving met onze innovaties.

Lees verder
TNO Missie en strategie
Contact

Dr. Helma van den Berg

  • D&I Officer

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.