nieuws

TNO en NEN geven samenwerking een extra boost

12 okt 2021

Innovaties spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Opschaling is vaak een knelpunt. Standaardisatie kan helpen en voor innovatieve oplossingen een springplank vormen naar brede toepassing. Door nauwer samen te werken willen TNO en NEN ervoor zorgen dat innovatieve bedrijven en organisaties hun innovaties sneller naar de markt kunnen brengen. Inmiddels staat dat ook zwart op wit: op 12 oktober ondertekenden TNO en NEN een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

Innovaties versnellen

Rik van Terwisga, Managing Director (CEO) NEN en Peter Werkhoven, CSO TNO, tekenen een nieuwe overeenkomst.

Nederland heeft momenteel met veel uitdagingen te maken. Zo zitten we midden in een energietransitie en digitale transformatie, waarbij we regelmatig op problemen stuiten die de gewenste veranderingen afremmen. Er is veel vraag naar innovatieve oplossingen. Tegelijkertijd moeten deze oplossingen breed toegepast kunnen worden en daarbij speelt standaardisatie een belangrijke rol. En dat is waar NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) zich op richt. NEN draagt zorg voor normen op vrijwel alle domeinen waarin ook TNO actief is.

TNO werkt dan ook regelmatig met NEN samen. Met de ondertekening van de nieuwe overeenkomst geven TNO en NEN die samenwerking nu een extra boost. Het gaat om een overeenkomst voor de komende vier jaar, waarin op een aantal thema’s nauwer afstemming plaats zal vinden en onderzoek en normalisatie roadmap opgelijnd zullen worden. Door meer samen op te trekken en kennis met elkaar te delen, willen beide organisaties er vooral voor zorgen dat innovaties sneller op de markt komen.

Meer weten?

Neem contact op met TNO, Peter Paul van ’t Veen, Directeur Markt Unit BI&M

Contact opnemen
Nieuws
Contact

Drs. Peter Paul van 't Veen

  • Gezond leven in het Innovation for Development project

Mediavragen?